x

Eesti tööturg ja keskmine brutopalk

 

Uuendatud 07.06.2021.

Kasutatud on statistikaameti, töötukassa Eesti Panga ja rahandusministeeriumi andmeid. 

2021. a I kvartalis hõivatute arv langes ja tööturul mitteaktiivsete inimeste arv kasvas. Registreeritud töötute arv hakkas kevadel veidi langema.  

2020. aasta keskmine brutokuupalk oli 1448 eurot ja see kasvas 2,9%, mis on veidi enam kui Eesti Pank ja rahandusministeerium prognoosisid. 

2021. aasta I kvartalis oli keskmine brutokuupalk 1473 eurot. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenes keskmine brutokuupalk 4,9%. Keskmist brutokuupalka on mõjutanud töötajate arvu muutus tegevusaladel – kõrgema palgaga info ja side tegevusalal on töötajate arv üsna palju kasvanud, suhteliselt madalama palgatasemega majutuse ja toitlustuse tegevusalal aga vähenenud.  

Kuulake ka Palgainfo Agentuuri juhi Kadri Seedri intervjuud Kuku raadiole 27. mail 2021

Maksu- ja tolliameti väljamaksete andmete põhjal statistikaameti palgarakenduses avaldatud mediaan brutopalk oli 2021. a I kvartalis 1193 eurot ja suurenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3%

Kõige enam suurenesid finantsjuhtide, õdede ja kullerite töötasud, vähenesid aga ettekandjate ja kelnerite, baarmenide ja baaridaamide ning hotellide ja restoranide juhtide palgad.  

 

 

Aasta alguses on registreeritud töötute arv taas kasvama hakanud

 

 

 

 Erinevused tegevusalade palkades  suurenevad

 

 Kõige enam teenivad IKT-juhid ja eriarstid

 

 

 

Vaadake ka

Kiire palgakonsultatsioon Palgainfo Agentuurist