x

Varasemate uuringute tulemused

Tööturu- ja palgauuringu kevadsuvel 2018 tulemused

Põhiväljaanded

 

 

kaaned1v

I OSA 

 • Ülevaade Eesti palgastatistikast
 • Töötasud aprillis 2018
 • Töötasude muutused ametirühmades
 • Töötajate netotöötasu ootuste muutused
 • Töötasude muutuse prognoos
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Lisatasude osatähtsus töötasus
 • Rahulolu töötasuga ja seda mõjutavad tegurid

PDF, 55 leheküljel


Hind

 • Töötasude uuringus osalejale on väljaanne tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind on 29 eurot + km
 • Tavahind on 39 eurot + km

 

Väljaanne alla laadimiseks

Laadi alla .pdf

 

 

Faili saavad alla laadida Palgainfo Agentuuri veebilehe registreeritud kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse. Tellijatele saadame väljaande e-postile.

 

kaaned2v

II OSA

 • Ülevaade Eesti tööturustatistikast
 • Tööandjate aktiivsus tööturul
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Töökoha vahetamist mõjutavad tegurid, sh töötasu ja muud tingimused
 • Töötajate rahulolu ja lojaalsus
 • Motiveeritus ja seda mõjutavad tegurid
 • Tööandja soovitamine ja lojaalsusindeks


PDF, 55 leheküljel


Hind

 • Töötasude uuringus osalejale on väljaanne tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind on 29 eurot + km
 • Tavahind on 39 eurot + km

 

Väljaanne alla laadimiseks

Laadi alla .pdf

 

 

Faili saavad alla laadida Palgainfo Agentuuri veebilehe registreeritud kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse. Tellijatele saadame väljaande e-postile.

 

 

 

Väljaande Palgainfo Trendid kevadsuvel 2018 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input


Uuringus osalemine
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


Muutused töötasudes 2018

 

Väljaanne „Muutused töötasudes 2018" annab ülevaate kevadel 2018 korraldatud palgauuringu peamistest tulemustest. 

 • Millised on muutused töötajate bruto- ja netotöötasudes?
 • Kuidas on muutunud põhipalgad organisatsioonides?
 • Millised on põhipalkade muutuste prognoosid?
 • Mis on peamised töötasude muutuste põhjused?

Väljaanne ilmus 19. juunil 2018 ja on tasuta saadaval tööturu- ja palgauuringus osalejatele. Uuringus mitte-osalejad saavad väljaannet tellida hinnaga 15 eurot (lisandub käibemaks).

Tasustamise trendidest pikemalt saate lugeda väljaandest Palgainfo Trendid“, mis ilmub 21. augustil 2018. Vaata lähemalt.

Uuringu tulemuste teine osa annab ülevaate töötajate motivatsioonist, rahulolust ja lojaalsusest ning see ilmub 28. augustil 2018.

Lühitutvustus „Muutused töötasudes 2018" alla laadimiseks. 

Laadi alla .pdf

 

 

Faili saavad alla laadida Palgainfo Agentuuri veebilehe registreeritud kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse.

Luhitutvustus kaas


 

Tööturu- ja palgauuring kevadsuvel 2018

 

Andmete kogumine Palgainfo Agentuuri 2X2 tööturu- ja palgauuringusse kevadel 2018 on lõppenud. 

 • Värsked töötasude andmed avaldame 19. juunil 2018.
 • Põhjalik uuringu tulemuste kokkuvõte ilmub augustis 2018.


Uuringu eesmärk on koguda turult andmeid, et pakkuda

 • esinduslikku ja ajakohast töötasude turuvõrdluse ning
 • töötajate rahulolu ja lojaalsuse turuvõrdluse teenuseid. 


Töötasude võrdlemiseks uuritakse

 • palgatasemeid erinevatel ametitel,
 • põhipalga ja lisatasude osatähtsust erinevate ametite töötasudes,
 • muutusi töötasudes ja nende põhjuseid,
 • kavandatavaid palkade muutusi.


Tasakaalustatud pildi saamiseks turul toimuvast küsitleme


Töötajate rahulolu võrdlemiseks uuritakse

 • töötajate rahulolu,
 • motiveeritust ja seotust tööga,
 • lojaalsus ja seotust organisatsiooniga,
 • tööturu käitumist ja töökoha vahetamist mõjutavaid tegureid,
 • puudumiskäitumist
 • ning nende seoseid töötasuga.

 

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 

Kõik uuringus osalejad said oma panuse eest

 

 • tasuta juurdepääsu töötasude põhiandmebaasile,
 • tasuta uuringu tulemuste kokkuvõtte,
 • tellida soodustingimustel töötasude analüüse,
 • liituda soodustingimustel Palgainfo Profipaketiga,
 • kasutada meie koostööpartnerite sooduspakkumisi,
 • osaleda paljude väärt auhindade loosis.
auhinnad

 

 


 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring


Organisatsioonide tööturu- ja palgauuringus osaleja vastab veebiküsitlusele ja täidab töötasude ankeedi (Excel).

Organisatsioonide veebiküsitlus

Korraldati Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse koostöös.


Millal?

Aprillis 2018.


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes.  


Mida vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte (avaldatakse 19. juunil 2018).
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kehtivad kuni 31. maini 2018).
 • Ajakirja Imeline Ajalugu kahe kuu kinketellimuse.
 • Osaleda väärt auhindade loosimises (loosimine toimus 3. mail ja võitjatega võtsime ühendust e-kirja teel).
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.

 

Kuidas osaleda?

Küsitlus on lõppenud ja sellele vastas 519 organisatsiooni esindajat. Täname kõiki vastajaid!

 

Organisatsioonide töötasude uuring

 

Millal?

Kogume andmeid mais 2018 aprilli töötasude kohta.

 

Mida annab?

Põhjalik ülevaate töötasudest ja nende muutustest erinevatel ametitel (ISCO neljakohaline kood).


Mida vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte (avaldatakse 19. juunil 2018) ja põhjaliku kokkuvõtte (avaldatakse augustis 2018).
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kuni 1. novembrini 2018),
 • Tellida töötasude analüüse poole aasta jooksul 50% soodustusega.
 • Liituda soodushinnaga Palgainfo Profipaketiga ja kasutada töötasude profiandmebaasi kuni 1. novembrini 2018.
 • Ajakirja Imeline Ajalugu kahe kuu kinketellimuse.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.

Vaadake lähemalt, miks analüüsida töötasusid ja mida uuringus osaleja saab.


Kuidas osaleda?

Uuringusse registreerunutele saatsime personaalselt ettevalmistatud töötasude ankeedi (Exceli). Andmete kogumine lõppes 31. mail 2018.

 

org skeem

 

 

 

 

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Millal?

Mais 2018.


Mida annab?
 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ISCO neljakohaline kood), tööturukäitumisest, sh tõmbe- ja tõuketeguritest töökoha vahetamisel ning rahulolust, motivatsioonist ja seotusest organisatsiooniga. 


Mida vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste kokkuvõtte.
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto (kasutajaõigused kehtivad kuni 1. novembrini 2018).
 • Ajakirja Imeline Ajalugu kahe kuu kinketellimuse.
 • Osaleda väärt auhindade loosimises.
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi.
 • Kasutada kõik agentuuri töötasude analüüsi teenuseid uuringus osaleja soodushinnaga.

 

Kuidas osaleda?

Osaleda sai Palgainfo Agentuuri veebilehe kaudu.