x

Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Põhipalkade muutused ja prognoosid

 

E-väljaanne põhineb 2021. aasta oktoobris ja novembris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 448 organisatsiooni esindajat.

 

Väljaanne ilmus 10. detsembril 2021 ja annab ülevaate

  • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
  • põhipalkade muutuste põhjustest,
  • töötajatele makstavatest lisatasudest, nende osatähtsusest töötasus ning muutustest,
  • pakutavatest soodustustest ja nende muutustest,
  • tööandjate tööturukäitumisest, sh värbamisplaanidest,
  • tööandjate eelistustest kandidaatide valikul


E-väljaande sisukorda ja näidislehekülgi saate vaadata siit (PDF)
 

E-väljaande juurde kuuluvad detailsed andmetabelid aastate ja vastajate taustatunnuste võrdlustega (XLSX)

 

Hinnad


E-väljaanne
(A4 35 lk PDF, tabelid 37 lk XLSX)

  • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
  • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

 

Fail alla laadimiseks

Faile saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad. Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame kokkuvõtte e-postile.


E-väljaanne alla laadimiseks
 

DOWNLOAD_FILE .pdf   

 

Tulemuste tabelid alla laadimiseks

DOWNLOAD_FILE .xlsx  

 

  

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Väljaande Palgainfo Trendid kevadsuvel 2018 tellimisvorm copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy
Tellin
Invalid Input


Uuringus osalemine
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input