x

Alampalk Eestis, Lätis ja Leedus

2019. aasta alguses tõusis alampalk Eestis ja Leedus, Lätis alampalk ei muutunud.

Töötasu alammäär töötamisel täistööajaga on 2019. aastal:

Eestis 540 eurot,

Lätis 430 eurot ja

Leedus 555 eurot.

2018. aastal oli alampalk Eestis 500 eurot, Lätis 430 eurot ja Leedus 400 eurot.

Leedus jõustus 2019. aasta algusest maksusüsteemi muudatus. Ilma selle muudatuseta oli alampalga tegelik tõus 7,5% ja alampalga suurus 430 eurot (vaata lähemalt uudist).

2018. aasta keskmine brutokuupalk oli Eestis 1310 eurot, seega moodustaks alampalk keskmisest brutokuupalgast 39%, mis on Balti riikide võrdluses kõige väiksem määr. 

Lätis keskmine brutokuupalk 2018. aastal oli 1004 eurot. Alampalga osatähtsus keskmisest brutokuupalgast oli 43%. 

Leedus oli 2018. aasta keskmine brutokuupalk 921 eurot. Seega oli alampalga osatähtsus brutokuupalgast 43%. 2019. aastal moodustab alampalk prognooside kohaselt 44% keskmisest brutokuupalgast kui mitte arvestada maksusüsteemi muudatust.  

Alampalga graafik Baltikum 2019