x

Osalege tööturu- ja palgauuringus

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee kutsuvad kõiki tööandjaid ja töötajaid osalema suures üle-eestilises tööturu- ja palgauuringus. 

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring 

 • veebiküsitlus märtsis ja aprillis 2024
  Andmete kogumine on lõppenud. Kokku vastas küsitlusele 367 inimest. 

  Auhinnad loosisime välja 13. mail 2024. Kõigi võitjatega võtsime ühendust e-kirja teel ja kõik on oma auhinnad kätte saanud.

  Auhinnad võitsid: Diana, Katrina, Krista, Linda, Rain, Silja, Taavi ja Ülle.


Töötajate
 ja tööotsijate tööturu- ja palgauuring

 • veebiküsitlus aprillis ja mais 2024
  Andmete kogumine on lõppenud. Kokku vastas küsitlusele 6844. Tulemusi tutvustasime 31. mail Kolgas, vaadake lähemalt siit.

  Auhinnad loosisime välja 27. mail 2024. Kõigi võitjatega võtsime ühendust e-kirja teel.

  Auhinnad võitsid: Anita, Jaan, Kristina, Liilia, Toomas, Valli ja Viktoria

 
Kõik vastajad saavad tasuta küsitluse tulemuste kokkuvõtte (e-väljaanne) ja juurdepääsu üle 400 ameti keskmisele ja mediaantöötasule IV kvartal 2023.

E-väljaandeid vaadake siit.

Lisaks mitmeid soodustusi ja auhinnad partneritelt.

 

 

 2X2 Tööturu- ja palgauuring

 

 

Uuringu eesmärgid  

 

 • pakkuda osalejatele esinduslikku, põhjalikku ja ajakohast palgainfot 
 • selgitada välja muutused töötasudes 
 • selgitada välja muutused organisatsiooni- ja tööturukäitumises. 


2 andmeallikat

Tasakaalustatud pildi saamiseks küsitleme

 • organisatsioone
 • töötajaid


2 x aastas

Ajakohase pildi saamiseks kogume andmeid kaks korda aastas

 • kevadel ja
 • sügisel

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 


 

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring

Korraldatakse Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee koostöös.


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes. 


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu kiirülevaated ja tulemuste lühikokkuvõtte 
 • Osaleda auhindade loosimises ja kasutada partnerite sooduspakkumisi

  

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Mida annab? 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaator), soodustustest, rahulolust ja lojaalsusest. 


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte
 • Osaleda väärt auhindade loosimises
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi