x

Uuringute väljaanded

Uuringu tulemuste põhiväljaanded

Trendid tööturul ja tasustamises 2019

 

KS2019 I osa laikega


I OSA: 
Põhjalik ülevaade töötasude muutustest ja prognoosidest

 • Ülevaade töötasude muutustest palgastatistika põhjal
 • Töötasud ja põhipalgad aprillis 2019
 • Aasta jooksul toimunud töötasude muutused ametirühmades
 • Töötajate netotöötasu ootuste muutused
 • Põhipalkade muutuse prognoos
 • Põhipalkade muutuste põhjused
 • Lisatasude osatähtsuse muutus töötasus
 • Töötajate rahulolu töötasuga


Ilmumisaeg
: 21. august 2019

Formaat ja maht: A4, PDF, 68 lk

Vaadake näidislehekülgi

Hinnad:

 • Profipaketi kasutajale tasuta
 • Töötasude uuringus osalejale tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind 39 eurot + km
 • Tavahind on 49 eurot + km
 • 29. augustil 2019 konverentsil osalejale soodushind -20%, vaadake lähemalt


Väljaanne „Palgainfo Trendid suvi 2019 I osa" alla laadimiseks 

Lae fail .pdf    

 

Väljaande saavad alla laadida Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 

 

KS2019 II osa laikega


II OSA: Põhjalik ülevaade muutustest töötajate rahulolus ja lojaalsuses

 • Ülevaade muutustest tööturul statistika põhjal
 • Tööandjate tööturukäitumine ja aktiivsus värbamisel 
 • Töötajate tööturukäitumine ja aktiivsus tööotsingul
 • Töötajate lojaalsus ja selle seosed töötasuga
 • Töötajate tagasiside küsitlused
 • Töötajate rahulolu, motivatsioon ja seotus tööga
 • Häirivad olukorrad ja stress
 • Hinnangud tööandja mainele ja soovitamine

Ilmumisaeg: 28. august 2019

Formaat ja maht: A4, PDF, 79 lk

Vaadake näidislehekülgi

Hinnad:

 • Profipaketi kasutajale tasuta
 • Töötasude uuringus osalejale tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind 39 eurot + km
 • Tavahind on 49 eurot + km
 • 29. augustil 2019 konverentsil osalejale soodushind -20%, vaadake lähemalt


Väljaanne „Palgainfo Trendid suvi 2019 I osa" alla laadimiseks 

Lae fail .pdf    

 

Väljaande saavad alla laadida Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 

 

 

 


Uuringu kevadsuvel 2019 väljaannete tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Uuringutes osalemine kevadel 2019
Invalid Input29. augustil 2019 konverentsil osalemine
Invalid Input

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


 

Uuringu tulemuste lühikokkuvõte 

Muutused põhipalkades 2019

 

E-väljaanne „Muutused põhipalkades 2019" annab ülevaate kevadel 2019 korraldatud tööandjate ja töötajate tööturu- ja palgauuringu küsitluse esmastest tulemustest. 

Tööandjate küsitlus toimus aprillis ja sellele vastas 523 organisatsiooni esindajat. Töötajate küsitlus lõppes 10. juunil 2019.

 

Väljaandest saate värske ülevaate palgaturul toimuvast:

 • Kui suured on toimunud ja kavandatud põhipalkade muutused organisatsioonides?
 • Millistes ametirühmades on põhipalgad muutunud ja millised on prognoosid?
 • Millised organisatsioonid palgatõusu veavad?
 • Mis on peamised põhipalkade muutuste põhjused?

 

Väljaande kirjeldus

 • Ilmumisaeg: 14. juuni 2019
 • Formaat ja maht: A4, 30 lk, PDF

 

Väljaanne on tasuta saadaval tööandjate tööturu- ja palgauuringus osalejatele, samuti 14. juunil toimuval seminaril osalejatele. Uuringus mitte-osalejad saavad väljaannet tellida hinnaga 39 eurot (lisandub käibemaks).


