x

Uuringu tulemused sügistalvel 2020–2021


Andmete kogumine 2020. aasta sügisel korraldatud tööandjate ja töötajate küsitlusse on lõppenud.

Tööandjate küsitlusele vastas 541 tööandjat ning 9573 töötajat ja tööotsijat.

 

Küsitluse tulemused

Teated koos graafikutega:

Kui suurt töötasu on Eestis toimetulekuks vaja?

Töötajad soovivad teenida keskmiselt 1689 eurot kätte

Millistes sektorites plaanitakse lähikuudel enim töötajaid värvata? 

Tervisekriis vajutas soodustuste pakettide kasvule pidurit

46% tööandjatest kavatseb lähikuudel võtta tööle uusi töötajaid, viiendik tõsta ka töötajate palgatasemeid

 

 

Vaadake uuringu tulemuste e-väljaandeid

 

Uuringus osalejad said soodushinnaga tellida ajakirju Imeline Ajalugu, Imeline Teadus ja National Geographic.

Auhinnad panid välja käsitöö jäätisi tootev OÜ Jäämari ja Prisma Peremarket. Auhinnad võitsid: Kevin, Külvi, Lea, Priit, Sandra.

 2X2 Tööturu- ja palgauuring

 

 

Uuringu eesmärgid  

 

 • pakkuda osalejatele esinduslikku, põhjalikku ja ajakohast palgainfot 
 • selgitada välja muutused töötasudes 
 • selgitada välja muutused organisatsiooni- ja tööturukäitumises


2 andmeallikat

Tasakaalustatud pildi saamiseks küsitleme

 • organisatsioone
 • töötajaid


2 x aastas

Ajakohase pildi saamiseks kogume andmeid kaks korda aastas

 • kevadel ja
 • sügisel

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 


 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring


Organisatsioonide tööturu- ja palgauuringus osaleja vastab veebiküsitlusele ja täidab töötasude ankeedi (Excel).

 

Organisatsioonide veebiküsitlus

Korraldatakse Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee koostöös.


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes. 


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu kiirülevaated ja tulemuste lühikokkuvõtte 
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto 
 • Osaleda auhindade loosimises ja kasutada partnerite sooduspakkumisi

  

Organisatsioonide töötasude uuring


Mida annab?

Põhjalik ülevaate töötasudest ja nende muutustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaatori järgi).


Mis kasu andmete esitaja saab?

 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto 
 • Tellida soodushinnaga töötasude uuringu tulemuste kokkuvõtte (e-väljaanne koos andmefailidega)
 • Tellida töötasude analüüse poole aasta jooksul 50% soodustusega
 • Liituda soodushinnaga Palgainfo Profipaketiga ja kasutada töötasude profiandmebaasi 

Vaadake lähemalt 

 

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Mida annab?
 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaator), soodustustest, rahulolust ja lojaalsusest


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto
 • Osaleda väärt auhindade loosimises
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi
 • Kasutada kõik agentuuri töötasude analüüsi teenuseid uuringus osaleja soodushinnaga