x

Palgainfo Agentuuri uuringud

2X2 tööturu- ja palgauuring

 

Analüüside ja konsultatsioonide pakkumiseks korraldab agentuur kaks korda aastas organisatsioonide ja töötajate tööturu- ja palgauuringuid.

Agentuuri tööturu- ja palgauuringud on osalejate arvult Eestis suurimad. Tavapäraselt osaleb Palgainfo Agentuuri uuringus üle 10 000 töötaja ja tööotsija ning 300 organisatsiooni esindaja

Organisatsioonidelt ja töötajatelt kogutud andmed annavad tasakaalustatud pildi töötasudest turul.

Lai teemade ring aitab selgitada töötasude seoseid töötajate rahulolu, motivatsiooni ja tööturukäitumisega.

 

Organisatsioone kaasatakse uuringusse läbi Palgainfo Agentuuri andmebaasi.

Töötajaid ja tööotsijaid kaasatakse uuringutesse läbi Palgainfo Agentuuri andmebaasi, CVKeskus.ee ja teiste partnerite otsekontaktide kaudu.  

 

2x2uuring


2X2 uuringute lai teemade ring


Töö tasustamine

 • Töötasude muutused
 • Töötasu osad: põhipalk ja lisatasud
 • Soodustused ja mitterahalised hüved
 • Tasustamise põhimõtted ja süsteemid
 • Töötajate rahulolu töötasuga 
 • Palgaootused ja palgasurve


Tööturukäitumine: lojaalsus ja soovitamine

 • Töötajate aktiivsus tööturul ja lojaalsus
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel
 • Kandideerimise ja värbamise praktikad
 • Eelistused ja ootused tööandja valikul
 • Tööandja soovitamine


Organisatsioonikäitumine: rahulolu ja motivatsioon

 • Tööga rahulolu ja seda mõjutavad tegurid
 • Häirivad olukorrad 
 • Motivatsioon ja motivatsiooni mõjutavad tegurid
 • Seotus töö ja organisatsiooniga
 • Pühendumus ja haaratus
 • Puudumiskäitumine


Töökorraldus ja juhtimine

 • Tööaeg ja tööaja korraldus, paindlik tööaeg
 • Tööasukoht ja asukoha paindlikkus, kaugtöö
 • Tööruumide korraldus, tööriietus
 • Töötajate iseseisvus töökorralduses
 • Juhtimiskvaliteet ja ootused vahetule juhile


Vastajate taustaandmed

 • Töötajate sugu, vanus, haridustase, staaž, elukoht
 • Organisatsiooni töötajate arv, tegevusala, töökoha asukoht 

 

Vaadake uuringute tulemuste e-väljaandeid 

Vaadake, kuidas osaleda uuringus

 

 

Teemad