x

Palgainfo Agentuuri seminar

KUIDAS UURIDA JA ANALÜÜSIDA TÖÖTASUSID?

 

AEG: 27. septembril 2019 kell 10.00-12.30

KOHT: Tehnopol, Teaduspargi 6/1, Tallinn

 

Seminaril osalemine toetab Palgainfo Agentuuri töötasude uuringus osalemist ning analüüside tellimist – räägime põhjalikult lahti, kuidas andmeid esitada ning milliseid andmeid meilt vastu saab. Saab ka teha ettepanekuid nii andmete esitamise vormi kui väljundite kohta.

Lisaks saate osalejana üldisema ülevaate erinevatest palgainfo allikatest ja nende kasutamise võimalustest töötasude muutuste ja tööjõukulude eelarve kavandamisel. Teeme ka põgusa ülevaate peamistest palgatrendidest ning arutame, kuidas õiglast tasustamise süsteemi kujundada.

Töötasude uuringusse andmete esitamine toimub novembris 2019 oktoobri töötasude kohta. Praegu on saadaval mais 2019 kogutud töötasude andmed.

Vaadake lähemalt sügisese uuringu kohta ja registreeruge uuringusse SIIT.

Seminaril osalejad saavad töötasude analüüsi näidismaterjali PowerPoint formaadis, mille abil analüüside kasutamise võimalused koos läbi teeme.

 

KS2019 TA kusitlusele vastajale

Seminari viib läbi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Kadri Seeder on hariduselt sotsioloog ja Palgainfo Agentuuri (OÜ Tark tööandja) juht. Palgainfo Agentuuris tegeleb ta igapäevaselt palgastatistika ja töötasude analüüsimisega, samuti tööandjate ja töötajate koolitamise ning nõustamisega. Palgainfo Agentuur korraldab kaks korda aastas läbi suuremahulisi tööturu- ja palgauuringuid, mille uurimisfookuses on olnud lisaks töötasudele ka töökorraldus, töötajate tööturu- ja organisatsioonikäitumine, rahulolu ja motiveeritus.  

Kadri Seeder


PÄEVAKAVA

 

10.00   Hommikukohv


10.30   Sissejuhatus

 • Millised on erinevad palgainfo allikad ja millist infot sealt saab, sh statistika ja uuringud?
 • Kuidas hinnata töötasude muutusi, sh keskmise brutokuupalga muutusi, ja millised on peamised trendid?
 • Kui palju ja miks töötasud erinevad tegevusalati, organisatsiooni suuruse ja asukoha järgi?
 • Millised on töötajate hinnangud tasustamisele, palgaootused ja toimetulek?
 • Arutelu: kuidas kujundada õiglast ja tööpanusele vastavat tasustamist?


11.15   Andmete esitamine Palgainfo Agentuuri töötasude uuringusse

 • Lihtne ankeet või põhiankeet?
 • Tööde süstematiseerimine ametite klassifikaatori abil
 • Keskmine, kõrgeim ja madalaim töötasu ametil
 • Töötaja koormuse, puhkuse jm puudumiste arvestamine andmete esitamisel
 • Töötasu osad: seadusega ettenähtud lisatasud, tulemustasud ja muud lisatasud
 • Ebaregulaarsed preemiad
 • Muutused põhipalkades

Vaadake ka organisatsioonide töötasude uuringus osalemist lähemalt 

 

11.30   Kohvipaus

 

11.45   Palgainfo Agentuuri töötasude analüüside kasutamine

 • Töötasude statistiline analüüs, erinevad väljundid
 • Personaalne tagasiside ja töötasude andmefail
 • Töötasude muutuste analüüsi erinevad võimalused
 • Töötasude algandmete väljavõtted, sh põhitöötasu ja lisatasud, organisatsioonisisesed erinevused
 • Töötasude komponentide analüüs
 • Töötasude erinevused tegevusalade jm tunnuste järgi
 • Töötasude piirkondlike erinevuste analüüs

 

Palgainfo Agentuuri töötasude online-andmebaaside kasutamine

 • Põhiandmebaasi ja profiandmebaasi erinevused
 • Päringud ja filtrite kasutamine andmebaasides
 • Andmete eksport andmebaasidest (PDF, CSV, JPG)

Vaadake töötasude analüüside ja andmebaaside kohta lähemalt

 

Uued teenused

 • Väljavõtted töötajate küsitluse andmebaasidest
 • Eriuuringud ja küsitlused, sh sihtgrupi küsitlused

 

12.30   Seminari lõpetamine


OSALEMINE

Osalemistasud

 • Profipaketi kasutajale (perioodil sügis 2019–kevad või sügis 2020) tasuta
 • Töötasude uuringus novembris 2019 osalejale 49 eurot
 • Tavahind 79 eurot

Hindadele lisandub käibemaks.