Profipaketiga liitunud saavad uuringu tulemused alla laadida
. Selleks logige meie veebilehele oma kasutajanimega sisse. 

Lae fail .pdf

  

 

lyhikok laige

 

Uuringu tulemuste kevadsuvel 2019 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input
Uuringutes osalemine kevadel 2019
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte 

Värbamistrendid 2019 

 

E-väljaanne „Värbamistrendid 2019" annab ülevaate märtsis 2019 korraldatud tööandjate küsitluse tulemustest.

Formaat A4, PDF, 50 lehekülge

Küsitlusele vastas 598 organisatsiooni esindajat.

 

Sisukord

 • Tööturustatistika ülevaade
 • Värbamistrendide küsitlusele vastajate iseloomustus
 • Tööandjate hinnangud tööturu olukorrale ja meetmed tööjõuvajaduse leevendamiseks
 • Tööandjate aktiivsus töötajate värbamisel
 • Tööjõuvajaduse prognoos
 • Välistööjõu kasutamine 2018 ja 2019 prognoos
 • Uute töötajate leidmise viisid
 • Värbamisteenuse sisseostmine
 • Veebikanalite kasutamine töötajate värbamiseks
 • Töötajate kandideerimiskäitumine ja kandideerimise katkestamise põhjused
 • Tööandjate värbamiskogemused ja -praktikad
 • Kavandatavad muutused värbamistegevustes 2019
 • Värbamiskulud 2018 ja prognoos 2019
 • Kokkuvõte

 

Seoses küsitlusele vastamise tähtaja pikendamisega ilmus väljaanne lubatust mõned päevad hiljem 16. aprillil 2019. Väljaanne on tasuta saadaval värbamistrendide küsitlusele vastajatele.

Uuringus mitte-osalejad saavad väljaannet tellida hinnaga 39 eurot (lisandub käibemaks).

Saadaval on ka 5. aprillil 2019 toimunud konverentsi Värbamistrendid 2019 videosalvestus koos ettekannete slaididega. Konverentsil osalejatele olid materjalid ja salvestus hinna sees. Mitte-osalejad saavad salvestuse koos slaididega osta hinnaga 49 eurot.

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

E-väljaanne „Värbamistrendid 2019" alla laadimiseks. 

Lae fail .pdf 

 

 
Väljaande saavad alla laadida Palgainfo Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse.

Varbamiskusitlus 2019 kaas

 

Värbamistrendid 2019 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input


Hindadele lisandub käibemaks.
Osalemine küsitluses ja konverentsil
Invalid Input


Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


Uuringu tulemuste põhiväljaanded

Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2018–2019

 

 Kaas1


I OSA: 
Põhjalik ülevaade töötasude muutustest ja prognoosidest

 • Ülevaade töötasude muutustest palgastatistika põhjal
 • Töötasud ja põhipalgad oktoobris 2018
 • Aasta jooksul toimunud töötasude muutused ametirühmades
 • Töötajate netotöötasu ootuste muutused
 • Põhipalkade muutuse prognoos
 • Lisatasude osatähtsuse muutus töötasus
 • Muud tulud töötasu kõrval
 • Töötajate rahulolu töötasuga


Ilmumisaeg
: 22. jaanuar 2019

Formaat ja maht: A4, PDF, 60 lk

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi

Hinnad:

 • Profipaketi kasutajale tasuta
 • Töötasude uuringus osalejale tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind 29 eurot + km
 • Tavahind on 39 eurot + km

 

Väljaanne "Palgainfo Trendid sügistalvel 2018–2019 I osa" alla laadimiseks 

Lae fail .pdf

 

 

Väljaande saavad alla laadida Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 

