x
Uuringu tulemused

Ilmunud on e-väljaande I ja II osa

PALGAINFO TRENDID 2019

Tööturu- ja palgauuringu tulemuste kokkuvõte

Vaata lähemalt

Vaata lähemalt

OSALE UURINGUSOrganisatsioon
Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring sügisel 2019
Tasuta põhipakett ja
50% soodustused

Organisatsioon
Töötajate tööturu- ja palguuring sügisel 2019
Kõigile osalejatele tasuta värske palgainfo
Palgaandmed

Praktiline seminar

TÖÖTASUDE ANALÜÜSID

27. septembril 2019 Tehnopolis, Tallinnas

Vaata päevakava

Vaata UUSI näidiseid
 

TÖÖTASUDE ONLINE
ANDMEBAAS

400 ameti töötasude andmed apr 2013–apr 2019

Vaata täpsemalt
 

TÖÖTASUDE
TURUANALÜÜS

Saadaval värsked kevadel 2019 kogutud andmed

Vaata täpsemalt
 

TÖÖTAJATE
TAGASISIDE KÜSITLUS

UUS näidisankeet 2019!

Vaata täpsemalt