x

Inspiratsioonipäev

MIS SAAB EDASI?

Muutused tööturul, palkades ja töökorralduses

 

AEG: 10. juunil 2022 kell 10.00-17.00

KOHT: Kolga Seltsimaja, Kolga alevik, Kuusalu vald, Harjumaa

 

Viimased aastad on olnud kiirete ja prognoosimatute muutuste aeg, mis on toonud kaasa murrangulisi arenguid nii majanduses kui ka poliitikas, loonud uusi mõtteviise ja arusaamu, aga tekitanud ka ebakindlust ja ärevust. Ilmselt on paljud nii endalt kui ka kolleegidelt küsinud, mis saab edasi.

Kutsun Sind inspireerivale päevale Lahemaale, et üheskoos korraks aeg maha võtta ja mõnusas keskkonnas arutada, mida on viimased aastad meile õpetanud, milliseid muutusi oleme kogenud ja milliseid arenguid võiks oodata tööturul, tasustamises ja töökorralduses.

Tutvustame üritusel ligi 400 tööandja ja üle 10 000 töötaja osalusel sel kevadel korraldatud tööturu- ja palgauuringu värskeid tulemusi.

Olen kutsunud üritusele kaasa rääkima mitmeid oma ala eksperte, kes avavad erinevaid teemasid ja vastavad küsimustele aruteluringides.

Kohvi- ja lõunapause aitavad korraldada kohalikud toidutootjad – saame kogeda nii lihtsaid ja puhtaid maitseid kui ka proovida uusi huvitavaid kooslusi.

Üritus lõpeb Eesti suurima mõisa – Kolga mõisa – ja muuseumi külastusega. Avatud on ka kohaliku kunsti ja käsitöö galerii-kauplus.

Kõik osalejad saavad lisaks slaididele Palgainfo Agentuuri kaks värsket e-väljaannet: töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemuste kokkuvõtte ning tööandjate küsitluse kokkuvõtte (PDF ja andmefailid).

Kolga Seltsimaja asub Lahemaa rahvuspargis Kolga alevikus 20-minutilise autosõidu kaugusel Tallinna piirist ja sama kaugel Rakverest.

Loodan kohtuda Kolgal!

Osalemise tingimused ja registreerumine lehe lõpus.

KadriSeeder


Kadri Seeder
Palgainfo Agentuur

 

 

Seltsimaja pildid


PÄEVAKAVA

Täiendatud 17. mail 2022

Päevakava välja trükkimiseks (PDF)

 

10.00 Hommikukohv

Ringkäik Kolga Seltsimajas ja 1873. aastal ehitatud maja ajaloo tutvustamine


I OSA. PALKADE MUUTUSED JA PROGNOOSID

 

10.30 Prognoosidest ja prognoosimisest praeguses maailmas

Madis Aben, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik

 • Kuidas on Eesti majandusel viiruskriisist taastudes läinud?
 • Millest lähtudes segastel aegadel prognoosida?
 • Miks hinnad nii kiiresti kasvavad ja mida sellega peale hakata?

 

11.00 Palkade ja palgaootuste muutused

Tööandjate ja töötajate küsitluste värskete tulemuste tutvustus, I kvartali 2022 palgastatistika ülevaade

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kuidas on muutunud töötasud ja millised on prognoosid?
 • Kuidas on muutunud töötajate toimetulek ja rahulolu töötasuga?
 • Millest sõltub töötasuga rahulolu?
 • Kuidas on muutunud töötajate palgaootused?
 • Millist infot saab ametite palkade kohta Palgainfo Agentuurist?

 

11.30 Palgastatistika statistikaametis: kellele, milleks ja kuidas seda tehakse?

Kadri Rootalu, statistikaameti eksperimentaalstatistika tiimi andmeteadur

 • Millist statistikat tehakse küsimustiku „Palk ja tööjõud“ alusel?
 • Ettevõtted esitavad palgainfot ka maksu- ja tolliametile, miks statistikaamet seda ikka edasi küsib?
 • Mille poolest erinevad uuringuga kogutud palgastatistika ja registriandmete põhjal tehtud palgastatistika?
 • Millised võimalused lisanduvad, kui kasutada registriandmeid ja millised on registripõhise palgastatistika kitsaskohad?
 • Kas ja kuidas tehakse palgastatistikat teistes riikides?

