x

Alampalk Eestis

2024. aastal on töötasu alammäär töötamisel täistööajaga 820 eurot ja tunnipalga alamäär 4,86 eurot. Ametiühingute keskliit ja Tööandjate keskliit leppisid alampalgas kokku 2023. aasta oktoobris, valitsus kinnitas töötasu alammäära oma määrusega 8. detsembril 2023.

2023. aastal on töötasu alammäär töötamisel täistööajaga 725 eurot ja tunnipalga alammäär 4,30 eurot. Töötasu alammäära lepivad omavahel kokku Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit ning selle kinnitab Vabariigi Valitsus oma määrusega. 

Vaadake ka: Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Vabariigi Valitsuse vahel sõlmitud hea tahte kokkulepet alampalga kasvutempo osas 2027. aastani, mil see peaks moodustama 50% keskmisest palgast. Lugege lähemalt.

2022. aastal oli alampalk 3,86 eurot tunnis ja 654 eurot täistööajaga töötamise korral. 

Vastavalt tööandjate ja ametiühingute kokkuleppele 2021. aastal alampalk ei muutunud. Töötasu alammäär tunnis oli 3,48 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral oli 584 eurot.

 

Aasta Töötasu alammäär tunnis (bruto) Tunnitasu kasv võrreldes eelmise aastaga Töötasu alammäär kuus täistööaja korral (bruto) Kuutöötasu kasv võrreldes eelmise aastaga
2024. aastal 4,86 13,0% 820 13,1%
2023. aastal 4,30 11,4% 725 10,9%
2022. aastal 3,86 10,9% 654 12%
2021. aastal 3,48  0,0% 584  0,0%
2020. aastal 3,48 8,4% 584 8,1%
2019. aastal 3,21 8,1% 540 8,0%
2018. aastal 2,97 6,8% 500 6,4%
2017. aastal 2,78 9,4% 470 9,3%
2016. aastal 2,54 8,5% 430 10,3%
2015. aastal 2,34 9,9% 390 9,9%
2014. aastal 2,13 12,1% 355 10,9%
2013. aastal 1,9 5,6% 320 10,3%
2012. aastal 1,8 4,0% 290 4,3%
2011. aastal 1,73   278,02  

 

 

Palgastatistika päring

Palgainfo Agentuurist saate tellida tööturu- ja palgastatistika väljavõtteid ja analüüse tabelite ning graafikute kujul. Teeme Teile hinnapakkumise vastavalt päringule tööpäeva jooksul.

Huvipakkuvad andmed
Invalid Input

Päringu esitaja andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input


Tööjõu maksud

2023. ja 2024. aastal on üldine maksuvaba tulu kuni 654 eurot kuus ja see väheneb inimese sissetuleku kasvades.

Maksuvaba tulu vanaduspensionieas on aga kindel summa – 704 eurot kuus ja see ei sõltu inimese sissetuleku suurusest.

Alates 1. jaanuarist 2023 on üldise maksuvaba tulu määr:

7848 eurot aastas ehk 654 eurot kuus, kuid

  • kui inimese brutotulu ületab 14 400 eurot aastas (1200 eurot kuus), siis hakkab maksuvaba tulu määr lineaarse valemi alusel vähenema ja
  • jõuab 25 200 euro suuruse aastatulu (2100 eurot kuus) juures nullini.

Aastatel 2018-2022 oli üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus olenevalt aasta sissetulekust. Aasta brutotuluga kuni 14 400 eurot oli maksuvaba tulu 6000 eurot aastas, aasta brutotuluga 14 400 kuni 25 200 eurot arvestati maksuvaba tulu valemiga ja aastatuluga üle 25 200 euro oli maksuvaba tulu 0.

Vaadake lähemalt maksu- ja tolliameti kodulehelt.


2017. aastal
oli tulumaksumäär, mille tööandja brutotöötasult kinni peab, 20%. Maksuvaba tulu oli 180 eurot kuus. Sotsiaalmaksu määr oli 33%. Töötuskindlustusmakse määr oli töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%. Kogumispensioni makse määr oli kas 2% või 3%.

2016. aastal oli tulumaksumäär 20%. Maksuvaba tulu oli 170 eurot kuus. Sotsiaalmaksu määr oli 33%. Töötuskindlustusmakse määr oli töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%. Kogumispensioni makse määr oli kas 2% või 3%.

2015. aastal oli tulumaksumäär on 20%, maksuvaba tulu oli 154 eurot kuus. Sotsiaalmaksu määr oli 33%. Töötuskindlustusmakse määr oli töötajale 1,6%, tööandjale 0,8% . 

 

 Vaadake ka ametite palgastatistikat