x

Brutotöötasu mediaan kasvas aastaga 5%

Vaatamata kevadel puhkenud tervisekriisile kasvas aprillikuu brutotöötasu mediaan eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%, näitavad Palgainfo Agentuuri töötasude uuringu tulemused.

Aasta tagasi oli brutotöötasu mediaan 1425 eurot, selle aasta kevadel aga 71 euro võrra suurem ehk 1496 eurot.

Ametirühmade lõikes on aasta jooksul toimunud töötasude muutused veidi erinevad. Rohkem on kasvanud juhtide mediaantöötasu. Valdkonna- ja projektijuhtide, mootorsõidukijuhtide ja lihttööliste mediaantöötasu on aga pisut vähenenud.

Graafikutel on näidatud brutotöötasu mediaan, millest pooled töötasud on suuremad ja pooled väiksemad. 1. kvartiilist on 25% töötasudest madalamad ja 3. kvartiilist on 75% töötasudest madalamad. 

Brutotöötasud sisaldavad põhitöötasu, regulaarseid lisatasusid ning töötukassa töötasu hüvitist.

Andmed on kogutud selle aasta mais ja juunis organisatsioonidelt ja töötajatelt, kokku on esindatud 43 105 töötaja töötasu andmed.

 

 

Vaadake ka

Töötasude detailsemate analüüside tellimine

Töötasude online-andmebaasi kasutajakonto ja andmefaili tellimine

Profipaketi (andmebaasid + analüüsid) tellimine 


Keskmine palgaootus on aastaga langenud 9%

Töötajate keskmine palgaootus on aastaga langenud 9% – aasta tagasi soovisid töötajad teenida 1694 eurot, sel kevadel aga 1537 eurot kätte, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee töötajate küsitlusest. 

Palgaootuse mediaan aastaga ei muutunud ja on 1500 eurot kätte. Palgaootuse mediaan näitab piiri, millest pooled töötajad soovivad rohkem ja pooled töötajad vähem teenida.

Palgaootuse 1. kvartiil on aastaga vähenenud 100 euro võrra ja 3. kvartiil 200 euro võrra. 1. kvartiil näitab piiri, millest 25% palgaootustest on madalamad, ja 3. kvartiil piiri, millest 25% palgaootustest on kõrgemad. Seega jääb poolte töötajate palgaootus 1100 euro ja 1800 euro vahele, aasta tagasi jäi see 1200 ja 2000 euro piiresse.

Ametirühmade lõikes on palgaootuste muutused mõnevõrra erinevad. Valdkonna- ja projektijuhtide, kontoritöötajate, müügi- ja teenindustöötajate, seadme- ja masinaoperaatorite, mootorsõidukite juhtide ning lihttööliste palgaootuse mediaan aastaga muutunud ei ole, teistes ametirühmades on see vähenenud.

Palgaootused sisaldavad soovitud palka praegusel ametikohal ja tööle kandideerimisel. Tööle kandideerimisel on töötajate palgaootused mõnevõrra madalamad kui praegusel ametikohal. Eelmise aastaga võrreldes on palgaootus nii tööle kandideerimisel kui ka praegusel töökohal vähenenud. 

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee korraldasid töötajate ja tööotsijate küsitluse selle aasta mais ning sellele vastas 11 112 töötajat ja tööotsijat.

 

 

Vaadake ka

Töötasude detailsemate analüüside tellimine

Töötasude online-andmebaasi kasutajakonto ja andmefaili tellimine

Profipaketi (andmebaasid + analüüsid) tellimine