 

12.00 Lõunapaus ehedate kohalike maitsetegaII OSA. TÖÖTAJATE AKTIIVSUS TÖÖTURUL JA KOGEMUSED KANDIDEERIMISEL

 

12.45 Töötajate lojaalsust mõjutavad tegurid

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kes on tööturul aktiivsemad tööotsijad ja mida töö leidmiseks tehakse?
 • Millised tööga seotud tegurid mõjutavad töötajate lojaalsust rohkem, millised vähem?
 • Kas kõrge palk tagab töötajate lojaalsuse?
 • Kes soovitavad oma tööandja juures töötamist, kes mitte ja miks?

 

13.15 Töötajate kogemused kandideerimisel

Keishy Margus, Elisa Eesti värbamisjuht

 • Kas ja millist tagasisidet on kandideerijad saanud?
 • Kas ja kui oluline on tagasiside saamine kandideerimise käigust ja tulemustest?
 • Mida on kandideerijad veel värbamisprotsessis kogenud?

 

13.45 KohvipausIII OSA. TRENDID JUHTIMISES JA TÖÖKORRALDUSES

 

14.00 Millised juhtimispraktikad on kasutusel edukates Eesti ettevõtetes?

2021. aastal korraldatud Eesti juhtimisvaldkonna uuringu tulemused

Krista Jaakson, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise õppetooli juhataja

 • Mida juhid juhtimisel oluliseks peavad?
 • Milliseid töötajate arendusviise kasutatakse?
 • Kuidas leiavad ja motiveerivad juhid oma töötajaid?

 

14.30 Hübriidtöö mõjud töötajate heaolule

Kaire Piirsalu-Kivihall, Tartu Ülikooli doktorant, tööheaolu.ee asutaja ja tööheaolu ekspert

 • Mida me hübriidtöö all mõistame ja mis eristab seda tavapärasest tööst?
 • Millised on hübriidtöö positiivsed küljed ja millised on riskid mitmesuguste teadusuuringute tulemustel?
 • Kuidas kujundada hübriidtööd nii, et toetada töötajate heaolu?

 

15.00 Arutelu

Osalevad lisaks esinejatele

Maarit Vabrit-Raadla, juhtimistarkvara SinuLab arendusjuht
Eela Velström, Velström Vallner Tohver interim juhatuse liige ja Rail Baltic Estonia OÜ personalivaldkonna partner

Osaleja täpsustamisel

 • Milliseid trende võib oodata inimeste juhtimises, arendamises ja kaasamises lähitulevikus?
 • Kui olulised on töötajate ja tööotsijate digikogemused ja kuidas neid kujundada?
 • Mida tööandja palga tõstmise kõrval veel saab teha töötajate hoidmiseks ja uute leidmiseks?

 

15.30 Kolga muuseumi ja galerii-kaupluse külastus

Ringkäiku juhib ja kohalikku ajalugu tutvustab Kolga muuseumi juhataja Ulvi Meier

 

17.00 Ürituse lõpetamineESINEJAD

 

 

Madis Aben

 

Madis Aben on rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik, kes tegeleb iga päev majandusanalüüsi ja prognoosidega. Ta on töötanud majandusanalüüsi valdkonnas üle 15 aasta. Madis osaleb ka rahandusministeeriumi kevadise ja suvise majandusprognoosi koostamises.

 

KadriSeeder veebi

Kadri Seeder on Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik. Kadri korraldab Palgainfo Agentuuris kaks korda aastas töötajate ja tööandjate suuremahulisi üle-eestilisi tööturuküsitlusi, millega uuritakse töötajate rahulolu ja lojaalsust, muutusi tööturukäitumises ja palgaootustes, põhipalkade muutusi jpm. Kadri koostab ettevõtetele ka töötasude turuvõrdluse analüüse ja aitab korraldada organisatsioonisiseseid töötajate tagasisideküsitlusi.

 

KadriRootalu

Kadri Rootalu on statistikaameti eksperimentaalstatistika tiimi andmeteadur. Kadri omandas doktorikraadi Tartu Ülikoolis sotsiaalteaduste valdkonnas ja on Tartu Ülikoolis andmeanalüüsi lektor. Statistikaametis tegeleb Kadri palgarakenduse andmetega, mis põhinevad maksu- ja tolliameti töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu aruannetel (TSD).

