x

Uuringute väljaanded

Kõik enne 1. aprilli 2020 ilmunud

E-väljaanded soodushinnaga –50%Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2019–2020

soodushinnaga –50%

 

ST1920 1osa laige


I OSA: 
Põhjalik ülevaade töötasude muutustest ja prognoosidest

 • Ülevaade töötasude muutustest palgastatistika põhjal
 • Töötasud ja põhipalgad oktoobris 2019
 • Aasta jooksul toimunud töötasude muutused ametirühmades
 • Töötajate netotöötasu ootuste muutused
 • Põhipalkade muutuse prognoos
 • Põhipalkade muutuste põhjused
 • Lisatasude osatähtsuse muutus töötasus
 • Töö tulemuse mõõtmine ja tulemustasud
 • Töötajate rahulolu ja toimetulek töötasuga


Ilmumisaeg
: 28. jaanuar 2020

Formaat ja maht: A4, PDF, 91  lk

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

Hinnad:

 • Profipaketi kasutajale tasuta
 • Töötasude uuringus osalejale tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind 39 eurot 19,50 eurot
 • Tavahind on 59 eurot 29,50 eurot

Hindadele lisandub käibemaks. 

Väljaanne „Palgainfo Trendid sügistalvel 2019–2020 I osa" alla laadimiseks 

Lae fail .pdf      

 

Väljaande saavad alla laadida Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 

ST1920 2osa laige


II OSA: Põhjalik ülevaade töötajate ootustest tööandjale

 • Ülevaade muutustest tööturul statistika põhjal
 • Tööandjate tööturukäitumine ja aktiivsus värbamisel 
 • Töötajate tööturukäitumine ja aktiivsus tööotsingul
 • Töötajate lojaalsus ja selle seosed töötasuga
 • Töötajate eelistused tööandja valikul
 • Soodustuste pakkumine ja kasutamine
 • Tööaeg ja töötamise koht, paindlikkus ja töötajate iseseisvus
 • Kaugtöö vormis töötamise soovid
 • Hinnangud tööandja mainele ja soovitamine

Ilmumisaeg: 4. veebruar 2020

Formaat ja maht: A4, PDF, ca 75 lk

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

Hinnad:

 • Profipaketi kasutajale tasuta
 • Töötasude uuringus osalejale tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind 39 eurot 19,50 eurot
 • Tavahind on 59 eurot 29,50 eurot

Hindadele lisandub käibemaks.  

Väljaanne „Palgainfo Trendid sügistalvel 2019–2020 II osa" alla laadimiseks 

Lae fail .pdf      

 

Väljaande saavad alla laadida Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 

 

Vaadake ka eripakkumist: e-väljaannete I ja II osa + ekraanivideod

 


Uuringu sügistalvel 2019–2020 väljaannete tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Uuringutes osalemine sügisel 2019
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


 

Tööturu- ja palgauuringu tulemuste lühikokkuvõte 

Muutused põhipalkades, lisatasudes ja soodustustes 2019–2020

 

E-väljaanne „Muutused põhipalkades, lisatasudes ja soodustustes 2019–2020" annab ülevaate sügisel 2019 korraldatud tööandjate ja töötajate tööturu- ja palgauuringu küsitluse esmastest tulemustest. 

Tööandjate küsitlus toimus oktoobris ja sellele vastas 562 organisatsiooni esindajat.

Töötajate küsitlus lõppes 11. detsembril 2019.

 

Väljaandest saate värske ülevaate palgaturul toimuvast:

 • Kui suured on toimunud ja kavandatud põhipalkade muutused organisatsioonides?
 • Millistes ametirühmades on põhipalgad muutunud ja millised on prognoosid?
 • Millised organisatsioonid palgatõusu veavad?
 • Mis on peamised põhipalkade muutuste põhjused?
 • Kuidas on muutunud lisatasud ja soodustuste paketid?

 

E-väljaande kirjeldus

 • Ilmumisaeg: 19. detsember 2019
 • Formaat ja maht: A4, 30 lk, PDF

 

Väljaande tellimine ja hinnad

 • Väljaanne on tasuta saadaval tööandjate tööturu- ja palgauuringus osalejatele.
 • 19. detsembril 2019 toimuval seminaril osalejatele on väljaanne soodushinnaga 29 eurot.
 • Uuringus mitte-osalejad saavad väljaannet tellida hinnaga 39 eurot.

 

Hindadele lisandub käibemaks. 

 
E-väljaanna alla laadimiseks.

Lae fail .pdf  

 


Väljaande saavad alla laadida Profipaketi kasutajad.
Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 

 

kaas laigev

 

Uuringu tulemuste sügistalvel 2019 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input
Uuringutes osalemine sügisel 2019
Invalid Input


Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Telefon
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


Uuringu tulemuste põhiväljaanded

Trendid tööturul ja tasustamises 2019

 

KS2019 I osa laikega


I OSA: 
Põhjalik ülevaade töötasude muutustest ja prognoosidest

 • Ülevaade töötasude muutustest palgastatistika põhjal
 • Töötasud ja põhipalgad aprillis 2019
 • Aasta jooksul toimunud töötasude muutused ametirühmades
 • Töötajate netotöötasu ootuste muutused
 • Põhipalkade muutuse prognoos
 • Põhipalkade muutuste põhjused
 • Lisatasude osatähtsuse muutus töötasus
 • Töötajate rahulolu töötasuga


Ilmumisaeg
: 21. august 2019

Formaat ja maht: A4, PDF, 68 lk

Vaadake näidislehekülgi

Hinnad:

