x

Tööturu- ja palgauuringu kevadsuvel 2018

Tulemuste põhiväljaanded

 

 

kaaned1v

I OSA 

 • Ülevaade Eesti palgastatistikast
 • Töötasud aprillis 2018
 • Töötasude muutused ametirühmades
 • Töötajate netotöötasu ootuste muutused
 • Töötasude muutuse prognoos
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Lisatasude osatähtsus töötasus
 • Rahulolu töötasuga ja seda mõjutavad tegurid

PDF, 55 leheküljel


Hind

 • Töötasude uuringus osalejale on väljaanne tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind on 29 eurot + km
 • Tavahind on 39 eurot + km

 

Väljaanne alla laadimiseks

Laadi alla .pdf

 

 

Faili saavad alla laadida Palgainfo Agentuuri veebilehe registreeritud kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse. Tellijatele saadame väljaande e-postile.

 

kaaned2v

II OSA

 • Ülevaade Eesti tööturustatistikast
 • Tööandjate aktiivsus tööturul
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Töökoha vahetamist mõjutavad tegurid, sh töötasu ja muud tingimused
 • Töötajate rahulolu ja lojaalsus
 • Motiveeritus ja seda mõjutavad tegurid
 • Tööandja soovitamine ja lojaalsusindeks


PDF, 55 leheküljel


Hind

 • Töötasude uuringus osalejale on väljaanne tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind on 29 eurot + km
 • Tavahind on 39 eurot + km

 

Väljaanne alla laadimiseks

Laadi alla .pdf

 

 

Faili saavad alla laadida Palgainfo Agentuuri veebilehe registreeritud kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse. Tellijatele saadame väljaande e-postile.

 

 

Väljaande Palgainfo Trendid kevadsuvel 2018 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input


Uuringus osalemine
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


Muutused töötasudes 2018

 

Väljaanne „Muutused töötasudes 2018" annab ülevaate kevadel 2018 korraldatud palgauuringu peamistest tulemustest. 

 • Millised on muutused töötajate bruto- ja netotöötasudes?
 • Kuidas on muutunud põhipalgad organisatsioonides?
 • Millised on põhipalkade muutuste prognoosid?
 • Mis on peamised töötasude muutuste põhjused?

Väljaanne ilmus 19. juunil 2018 ja on tasuta saadaval tööturu- ja palgauuringus osalejatele. Uuringus mitte-osalejad saavad väljaannet tellida hinnaga 15 eurot (lisandub käibemaks).

Tasustamise trendidest pikemalt saate lugeda väljaandest Palgainfo Trendid“, mis ilmub 21. augustil 2018.

Uuringu tulemuste teine osa annab ülevaate töötajate motivatsioonist, rahulolust ja lojaalsusest ning see ilmub 28. augustil 2018.

Lühitutvustus „Muutused töötasudes 2018" alla laadimiseks. 

Laadi alla .pdf

 

 

Faili saavad alla laadida Palgainfo Agentuuri veebilehe registreeritud kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse.

Luhitutvustus kaas


varbamistrendid2018 kaas

VÄRBAMISTRENDID 2018

Värsked ideed, uued praktikad

 

Palgainfo Agentuuri uuringute tulemused näitavad, et

 • 74% tööandjatest leiab, et nende valdkonnas on vajalikke töötajaid puudu
 • 87% värbab uusi töötajaid lahkuvate töötajate asendamiseks või uutele töökohtadele
 • 87% töötajatest on valmis kaaluma töökoha vahetust parema palgapakkumise korral

 

Palgainfo Agentuur korraldas tööandjate värbamispraktikate küsitluse 17. jaanuarist 12. veebruarini 2018 ja sellele
vastas 581 organisatsiooni esindajat. Uuringu tulemuste kokkuvõte on saadaval küsitluses osalejatele ja profipaketi kasutajatele.   


Värbamistrendid 2018. Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Laadi alla .pdf

 

 

Kokkuvõtte alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 

 

 

 


Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2017–2018

 

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.

Oktoobris Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse korraldatud tööandjate tööturuküsitluses osales 852 tööandjat, novembris toimunud töötajate tööturu- ja palgauuringus 14 215 töötajat ning tööotsijat.


Uuringu tulemuste kokkuvõte

Vaadake väljaannete lühitutvustust (PDF)

 

I osa Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2017–2018 

 • Muutused töötasudes
 • Töötasud ja töötasu ootused ametirühmades
 • Põhipalk ja lisatasud
 • Rahulolu töötasu ja lisatasudega
 • Muud tulud

 

Ilmus 16. jaanuaril 2018

A4, 58 lehekülge

Hind 39 eurot

Tasuta saavad uuringu tulemused alla laadida profipaketi kasutajad.

Laadi alla .pdf

 


Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse.  

 

II osa Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2017–2018

 • Tööandjate ja töötajate tööturukäitumine
 • Soodustused ja hüved
 • Töötajate jaoks olulised tegurid tööandja valikul
 • Hinnangud vahetule juhile ja juhtimiskvaliteedile
 • Soovitusindeks erinevatel tegevusaladel

 

Ilmus 24. jaanuaril 2018

A4, 63 lehekülge

Hind 39 eurot

Tasuta saavad uuringu tulemused alla laadida profipaketi kasutajad. 

Laadi alla .pdf

 

 

Alla laadimiseks logige palun lehele sisse. 

