x
Statistika

VÄRSKED IV kvartal 2022 ametite põhjalikud

TÖÖTASUDE ANALÜÜSID

Maakondade, tegevusalade ja töötajate arvu järgi

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt

REGISTREERUGEOrganisatsioon
Kliendipaketi kasutajaks
Kõigi ametite töötasude analüüsid hinna sees
lisaks kiired online-päringud

Organisatsioon
Tavakasutajaks
tasuta 120 ameti mediaan brutotöötasud 2019 – IV kv 2022 kohe kätte
Statistika

Kiired ja lihtsad töötajate

TAGASISIDE KÜSITLUSED

Tervikpilt töötajate rahulolust ja lojaalsusest

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt
küsitlus

Tööandjate tööturu- ja palgaküsitlus

PÕHIPALKADE MUUTUSED

Tulemuste kokkuvõte on saadaval

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt
küsitlus

Töötajate tööturu- ja palgaküsitlus

PALGAOOTUSED 2023

Tulemuste kokkuvõte on saadaval

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt
Sooduspakett

Värske palgainfo ja personaalne teenindus

KLIENDIPAKETT 2023

Kõik huvipakkuvad ametid hinna sees

Vaadake lähemalt

Vaadake lähemalt