x

Tööturu- ja palgauuring kevadsuvel 2017 tulemuste alla laadimine

Uuringu tulemuste kokkuvõtte alla laadimine

 

Uuringu tulemuste kokkuvõte on uuringus osalejatele tasuta ja see saadetakse kõigile, kes oma kontaktid jätsid, e-postile. Registreeritud kasutajad saavad tulemuste kokkuvõtted alla laadida. Selleks logige palun veebilehele sisse. 

 

 

I osa Muutused töötasudes ja töötajate finantskäitumine

Ilmus 21. augustil 2017, 58 lk, A4

 

Sisu

 • Ülevaade eesti palgastatistikast ja prognoosid
 • Töötasud aprillis 2017, töötasude muutused
 • Töötajate netotöötasu ootused
 • Töötasu osad – põhipalk ja muutuvpalk
 • Töötasude muutused ametirühmades
 • Põhipalkade muutused organisatsioonides
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Töötajate hinnangud tasustamisele: toimetulek ja rahulolu
 • Töötajate finantskäitumine

 

DOWNLOAD_FILE .pdf

 

 

 

 Kaaned

 


 

II osa Tööandjate ja töötajate tööturukäitumine. Töötajate rahulolu, motivatsioon ja seotus

Ilmus 30. augustil 2017, 63 lk, A4

 

Sisu

 • Ülevaade eesti tööturustatistikast
 • Tööandjate ja töötajate tööturukäitumine
 • Tööga rahulolu ja seda mõjutavad tegurid
 • Motivatsioon
 • Emotsioonid
 • Tööga seotus
 • Haaratus
 • Isiksuseomadused
 • Seotus organisatsiooniga  

 

 

DOWNLOAD_FILE .pdf

 

 

 

 Kaaned

 



Töötasude statistilise analüüsi andmefail

 

 • Kõigi uuringus esindatud ametite (ISCO neljakohaline kood) töötasude analüüs
 • Töötasu kvartiilid (1, 3) ja protsentiilid (10, 90)
 • Vastajate arv, keskmine töötasu ja mediaantöötasu
 • Organisatsioonidelt ja töötajatelt kogutud andmed

 

Töötasude statistilise analüüsi alla laadimise õigus on Profipaketi kasutajatel.

Vaata lähemalt Profipaketti 

 

Alla laadimiseks logige palun oma kasutajakontoga sisse. 

 

DOWNLOAD_FILE .xlsx

 

 

Exceli tabel