x

Palgad tegevusaladel Eestis

Statistikaamet avaldab kord kvartalis keskmise brutokuupalga Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) kahekohalise koodi järgi, mis annab detailsema pildi töötasudest erinevates tegevusvaldkondades.

Statistikaameti andmetes on hõlmatud enam kui 49 töötajaga ettevõtted ning kõik riigi- ja munitsipaalasutused ning –organisatsioonid. See tähendab, et väiksema töötajate arvuga ettevõtete andmeid see statistika ei sisalda.

Vaadake ka Palgainfo Agentuuri töötasu analüüse.

 

Failid alla laadimiseks

Töötasud majanduse tegevusaladel (EMTAK kahekohalise koodiga) 2009–2018

DOWNLOAD_FILE .pptx

 

 

 Failid on alla laadimiseks Profipaketi kasutajatele. Alla laadimiseks logige palun sisse.

 


Palgad Eestis, Lätis ja Leedus

Balti riikide võrdluses oli 2018. aastal kõige kõrgem brutokuupalk jätkuvalt Eestis (1310 eurot), järgnesid Läti (1004 eurot) ja Leedu (921 eurot).

Võrreldes 2017. aastaga kasvas keskmine brutokuupalk kõige rohkem Leedus (9,6%). Lätis suurenes keskmine brutokuupalk 8,4% ja Eestis 7,3%

2018. aastal oli reaalpalga kasv 2017. aastaga võrreldes Eestis 3,7%, Lätis 7,2% ja Leedus 5,9%. Reaalpalga muutuse arvutamisel on võetud arvesse hindade muutust.

 

Failid alla laadimiseks

Failid on alla laadimiseks Profipaketi kasutajatele. Alla laadimiseks logige palun sisse.


Palgad Eestis, Lätis ja Leedus, 20082018

DOWNLOAD_FILE .pptx