x

Uuringu tulemused kevadsuvel 2020


Andmete kogumine kevadisse tööturu- ja palgauuringusse on lõppenud.

Küsitluste tulemused

 

Aprillis 2020 korraldatud tööandjate kiirküsitluse tulemusi saate vaadata siit

Mais 2020 korraldatud töötajate- ja tööotsijate küsitluse tulemuste kiirstatistikat saate vaadata siit

Juunis 2020 korraldatud tööandjate kordusküsitluse tulemusi saate vaadata siit 

Töötasude ja palgaootuste muutused ametirühmades 

Kõiki väljaandeid saate lähemalt vaadata tellida siit

 

Kaaned KS2020 2X2 Tööturu- ja palgauuring

 

 

Uuringu eesmärgid  

 

 • pakkuda osalejatele esinduslikku, põhjalikku ja ajakohast palgainfot 
 • selgitada välja muutused töötasudes 
 • selgitada välja muutused organisatsiooni- ja tööturukäitumises


2 andmeallikat

Tasakaalustatud pildi saamiseks küsitleme

 • organisatsioone
 • töötajaid


2 x aastas

Ajakohase pildi saamiseks kogume andmeid kaks korda aastas

 • kevadel ja
 • sügisel

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 


 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring


Organisatsioonide tööturu- ja palgauuringus osaleja vastab veebiküsitlusele ja täidab töötasude ankeedi (Excel).

 

Organisatsioonide veebiküsitlus

Korraldatakse Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee koostöös.


Millal?

Aprillis 2020


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes. 


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu kiirülevaated ja tulemuste lühikokkuvõtte (avaldatakse juunis 2020).
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kehtivad kuni 31. maini 2020).
 • Osaleda auhindade loosimises.

 

Kuidas osaleda?

Küsitlusele saab vastata aprilli 2020 jooksul. 

Uuringusse registreerinutele saadame lingi veebiankeedile.

 

Organisatsioonide töötasude uuring


Vaadake töötasude uuringu kohta pikemalt SIIT.

Vaadake ka ERIPAKKUMIST tegevusala töötasude analüüs suvi 2020 (PDF)

Saame tegevusala töötasude analüüsi teha juhul, kui vastavalt tegevusalalt osaleb piisavalt organisatsioone. 

 

Millal?

Kogume andmeid mais 2020 aprilli töötasude kohta.


Mida annab?

Põhjalik ülevaate töötasudest ja nende muutustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaatori järgi).


Mis kasu andmete esitaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste põhjaliku kokkuvõtte (avaldatakse augustis 2020).
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kuni 1. novembrini 2020),
 • Tellida töötasude analüüse poole aasta jooksul 50% soodustusega.
 • Liituda soodushinnaga Palgainfo Profipaketiga ja kasutada töötasude profiandmebaasi kuni 1. novembrini 2020.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.

 
Kuidas osaleda?

Osalemiseks registreeruge palun uuringusse. Uuringusse registreerunutele saadame mai 2020 alguses personaalselt ettevalmistatud töötasude ankeedi (Exceli). 

 

 

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Millal?

Mais 2020.


Mida annab?
 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaator), rahulolust, motivatsioonist ja lojaalsusest


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste kokkuvõtte.
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kehtivad kuni 1. novembrini 2020).
 • Osaleda väärt auhindade loosimises.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.
 • Kasutada kõik agentuuri töötasude analüüsi teenuseid uuringus osaleja soodushinnaga.

 

Kuidas osaleda?

Kui soovite osaleda, registreeruge palun uuringusse. Uuringusse registreerunutele saadame mai alguses lingi veebiküsitlusele. 

Kutse uuringus osaleda saadame ka varem uuringutes osalenutele, kes on meile oma kontaktid jätnud. Küsitluse kutset aitavad levitada ka CVKeskus.ee ja teised uuringu koostööpartnerid.