 

KeishyMargus

Keishy Margus on Elisa Eesti värbamisjuht. Keishy on olnud personalivaldkonnaga seotud pea üheksa aastat ning nende aastatega on temast saanud tulihingeline personalitöö fänn. Tööturu teemadega on Keishy tegelenud üle kolme aasta ja kogub praegu elamusi värbamisjuhina Elisa Eestis. Keishy roll on pakkuda kvaliteetset teenust värbamise, uue töötaja sisseelmise ja tööandja brändingu teemadel ning ta on juhtide ja töötajate partner personalialastes küsimustes.

 

KristaJaakson

Krista Jaakson on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise õppetooli juhataja ja juhtimise kaasprofessor. Ta on osalnud väga paljudes juhtimisvaldkonna uurimisprojektides, millest viimased on puudutanud eetilist organisatsioonikultuuri ja seda mõjutavaid tegureid, ealiste iseärasuste arvestamist tööandja pakutavate soodustuste juures ning otsustamisallikaid kriisi ajal.

 

KairePiirsaluKivihall

Kaire Piirsalu-Kivihall on Tartu Ülikooli doktorant ja veebilehe tööheaolu.ee asutaja. Kaire on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis inimressursi juhtimise erialal. Tööheaolu juhtimise alal täiendas ta ennast Tampere Ülikoolis ja oli esimene, kes võttis Eestis kasutusele tööheaolu mõiste. Kaire on töötanud ligi 20 aastat edukate rahvusvaheliste brändidega ning tal on õnnestunud kogemusi koguda ka Euroopa edukaimate tööandjate juures. Ta on andnud tööheaolu juhtimise loenguid Tartu Ülikoolis, on Äripäeva Personalijuhtimise teabevara kaasautor, avaldanud artikleid väljaannetes Personali Praktik, Äripäev, postimees.ee jm.

 

Maarit

Maarit Vabrit-Raadla on juhtimistarkvara SinuLab arendusjuht. Lisaks kordineerib ta FaceBookis üle 2200 liikmelist personalijuhtide gruppi, kus arutatakse personalivaldkonna aktuaalsete teemade üle. Maarit on töötanud aastaid koolitajana ja personalijuhina, oma ettevõttega alustas ta 2015. aastal. SinuLab toetab personalijuhtimist digilahendustega ja aitab ettevõttel ning töötajatel areneda. 2020. aasta PARE personalijuhtimise konverentsil kuulutati Maarit südamega arendajaks.

 

Eela

Eela Velström on mobiilse juhtimise agentuuri Velström Vallner Tohver interim personalijuht, HR koolitaja ja juhatuse liige. Samuti on ta Rail Baltic Estonia OÜ personalivaldkonna partner. Eelal on pikaajaline personalijuhi ja HR valdkonna strateegilise nõustaja kogemus. Personalivaldkonna tipptegijana on Eela erinevates organisatsioonides aidanud üles ehitada personalijuhtimise süsteeme strateegilisel tasandil ja ka selliselt, et organisatsiooni eesmärgid oleks arusaadavad igale töötajatele ja seostatavad tema igapäeva tööga. Ta on töötanud personalijuhina siseministeeriumis, G4S Eestis, Eesti Energias, Forekspangas ja Amerpap Baltis.OSALEMINE 

 

Osalemiseks täitke palun registreerumisvorm.

Palgainfo kliendipaketi kasutajatele ning kevadises tööturu- ja palgauuringus osalejale pakume seminaril osalemist soodustingimustel.

Osalemistasud

Hindadele lisandub käibemaks.

 

REGISTREERUN

 

Üritusel osalejale on hinna sees ka kaks värsket e-väljaannet koos andmefailidega

Vaadake väljaandeid lähemalt

 

Valjaanded kevad 2021

 

 Kuidas kohale jõuda?

 

Kolga Seltsimaja asub Kolga alevikus, Kuusalu vallas, Kolga kooli vahetus läheduses. 

 


Mis toimub palgaturul tulemustasudega?

 

Äripäeva tulemustasude seminar 26. jaanuaril 2022 

Palgainfo Agentuuri juhi Kadri Seeder ettekande slaidid.

Teemad

 • Milliseid erinevaid lisatasusid organisatsioonides töötajatele makstakse?
 • Kui suure osa moodustavad lisatasud töötasus erinevatel ametitel?
 • Kuidas on lisatasude osatähtsus töötasus muutunud ja millised on prognoosid?
 • Kas ja kuidas mõjutab tulemustasu töötajate käitumist?
 • Millise tulemustasuga töötajad rahul on?

