x

Tööturu- ja palgauuring kevadel 2019

 

2019. aasta kevadel toimunud Palgainfo Agentuuri 2X2 tööturu- ja palgauuringusse andmete kogumine on lõppenud. 

 

Organisatsioonide uuring koosnes:

 • põhipalkade veebiküsitlus aprillis 2019 (lõppes 10.05.2019)
 • töötasude uuring (Exceli ankeet) mais 2019.

 

Organisatsioonide veebiküsitluses põhipalkade muutuste kohta osales 523 vastajat.

 

Töötajate tööturu- ja palgauuring veebis toimus mais 2019.

 


Tööturu- ja palgauuring kevadsuvel 2019

 

 

Uuringu eesmärgid  

 • pakkuda osalejatele esinduslikku, põhjalikku ja ajakohast palgainfot 
 • selgitada muutusi töötasudes 
 • töötajate organisatsiooni- ja tööturukäitumises


Töötasude uuringus uuritakse

 • palgatasemeid erinevatel ametitel,
 • põhipalga ja lisatasude osatähtsust erinevate ametite töötasudes,
 • muutusi töötasudes ja nende põhjuseid,
 • kavandatavaid palkade muutusi.


Tasakaalustatud pildi saamiseks küsitleme


Töötajate küsitluses uuritakse

 • töötajate rahulolu,
 • motiveeritust ja seotust tööga,
 • lojaalsust ja seotust organisatsiooniga,
 • tööturu käitumist ja töökoha vahetamist mõjutavaid tegureid,
 • puudumiskäitumist
 • ning nende seoseid töötasuga.

 

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 


 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring


Organisatsioonide tööturu- ja palgauuringus osaleja vastab veebiküsitlusele ja täidab töötasude ankeedi (Excel).

 

Organisatsioonide veebiküsitlus

Korraldatakse Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee koostöös.


Millal?

Aprillis 2019


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes.  


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte (avaldatakse 14. juunil 2019).
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kehtivad kuni 31. maini 2019).
 • Osaleda väärt auhindade loosimises.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.

 

Kuidas osaleda?

Küsitlusele saab vastata aprilli 2019 jooksul. 

Uuringusse registreerinutele saadame aprilli alguses lingi veebiankeedile.

 

Organisatsioonide töötasude uuring

Vaadake töötasude uuringu kohta pikemalt SIIT. 

 

Millal?

Kogume andmeid mais 2019 aprilli töötasude kohta.


Mida annab?

Põhjalik ülevaate töötasudest ja nende muutustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaatori järgi).


Mis kasu andmete esitaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte (avaldatakse 14. mai 2019) ja põhjaliku kokkuvõtte (avaldatakse augustis 2019).
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kuni 1. novembrini 2019),
 • Tellida töötasude analüüse poole aasta jooksul 50% soodustusega.
 • Liituda soodushinnaga Palgainfo Profipaketiga ja kasutada töötasude profiandmebaasi kuni 1. novembrini 2019.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.

 
Kuidas osaleda?

Osalemiseks registreeruge palun uuringusse. Uuringusse registreerunutele saadame mai 2019 alguses personaalselt ettevalmistatud töötasude ankeedi (Exceli). 

 

 

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Millal?

Mais 2019.


Mida annab?
 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaator), rahulolust ja motivatsioonist


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste kokkuvõtte.
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kehtivad kuni 1. novembrini 2019).
 • Osaleda väärt auhindade loosimises.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.
 • Kasutada kõik agentuuri töötasude analüüsi teenuseid uuringus osaleja soodushinnaga.

 

Kuidas osaleda?

Kui soovite osaleda, registreeruge palun uuringusse. Uuringusse registreerunutele saadame mai alguses lingi veebiküsitlusele. 

Kutse uuringus osaleda saadame ka varem uuringutes osalenutele, kes on meile oma kontaktid jätnud. Küsitluse kutset aitavad levitada ka CVKeskus.ee ja teised uuringu koostööpartnerid. 

 


Registreerumine uuringusse

 

Palun täitke allpool toodud väljad, kui soovite osaleda Palgainfo Agentuuri tööturu- ja palgauuringus kevadel 2019.

 

Organisatsioonide uuring koosneb:

 • põhipalkade veebiküsitlus aprillis 2019,
 • töötasude uuring (Exceli ankeet) mais 2019.

Töötajate tööturu- ja palgauuring veebis toimub mais 2019.


Kõigile registreerunutele saadame lingi uuringu ankeedile küsitluse alguses.

 

Tööturu- ja palgauuringusse kevadel 2019 registreerumine
Uuringus osalemine
Invalid Input

Eesnimi(*)
Invalid Input
Perekonnanimi(*)
Invalid Input
E-post(*)
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Andmete esitamine organisatsioonide tööturu- ja palgauuringusse
Invalid Input