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Vaata ka uuringu tulemuste tutvustust 15. veebruaril 2018 

kaaned st1718

Uuringu tulemuste tellimisvorm
Tellin
Invalid Input


Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input


 

 

Trendid tööturul ja tasustamises kevadsuvel 2017


I osa Muutused töötasudes ja töötajate finantskäitumine

Ilmus 21. augustil 2017, 58 lk, A4

 

Sisu

 • Ülevaade eesti palgastatistikast ja prognoosid
 • Töötasud aprillis 2017, töötasude muutused
 • Töötajate netotöötasu ootused
 • Töötasu osad – põhipalk ja muutuvpalk
 • Töötasude muutused ametirühmades
 • Põhipalkade muutused organisatsioonides
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Töötajate hinnangud tasustamisele: toimetulek ja rahulolu
 • Töötajate finantskäitumine

 

Laadi alla .pdf

 

 

 

 Kaaned

 

 

II osa Tööandjate ja töötajate tööturukäitumine. Töötajate rahulolu, motivatsioon ja seotus

Ilmus 30. augustil 2017, 63 lk, A4

 

Sisu

 • Ülevaade eesti tööturustatistikast
 • Tööandjate ja töötajate tööturukäitumine
 • Tööga rahulolu ja seda mõjutavad tegurid
 • Motivatsioon
 • Emotsioonid
 • Tööga seotus
 • Haaratus
 • Isiksuseomadused
 • Seotus organisatsiooniga  

 

 

Laadi alla .pdf

 

 

 

 Kaaned

 


Tööturu ja tasustamise trendid sügistalvel 2016–2017 


I osa: Töötasud

 • Eesti palgastatistika
 • Palgainfo Agentuuri töötasude uuring ja analüüs
 • Töötasud oktoobris 2016
 • Töötajate netotöötasu ootused
 • Töötasude muutused
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Töötasu osad – põhipalk ja muutuvpalk
 • Rahulolu töötasuga


Laadi alla .pdf


II osa: Töötajate tööturukäitumine, rahulolu ja motivatsioon

 • Eesti tööturu statistika
 • Tööandjate hinnangud ja käitumine tööturul
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Eelistatud töövormid ja organisatsioonid
 • Tööaja ja -koha korraldus
 • Soodustused
 • Tööga rahulolu
 • Motivatsioon
 • Sidusus tööga
 • Sidusus organisatsiooniga


Laadi alla .pdf

ST1617 kaas

 


 

Tööturu ja tasustamise trendid kevadsuvel 2016


I osa: Tööturg, töötajate tööturukäitumine, rahulolu ja motivatsioon

 • Eesti tööturu statistika
 • Tööandjate hinnangud ja käitumine tööturul
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel
 • Töötajate rahulolu, motivatsioon ja sidusus
 • Rahulolu tööga
 • Häirivad olukorrad
 • Motivatsioon
 • Sidusus tööga
 • Sidusus organisatsiooniga
 • Puudumiskäitumine
 • Tööaeg ja tööaja korraldus

 

II osa: Töötasud

 • Tasustamise trendid
 • Eesti palgastatistika
 • Töötajate netotöötasud
 • Töötajate netotöötasu ootused
 • Töötasude muutused
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Töötasu osad


Laadi alla .pdf

 

KS2016 kaas

 


 

Tööturu ja tasustamise trendid sügistalvel 2015–2016


I osa: Tööturg, töötajate tööturukäitumine, rahulolu ja motivatsioon

 • Eesti tööturu statistika
 • Tööandjate ja töötajate hinnangud tööturule
 • Tööandjate reaktsioon tööturu olukorrale
 • Tööotsingu kanalite eelistused
 • Eri rahvustest inimestega koos töötamine
 • Töö asukoht ja töötajate mobiilsus
 • Kaugemal tööl käimise tingimused
 • Valmisolek vahetada töö pärast elukohta
 • Töötajate rahulolu, häirivad olukorrad, motivatsioon ja hooseisund
 • Tööruumidega rahulolu
 • Tööaja korraldus ja tööaeg, rahulolu töaja korraldusega


II osa: Töötasud

 • Eesti palgastatistika
 • Töötajate töötasud ja tasu ootused
 • Töötasude muutused ja muutuste põhjused
 • Töötasude muutuste prognoos
 • Töötasu osad
 • Soodustused
 • Tasustamise põhimõtted organisatsioonides


Laadi alla .pdf

ST1516 kaas

 


 

Tööturu ja tasustamise trendid kevadsuvel 2015


I osa: Tööturg, töötajate tööturukäitumine, motivatsioon ja hooseisund

 • Eesti ja Euroopa tööturu statistika
 • Tööandjate ja töötajate hinnangud tööturu olukorrale
 • Tööandjate töökohtade arvu muutuse prognoos
 • Tööandjate reageerimine tööjõupuudusele
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Töö ja töötajate otsingu kanalite eelistused
 • Tööandja maine
 • Tööandja maine komponentide olulisus
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel
 • Hea tööandja maine kasutegurid
 • Tööandja maine kujundamise tegevused organisatsioonides
 • Töötajate sisemine motivatsioon ja hooseisund
 • Töö tulemuslikkust mõjutavad tegurid
 • Haaratus ja hooseisnud (flow)
 • Ootused vahetule juhile


II osa: Töötasud

 • Eesti ja Euroopa palgastatistika
 • Põhipalkade muutused ja muutuste põhjused organisatsioonides
 • Töötajate netotöötasud ja netotöötasu ootused
 • Netotöötasude muutused ja muutuste põhjused
 • Töötasu muutuste prognoos


Laadi alla .pdf

KS2015 kaas