x

Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Töötasud ja palgaootused

 

E-väljaanne põhineb 2021. aasta novembris ja detsembris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 7412 inimest.


Väljaanne ilmub 18. jaanuaril 2022 ja annab ülevaate

 • töötajate põhipalkade ja lisatasude muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • põhipalkade muutuste prognoosidest,
 • lisatasude osatähtsusest töötasus,
 • pakutavatest soodustustest ja nende kasutamisest,
 • toimetulekust ja rahulolust põhipalga, lisatasude ning soodustustega,
 • motiveeritusest ja tööandja soovitamisest,
 • tööturukäitumisest ja aktiivsusest tööotsingul,
 • palgaootustest ja nende muutustest,
 • tööandja valikul olulistest teguritest


E-väljaande sisukorda ja näidislehekülgi saate vaadata siit (PDF)

E-väljaande juurde kuuluvad andmetabelid (XLSX) 

 • netotöötasu ja palgaootused praegusel ametikohal, töökoha vahetamisel töö eriala ja ametirühma järgi,
 • soodustuste pakkumine ja kasutamine ning soodustustega rahulolu,
 • olulised tegurid tööandja valikul vastajate taustatunnuste järgi (nt sugu, ankeedile vastamise keel, haridustase jne)

 

Hinnad


E-väljaanne
(A4 45 lk PDF, tabelid XLSX)

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

 

Fail alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.


E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks
 

DOWNLOAD_FILE .pdf   

 


Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

DOWNLOAD_FILE .xlsx  

 

 

  

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Väljaande Palgainfo Trendid kevadsuvel 2018 tellimisvorm copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy
Tellin
Invalid Input


Uuringus osalemine
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Töötajate ja tööotsijate tööturuküsitluse kokkuvõte

Töötasude muutused ja kaugtöö mõjud

 

E-väljaanne põhineb 2021. aasta mais ja juunis Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 8963 inimest.

Väljaanne ilmus 16. augustil 2021 ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • töötasuga rahulolust ja toimetulekust,
 • töötajate tööturukäitumisest, sh aktiivsusest tööotsingul,
 • palgaootustest praegusel töökohal ja töökoha vahetamisel,
 • pingete ja stressi kogemise sagedusest,
 • kaugtöö praktikatest ja hinnangustest töökeskkonnale,
 • tööga rahulolust ja motiveeritusest

E-väljaande sisukorda ja näidislehekülgi saate vaadata siit (PDF) 


E-väljaande juurde kuuluvad lisaks tabelid

Ametirühmade töötasude statistika erinevatel erialadel (nt raamatupidamine, tööstus jne) ning töötajate netopalga palgaootused erinevatel ametitel (35 lk, PDF)

Vaadake ametite loetelu ja vastajate arve siit (PDF)

 

Hinnad


E-väljaanne
(50 lk, PDF)

 • Profipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • Tavahind 49 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

 

Fail alla laadimiseks

Faile saavad alla laadida profipaketi kasutajad. Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame kokkuvõtte e-postile.


E-väljaanne

DOWNLOAD_FILE .pdf 

 

 

Ametirühmade töötasud ja palgaootused

DOWNLOAD_FILE .pdf 

  

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Väljaande Palgainfo Trendid kevadsuvel 2018 tellimisvorm copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy
Tellin
Invalid Input


Uuringus osalemine
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Põhipalkade muutused ja prognoosid

 

E-väljaanne põhineb 2021. aasta oktoobris ja novembris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 448 organisatsiooni esindajat.

 

Väljaanne ilmus 10. detsembril 2021 ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • töötajatele makstavatest lisatasudest, nende osatähtsusest töötasus ning muutustest,
 • pakutavatest soodustustest ja nende muutustest,
 • tööandjate tööturukäitumisest, sh värbamisplaanidest,
 • tööandjate eelistustest kandidaatide valikul


E-väljaande sisukorda ja näidislehekülgi saate vaadata siit (PDF)
 

E-väljaande juurde kuuluvad detailsed andmetabelid aastate ja vastajate taustatunnuste võrdlustega (XLSX)

 

Hinnad


E-väljaanne
(A4 35 lk PDF, tabelid 37 lk XLSX)

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

 

Fail alla laadimiseks

Faile saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad. Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame kokkuvõtte e-postile.