 Kaas2


II OSA: Põhjalik ülevaade muutustest tööturul ja töötajate käitumises

 • Ülevaade muutustest tööturul statistika põhjal
 • Tööandjate aktiivsus värbamisel 
 • Töötajate tööturukäitumine ja aktiivsus tööotsingul
 • Töötajate lojaalsus ja selle seosed töötasuga
 • Soodustused, nende pakkumine ja kasutamine
 • Töötajate rahulolu soodustustega ja hinnangud tööandja mainele
 • Töötajate ootused ja eelistused tööandja valikul


Ilmumisaeg
: 29. jaanuar 2019

Formaat ja maht: A4, PDF, 60 lk

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi

Hinnad:

 • Profipaketi kasutajale tasuta
 • Töötasude uuringus osalejale tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind 29 eurot + km
 • Tavahind on 39 eurot + km

 

Väljaanne "Palgainfo Trendid sügistalvel 2018–2019 II osa" alla laadimiseks 

Lae fail .pdf

 

 

Väljaande saavad alla laadida Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 

 


Uuringu tulemuste lühikokkuvõte 

Muutused töötasudes sügistalvel 2018–2019

 

 

Väljaanne „Muutused töötasudes sügistalvel 2018–2019" annab ülevaate sügisel 2018 korraldatud tööandjate tööturu- ja palgauuringu küsitluse peamistest tulemustest. 

 • Kui suured on toimunud ja kavandatud põhipalkade muutused organisatsioonides?
 • Kui palju on muutunud kõigi töötajate põhipalgad, kui palju erinevate ametirühmade põhipalgad?
 • Kuidas on muutunud lisatasude süsteemid?
 • Milliseid soodustusi töötajatele sagedamini pakutakse?
 • Mis on peamised põhipalkade muutuste põhjused?

 

Väljaanne ilmus 20. novembril 2018 ja on tasuta saadaval tööandjate tööturu- ja palgauuringu küsitlusele vastajatele. Uuringus mitte-osalejad saavad väljaannet tellida hinnaga 29 eurot (lisandub käibemaks).

 

Lühitutvustus „Muutused töötasudes sügistalvel 2018–2019" alla laadimiseks. 

Lae fail .pdf 

 

 
Väljaande saavad alla laadida Palgainfo Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse.

Luhikokkuvotte kaas

 

Uuringu tulemuste sügistalvel 2018–2019 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input


Uuringutes osalemine sügisel 2018
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


Turundustöötajate töötasud sügisel 2018

 

Oktoobris korraldas Palgainfo Agentuur koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee turundustöötajate töötasude uuringu, mille fookuses olid digiturundusega seotud tööd.

Uuringu tulemuste kokkuvõte annab ülevaate uuringus osalenud turundustöötajate oskustest ja kogemustest, tööülesannetest ning töötasudest ametirühmade, ametikohtade ja erialase kogemuse lõikes.

Turundustöötajate töötasude uuringusse kaasati vastajaid läbi tööportaali CVKeskus.ee otsepostituse, Äripäeva Infopangast saadud turundusega seotud töötajate otsepostituse, Marketingi Instituudi uudiskirja ning Best Marketing Eesti ja sotsiaalmeedia turunduse Facebooki gruppide.

Turundustöötajate töötasude uuringu küsimustikule vastas kokku 473 inimest. Rohkem oli vastajate seas turundusjuhte ja turundusspetsialiste. 

Uuringus osalejatele ja profipaketi kasutajatele on väljaanne tasuta, teised saavad seda tellida. Samuti saab tellida eriväljavõtteid uuringust.

Väljaande hind: 49 eurot (lisandub käibemaks)

Tellimiseks täitke palun allpool olev vorm.

 

Uuringu tulemuste kokkuvõte alla laadimiseks.

Lae fail .pdf

 

 

Faili saavad alla laadida Palgainfo Agentuuri veebilehe profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse.

 

Digiturundus kaas

 

 

Turundustöötajate töötasude analüüsi tellimisvorm
Tellin
Invalid Input
Hind: 49 eurot (lisandub käibemaks)
Uuringus osalemine sügisel 2018
Invalid Input

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input