x

Töötasude andmebaaside kasutamise juhend

Töötasude põhi- ja profiandmebaaside kasutamist tutvustav video

Vaadake ka

profiandmebaasi ekraanivideod

 


TÖÖTASUDE UURING

 

Töötasude andmebaasis saate vaadata ja võrrelda töötasusid.

Palgainfo Agentuur kogub töötasude andmeid organisatsioonidelt ja töötajatelt. Andmebaasides saab valida, kas vaadata organisatsioonidelt või töötajatelt kogutud andmeid või vaadata neid andmeid koos.

Agentuur kogub andmeid alates 2013 .aastast kaks korda aastas: kevadel aprilli ja sügisel oktoobri töötasude kohta. Andmebaasides on saadaval töötasud alates 2013. aasta kevadest.

Ametite süstematiseerimiseks kasutab agentuur ametite klassifikaatorit (ISCO). Ameti taga sulgudes olev number näitab ISCO koodi. Agentuur on klassifikaatorit täiendanud ja seetõttu ei pruugi 8-kohalised koodid alati statistikaameti ning maksu- ja tolliameti töötajate registris kasutatava klassifikaatori koodidega kattuda. Koodid vaadatakse igal uuringu perioodil üle ja vajadusel uuendatakse.

Ametid on jagatud taseme järgi ametirühmadeks (nt juhid, tippspetsialistid jne) ning töö sisu järgi töövaldkondadeks (nt finants- ja raamatupidamine, ost, müük ja turundus jne). Iga amet kuulub ühte ametirühma ja ühte töövaldkonda.


Lae alla kõigi uuringuga kaetud ametite loetelu koos vastajate arvudega sügisel 2020.
 

Laadi alla .xlsx 

 

 

Töötasud sisaldavad põhipalka ja regulaarseid lisatasusid. Valida saab, kas töötasusid näidatakse bruto või netosummadena. 

Brutotöötasu – arvestuslik töötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse.

Netotöötasu – töötajale väljamakstav töötasu.

 

Laadige alla töötasude andmebaasi kasutamise juhend (PDF).

2x2uuring

 

 


 


PÕHIANDMEBAAS JA PROFIANDMEBAAS


Profiandmebaasis saate

  • Vaadata üle 400 ameti (ISCO neljakohaline kood) töötasude analüüse
  • Võrrelda töötasusid vastajate taustatunnuste järgi, nt staaž, organisatsiooni suurus vm
  • Kasutada korraga mitut filtrit päringute täpsustamiseks
  • Eksportida andmeid raporti (PDF), tabeli (CSV) või pildi (JPG) formaati


Põhiandmebaasis saate

  • Vaadata ja võrrelda ametirühmade töötasusid
  • Kasutada päringute täpsustamiseks filtrit

 

Andmebaasi kasutamiseks logige palun Palgainfo veebilehele sisse. 

Login

 

Kui Teil ei ole kasutajakontot, siis saate selle tellida. Vaata Põhipaketi ja Profipaketi tellimist.

Profiandmebaas ekraan aruanne


 

 

ANDMEBAASI KASUTAMISE JUHEND

Vaadake profiandmebaasi kasutamise videosid siit.

 

 

1. VALIGE ALGANDMED

Valige andmebaas, andmete kogumise periood, bruto- või netotöötasu ning tunnus, mille järgi töötasusid vaadata soovite.

Andmebaas

Valige, kas soovite vaadata töötajatelt (töötajate palgauuring) või organisatsioonidelt (organisatsioonide palgauuring) kogutud töötasude andmeid või mõlemaid koos (töötajate ja org-de palgauuring). Vaadata saab ka töötajate palgaootuste uuringu tulemusi.

Võrdluse tunnus

Valite üks tunnuse, mille järgi töötasusid vaadata soovite. 

NÄIDE

Kui tahate vaadata sekretäride töötasusid, siis valige tunnuseks amet.