 

Ettekande slaidid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad.

Alla laadimiseks logige oma kasutajakontoga lehele sisse. 

Laadi alla .pdf  

 

 

26012022 slaidid


Kas tead, mida sa töötajana väärt oled?

 

Äripäeva raamatupidajate päev 2021 12. novembril 2021

III sessioon: Kes sa oled, raamatupidaja?

Palgainfo Agentuuri juhi Kadri Seedri ettekanne.

Palga teema on alati aktuaalne ja samas ka emotsionaalne. Ettekandes uurime, mida raamatupidaja töötajana väärt on, millist põhipalka ta soovib ja kas ta seda ka tegelikult saab?

Uurime, kuidas üldse palgast rääkida ning vaatame üle argumendid, mida on palgaläbirääkimistel tark kasutada. Keerulised teemad saavad ettekande jooksul klaarimaks ning raamatupidajad kindlustunde ja kasulikke teadmisi palgaläbirääkimisteks.

 

Ettekande slaidid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad.

Alla laadimiseks logige oma kasutajakontoga lehele sisse.

Laadi alla .pdf

12112021 slaidid


Raamatupidamisvaldkonna palgatase ja ootused

 

Äripäeva raamatupidamisbüroode konverents 14. septembril 2021: KASUMLIK KASV 2021

Palgainfo Agentuuri juhi Kadri Seedri ettekanne.

Palk on teema, mis kõnetab igaüht. See laual raamatupidamisbüroo juhtidel, kes palgaläbirääkimisi peavad ning töötajatega tasu kokkuleppeid teevad aga ka raamatupidajatel, kes oma töö eest õiglast tasu väärivad.

 

Ettekande slaidid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad.

Alla laadimiseks logige oma kasutajakontoga lehele sisse.

Laadi alla .pdf

12112021 slaidid


Inspiratsioonipäev

Uued suunad värbamises, tasustamises ja töökorralduses

 

AEG: 17. juunil 2021 kell 10.00-16.30

KOHT: Kolga Seltsimaja (endine nimi Kolga Rahva Maja), Kolga alevik, Kuusalu vald, Harjumaa

 

Eelmisel aastal alguse saanud tervisekriis ja sellega kaasnenud piirangud on toonud kaasa murrangulised muutused töökorralduses ning kindlasti mõjutanud ka meie mõtteviise – mitmed tööd, mille puhul varem oli nende distantsilt tegemine mõeldamatu, on kolinud virtuaalmaailma. Liikuma lükatud arengud ei peatu ilmselt ka viiruse taandumisel ning meid ootavad ees põhjalikud ümberkorraldused nii tööelus kui ka teistes valdkondades.

Kutsun Sind inspireerivale päevale linnast välja Lahemaale, et üheskoos mõnusas keskkonnas arutada, millised on olnud toimunud muutused ja milliseid arenguid on oodata värbamises, tasustamises ja töökorralduses.

Üritusele on andnud sisendi üle 500 tööandja ja ligi 10 000 töötaja küsitlused, mida Palgainfo Agentuuris koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee igal sügisel ja kevadel korraldame.

Olen kutsunud üritusele kaasa rääkima nii teadlasi kui ka praktikuid, kes esinevad põnevate ettekannetega ja arutelu ringides mõtteid vahetavad.

Kohvi- ja lõunapause aitavad korraldada ja värskeid maitseid pakkuda kohalikud toidutootjad.

Üritus lõpeb Eesti suurima mõisa – Kolga mõisa ja muuseumi külastusega.

Kõik osalejad saavad lisaks slaididele Palgainfo Agentuuri kolm värsket e-väljaannet: värbamistrendid, töötajate- ja tööotsijate küsitluse tulemuste lühikokkuvõte ning tööandjate küsitluse kokkuvõtte.

Kolga Seltsimaja asub Lahemaa rahvuspargis Kolga alevikus 20 minuti autosõidu kaugusel Tallinna piirist ja sama kaugel Rakverest.

Loodan kohtuda Kolgal!

KadriSeeder


Kadri Seeder
Palgainfo Agentuur

 

 

Seltsimaja pildid

Loe edasi...