x

Palga- ja väljamaksete statistika

Ametite palgastatistika

 

2021. aasta kevadest pakub Palgainfo Agentuur põhjalikku ametite palgastatistikat.

Sellelt lehelt saavad Palgainfo Agentuuri profipaketi kasutajad alla laadida statistika andmefaile. Alla laadimiseks logige meie veebilehele oma kasutajakontoga sisse. 

Andmed põhinevad Palgainfo Agentuuri eritellimusel statistikaametilt ostetud töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu aruannete (TSD) väljavõttel.


Andmed sisaldavad

  • kõikide TSD aruandeid esitavate organisatsioonide töötasude andmeid,
  • üle 400 000 täistööajaga töötaja töötasude andmeid
  • üle 1500 ametinimetuse klassifikaatori 8-kohalise koodiga
  • Tööga seotud väljamaksed: keskmine, mediaan, 1. ja 3. kvartiilid, 10. ja 90. protsentiilid


Saadaval 2021. aasta I ja II kvartali andmed. III kvartali andmed avaldatakse aasta lõpul ja IV kvartali andmed 2022. aasta esimestel kuudel. 

 

Kõigi täistööajaga töötajate töötasude statistika ametite lõikes

 

I ja II kvartal 2021

Laadi alla .xlsx 

 


Palgastatistika monitooring 

Statistika monitooring ekraanipilt

 

2021. aasta kevadest pakub Palgainfo Agentuur palgastatistika monitooringu teenust.

Ühte andmefaili on koondatud

  • 121 ameti mediaanpalk perioodide lõikes (2019, 2020. ja 2021. aasta kvartalid)
  • 121 ameti mediaanpalk piirkondade lõikes (Põhja, Kesk, Kirde, Lääne ja Lõuna Eesti)
  • keskmine brutokuupalk tegevusaladel, sh EMTAK 2-kohalise koodiga, maakondade ja omanike liigi järgi. 

Andmeid uuendatakse kvartaalselt. 2021. aasta II kvartali andmed avaldasime 10. septembril 2021.

 

Palgastatistika monitooring I ja II kvartal 2021
 

Laadi alla .xlsx 

 

Laadi alla .pdf