E-väljaanne alla laadimiseks
 

DOWNLOAD_FILE .pdf   

 

Tulemuste tabelid alla laadimiseks

DOWNLOAD_FILE .xlsx  

 

  

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Väljaande Palgainfo Trendid kevadsuvel 2018 tellimisvorm copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy
Tellin
Invalid Input


Uuringus osalemine
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Tööandjate tööturuküsitluse kokkuvõte

Põhipalkade muutused ja prognoosid 2021

 

E-väljaanne põhineb 2021. a aprillis ja mais Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 469 organisatsiooni esindajat.

Väljaanne ilmus 29. juunil 2021 ja annab ülevaate

 • toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest,
 • töötajate töökoormuse muutustest,
 • ettevõtete majandusnäitajate muutustest ja prognoosidest,
 • meeleolust ja töötajate kaasatusest organisatsioonides,
 • kaugtöö praktikatest ja mõjudest. 

E-väljaande näidislehekülgi saate vaadata siit. 

E-väljaanne (33 lk, PDF) on kõigile küsitlusele vastanutele tasuta

Hinnad

E-väljaanne (PDF)

 • Profipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • Tavahind 29 eurot

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Fail alla laadimiseks

Faile saavad alla laadida profipaketi kasutajad. Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame kokkuvõtte e-postile.


E-väljaanne

DOWNLOAD_FILE .pdf 

  

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Väljaande Palgainfo Trendid kevadsuvel 2018 tellimisvorm copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy
Tellin
Invalid Input


Uuringus osalemine
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Värbamistrendid 2021

 

Tervisekriis on mõjutanud üsna tõsiselt tööturuolukorda ja pikalt kasvutrendis püsinud hõive määr langes 2020. aastal alla 70%. Kasvanud on registreeritud töötute arv, mis märtsi lõpus oli üle 57 tuhande. 

Palgainfo Agentuur koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee uuris 2021. aasta märtsis, kuidas on tervisekriis mõjutanud tööandjate tööturukäitumist ja värbamisplaane. Küsitlus korraldati neljandat aastat järjest ja sellele vastas 471 tööandjat, kes annavad kokku tööd umbes 50 000 inimesele üle Eesti.

Küsitluse kiirtulemused on avaldatud Palgainfo Agentuuri veebilehel kommenteeritud interaktiivsete graafikute kujul. E-väljaanne "Värbamistrendid 2021" ilmub 26. aprillil 2021. Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi siit (PDF).


Küsitluse tulemustest saate teada

 • Kuidas on muutunud värbamistegevustega seotud kulud ja praktikad?
 • Mida prognoosivad tööandjad värbamiskulude ja tegevuste osas 2021. aastaks?
 • Kuivõrd on tervisekriisi piirangud kahjustanud ettevõtete tegevust erinevates valdkondades?
 • Millised on tööandjate värbamis- ja koondamisplaanid ning hinnangud tööturu olukorrale?


Küsitluse tulemused veebilehel on kõigile vastajatele tasuta saadaval, lingi tulemustele saatsime e-postile.

E-väljaannet saab tellida all pool. 

Profipaketi kasutajad leivad uuringu kiirtulemused kliendi rubriigist uuringu tulemuste blogi alt, e-väljaande saab alla laadida allpool. Blogi vaatamiseks ja väljaande alla laadimiseks on vaja lehele sisse logida.   

DOWNLOAD_FILE .pdf

 

 


Hinnad

Graafikute hinnad

 • Tasuta profipaketi kasutajale
 • Tasuta värbamisküsitluses osalejale
 • Tavahind 29 eurot


E-väljaande (PDF) hinnad

 • Tasuta profipaketi kasutajale
 • Soodushind 29 eurot värbamisküsitluses osalejale
 • Tavahind 49 eurot

Hindadele lisandub käibemaks. 


Auhinnad loosisime välja 2. aprillil 2021. Kõigi võitjatega on võetud ühendust ja raamatud ka posti pandud.

Auhinnaks oli kolm raamatut Äripäeva raamatuklubilt: Marcus Buckingham, Ashley Goodall „Üheksa valet töö kohta".  

 

 

Varbamistrendide 2020 vastajale

Väljaande Palgainfo Trendid kevadsuvel 2018 tellimisvorm copy copy copy copy copy copy copy
Tellin
Invalid Input


Graafikute hinnad
Invalid Input


Graafikute hinnad
Invalid InputTellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input