x

Kontaktid

Palgainfo Agentuur, Tark Tööandja OÜ

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 56885066

Vabaõhukooli tee 10
12013 Tallinn

Reg. nr: 10681395
EE572200221060676114
KMKR: EE100632093
SWIFT(BIC): EEUHEE2X


 

Meeskond

 

 

Kadri veeb sugis 2019 

Kadri Seeder

Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik, OÜ Tark tööandja juhatuse liige

Kadri on hariduselt sotsioloog (MA) ja tegelenud tööturu, töösuhete ja tasustamise temaatikaga üle kahekümne aasta. 

Palgainfo Agentuuris tegeleb ta töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega, samuti tööandjate ja töötajate koolitamise ning nõustamisega. Kadri korraldab kaks korda aastas suurt tööandjate ja töötajate tööturu- ja palgauuringut, samuti aitab ta läbi viia organisatsioonisiseseid uuringuid ja analüüse ning sisekoolitusi. 

Varem (2004-2013) on Kadri töötanud vabakutselise töövaldkonna projektijuhina, sh tegelenud paindliku töökorralduse ja riskirühmade tööturule toomisega. Enne seda töötas Kadri Eesti Tööandjate Keskliidus kommunikatsioonijuhina, Eesti Õliühingus sekretär-raamatupidajana ning kütusefirmas EK personalijuhi abina, kus viis läbi ka töötasude analüüse ning töötajate rahulolu küsitlusi. 

Kontakt

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

Anton veeb sugis 2019

Anton Kuznetski

Palgainfo Agentuuri arendusjuht

Anton on lõpetanud TTÜ ärijuhtimise ja turunduse eriala ning on tegelenud turunduse ja juhtimise korraldamisega mitmes äriühingus. Aastatel 2008–2013 töötas ta Eesti Tööandjate Keskliidus juhataja nõunikuna.

Anton aitab Palgainfo Agentuuris kujundada ettevõtte arengusuundasid, samuti välja töötada uusi teenuseid ja tooteid.

Anton esindab Palgainfo Agentuuri venekeelses pressis, samuti toetab ta uuringute ja koolituste venekeelset suunda.  

Kontakt

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

Laura veeb 

Laura Arro

Palgainfo Agentuuri assistent

Laura on lõpetanud Järvamaa Kutsehariduskeskuse. Sekretäritöö alase väljaõppe on ta saanud erialastel kursustel.

Laura korraldab Palgainfo Agentuuris müügi- ja kontoritööd, samuti koolituste korraldamist. Ta aitab läbi viia uuringuid ning koostab töötasude ja küsitluste tulemuste analüüse. 

Kontakt

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.