Kui tahate võrrelda töötasusid staaži või mõne muu tunnuse alusel, valige tunnuseks staaž ja filtrite valikus täpsustage, milliste ametite töötasusid staaži järgi võrrelda soovite.
 

 

 

Profibaas 12. LISAGE FILTRID

Filtritega saate soovi korral oma päringut täpsustada.

Filtrite lisamine ei ole kohustuslik, võite ka kohe kolmanda sammu juurde liikuda ja tulemusi vaadata. 

Filtrit ei saa rakendada tunnusele, mille järgi soovite töötasusid võrrelda.

NB! Tulemuste graafikul ja tabelis avaldatakse andmed Teie valitud tunnuste ja filtrite järgi, kui sellistele tingimustele vastavaid vastajaid on olnud vähemalt kuus. Seega, mida rohkem filtreid olete valinud, seda väiksemaks jäävad järgmised filtrite ja tunnuste valikuvõimalused. Kui muudate oma varasemat filtrite valikut, siis muutuvad ka teised valikud ehk filtreerimisel lähtutakse viimati valitud filtrist.

NÄIDE 

Kui Te soovisite vaadata sekretäride töötasusid, saate filtritega täpsustada vastajate taustatunnuseid. Näiteks vaadata ainult kuni kahe aastase staažiga tööstusvaldkonna sekretäride töötasusid.

Kui soovisite võrrelda sekretäride töötasusid staaži järgi ja valisite võrdluse tunnuseks staaži, saate ametite filtriga täpsusta, et vaatate sekretäride töötasusid.

 

 

 

Profibaas 2 filtrid


 

3. VALIGE TUNNUSED

Valige kuni viis tunnust, mille alusel töötasusid vaatate ja võrdlete. 

NÄIDE

Kui valisite esimeses sammus töötasude vaatamise tunnuseks ameti, saate nüüd täpsustada, et soovite vaadata sekretäride töötasusid. Soovitud ameti leiate märksõna järgi otsides või nimekirjast valides. Näiteks saate vaadata ja võrrelda sekretär-juhiabi ja üldsekretäri töötasusid. 

Kui valisite esimeses sammus töötasude vaatamise tunnuseks staaži, saate nüüd täpsustada, millise staažiga töötajate töötasusid vaadata ja võrrelda soovite.

Tulemuste vaatamiseks, klikkige "Näita tulemusi"

 

Profibaas 3 tunnused


 

4. TULEMUSED

Analüüsi tulemused kuvatakse graafiku ja tabelina.

Graafik x-teljel on Teie poolt valitud töötasude vaatamise ja võrdlemise tunnus

NÄIDE

Kui valisite töötasude vaatamise tunnuseks ameti, siis kuvatakse x-teljele Teie poolt kolmandas sammus valitud ametid.

Kui valisite töötasude vaatamise tunnuseks staaži, siis kuvatakse x-teljele Teie poolt kolmandas sammus valitud staaži vahemikud.

Liikudes hiirega graafikul, saate vaadata töötasude statistilist analüüsi.

Graafiku tulbal on näidatud esimese ja kolmanda kvartiili vahemik, kuhu jäävad poolte vastajate öeldud töötasud ehk 25% töötasudest jääb tulba alumisest piirist allapoole ja 25% tulba ülemisest piirist ülespoole. Joonega on näidatud protsentiilid 10 ja 90, kus ülemisest joonest on 10% töötasudest veel kõrgemad ja alumisest joonest on 10% töötasudest madalamad.

Tabelis esitatud statistiline keskmine on töötasude summa jagatud vastajate arvuga.

Mediaan jagab suuruse järgi reastatud töötasud pooleks ehk 50% töötasudest on mediaanist kõrgemad ja 50% madalamad.

Soovi korral saate analüüsi tulemused eksportida tabeli (CSV), pildi (JPG) või uuringu raporti (PDF) formaati.

Vaadake PDF näidist.

 

Profibaas 4 tunnused

 

Head kasutamist! 

Lisainfo ja konto tellimine

Laura Arro
Palgainfo Agentuuri assistent
56885066
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.