 • Profipaketi kasutajale tasuta
 • Töötasude uuringus osalejale tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind 39 eurot + km
 • Tavahind on 49 eurot + km
 • 29. augustil 2019 konverentsil osalejale soodushind -20%, vaadake lähemalt


Väljaanne „Palgainfo Trendid suvi 2019 I osa" alla laadimiseks 

Lae fail .pdf    

 

Väljaande saavad alla laadida Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 

 

KS2019 II osa laikega


II OSA: Põhjalik ülevaade muutustest töötajate rahulolus ja lojaalsuses

 • Ülevaade muutustest tööturul statistika põhjal
 • Tööandjate tööturukäitumine ja aktiivsus värbamisel 
 • Töötajate tööturukäitumine ja aktiivsus tööotsingul
 • Töötajate lojaalsus ja selle seosed töötasuga
 • Töötajate tagasiside küsitlused
 • Töötajate rahulolu, motivatsioon ja seotus tööga
 • Häirivad olukorrad ja stress
 • Hinnangud tööandja mainele ja soovitamine

Ilmumisaeg: 28. august 2019

Formaat ja maht: A4, PDF, 79 lk

Vaadake näidislehekülgi

Hinnad:

 • Profipaketi kasutajale tasuta
 • Töötasude uuringus osalejale tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind 39 eurot + km
 • Tavahind on 49 eurot + km
 • 29. augustil 2019 konverentsil osalejale soodushind -20%, vaadake lähemalt


Väljaanne „Palgainfo Trendid suvi 2019 I osa" alla laadimiseks 

Lae fail .pdf    

 

Väljaande saavad alla laadida Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 

 

 

 


Uuringu kevadsuvel 2019 väljaannete tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Uuringutes osalemine kevadel 2019
Invalid Input29. augustil 2019 konverentsil osalemine
Invalid Input

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


 

Uuringu tulemuste lühikokkuvõte 

Muutused põhipalkades 2019

 

E-väljaanne „Muutused põhipalkades 2019" annab ülevaate kevadel 2019 korraldatud tööandjate ja töötajate tööturu- ja palgauuringu küsitluse esmastest tulemustest. 

Tööandjate küsitlus toimus aprillis ja sellele vastas 523 organisatsiooni esindajat. Töötajate küsitlus lõppes 10. juunil 2019.

 

Väljaandest saate värske ülevaate palgaturul toimuvast:

 • Kui suured on toimunud ja kavandatud põhipalkade muutused organisatsioonides?
 • Millistes ametirühmades on põhipalgad muutunud ja millised on prognoosid?
 • Millised organisatsioonid palgatõusu veavad?
 • Mis on peamised põhipalkade muutuste põhjused?

 

Väljaande kirjeldus

 • Ilmumisaeg: 14. juuni 2019
 • Formaat ja maht: A4, 30 lk, PDF

 

Väljaanne on tasuta saadaval tööandjate tööturu- ja palgauuringus osalejatele, samuti 14. juunil toimuval seminaril osalejatele. Uuringus mitte-osalejad saavad väljaannet tellida hinnaga 39 eurot (lisandub käibemaks).


Profipaketiga liitunud saavad uuringu tulemused alla laadida
. Selleks logige meie veebilehele oma kasutajanimega sisse. 

Lae fail .pdf

  

 

lyhikok laige

 

Uuringu tulemuste kevadsuvel 2019 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input
Uuringutes osalemine kevadel 2019
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte 

Värbamistrendid 2019 

 

E-väljaanne „Värbamistrendid 2019" annab ülevaate märtsis 2019 korraldatud tööandjate küsitluse tulemustest.

Formaat A4, PDF, 50 lehekülge

Küsitlusele vastas 598 organisatsiooni esindajat.

 

Sisukord

 • Tööturustatistika ülevaade
 • Värbamistrendide küsitlusele vastajate iseloomustus
 • Tööandjate hinnangud tööturu olukorrale ja meetmed tööjõuvajaduse leevendamiseks
 • Tööandjate aktiivsus töötajate värbamisel
 • Tööjõuvajaduse prognoos
 • Välistööjõu kasutamine 2018 ja 2019 prognoos
 • Uute töötajate leidmise viisid
 • Värbamisteenuse sisseostmine
 • Veebikanalite kasutamine töötajate värbamiseks
 • Töötajate kandideerimiskäitumine ja kandideerimise katkestamise põhjused
 • Tööandjate värbamiskogemused ja -praktikad
 • Kavandatavad muutused värbamistegevustes 2019
 • Värbamiskulud 2018 ja prognoos 2019
 • Kokkuvõte

 

Seoses küsitlusele vastamise tähtaja pikendamisega ilmus väljaanne lubatust mõned päevad hiljem 16. aprillil 2019. Väljaanne on tasuta saadaval värbamistrendide küsitlusele vastajatele.

Uuringus mitte-osalejad saavad väljaannet tellida hinnaga 39 eurot (lisandub käibemaks).

Saadaval on ka 5. aprillil 2019 toimunud konverentsi Värbamistrendid 2019 videosalvestus koos ettekannete slaididega. Konverentsil osalejatele olid materjalid ja salvestus hinna sees. Mitte-osalejad saavad salvestuse koos slaididega osta hinnaga 49 eurot.

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

E-väljaanne „Värbamistrendid 2019" alla laadimiseks. 

Lae fail .pdf 

 

 
Väljaande saavad alla laadida Palgainfo Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse.

Varbamiskusitlus 2019 kaas

 

Värbamistrendid 2019 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input


Hindadele lisandub käibemaks.
Osalemine küsitluses ja konverentsil
Invalid Input


Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input