Profipaketiga järgmiseks uuringu perioodiks (sügis 2019–kevad või sügis 2020) saab juba liituda. Kasutajaõigused aktiveerimine kohe pärast arve laekumist.

Profipakett annab juurdepääsu Palgainfo Agentuuri töötasude online-andmebaasile, töötasude statistilise analüüsi andmefailile ja kõikidele agentuuri väljaannetele ning koolitusmaterjalidele. Profipaketi võimaluste kohta vaadake palun lähemalt SIIT.

Töötasude uuringus osalejad saavad juurdepääsu töötasude põhiandmebaasile ning uuringu tulemuste kokkuvõtted. Samuti on kõik töötasude analüüsid uuringus osalejale oluliselt soodsamalt. Vaadake lähemalt, mida töötasude uuringus osalejale pakume, SIIT.

Juhul kui Te otsustate pärast seminari liituda profipaketiga, lahutame profipaketi maksumusest seminari hinna.

Seminaril osalemiseks täitke palun registreerimisvorm.

 

REGISTREERUN

 


Tasustamise psühholoogia konverents vol.2

Mis töötajaid tegelikult motiveerib?

 


AEG: 29. august 2019 kell 10.30–16.20

KOHT: Lutheri masinasaal, Vana-Lõuna 39-1/9, Tallinn

 

Tööandjatena tahaks me, et kõik töötajad tuleks tööle hea meelega, töötaks pühendunult ja innuga ning ei oleks valmis esimesel võimalusel töökohta vahetama. Kuidas seda aga tagada? Kuivõrd tööandja saab mõjutada töötajate suhtumist ja käitumist või on see pigem isiksuseomadustes ja hoiakutes kinni? Kas ja kui palju mõjutab tööindu töötasu, kui palju mitte-rahalised tegurid? Neid küsimusi arutame konverentsil.

Samuti tutvustame 2019. aasta kevadel korraldatud tööturu- ja palgauuringu värskeid tulemusi.


Loodan kohtuda konverentsil!

Kadri Seeder
Palgainfo Agentuuri juht

 

Vaadake ürituse tutvustust ja päevakava (PDF)

 

 

Tutvustus 29082019

Vaata ettekandeid


Palgainfo Agentuuri seminar

MUUTUSED PÕHIPALKADES 2019

EMOTSIOONID TÖÖTURUL

 

AEG: 14. juuni 2019

KOHT: Poska villa, J. Poska 15, Tallinn

 

Tutvustame uuringute värskeid tulemusi:

Kas käimas on palgaralli? Palgainfo Agentuur uuris tööandjatelt ja töötajatelt, kas põhipalgad on muutunud ja millised on prognoosid. Seminaril räägime, millistes ametirühmades ja tegevusaladel on palgad rohkem muutunud, kus vähem ning keda plaanitav palgatõus enam puudutab.

Kas töökoha vahetamine on emotsionaalne või ratsionaalne otsus? Uurisime töötajatelt, kui sageli töötajad töökoha vahetamise peale mõtlevad ning millised on takistused töökoha vahetamisel ehk mida töötajad kardavad. Seminaril arutame, kuidas emotsioonid kandideerimist ja värbamist mõjutavad ning kas ja kuidas neid juhtida saab.

 

Seminari tutvustus välja trükkimiseks (PDF)  

 

 

lyhikok laige

Vaata ettekandeid


KONVERENTS: VÄRBAMISTRENDID 2019

Värsked ideed, uued praktikad

 

AEG: 5. aprill 2019

KOHT: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 
Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

 

Eesti tööturg on väga aktiivne – tööhõive määr ei ole viimase 20 aasta jooksul olnud kunagi nii kõrge ja töötuse määr nii madal. Vabu ametikohti on palju, aga vajalikke töötajaid napib. Töötajate leidmine ja enda juurde tööle meelitamine on muutunud järjest keerulisemaks – kandidaadid ei vasta kirjadele, ei tule kokkulepitud kohtumisele ja loobuvad pakkumistest.

Kas ja mida tööandjad teisiti saavad teha, et olla värbamises edukamad – seda arutame teist aastat järjest toimuval konverentsil „Värbamistrendid 2019“.

Konverentsil tutvustame Palgainfo Agentuuri poolt märtsis 2019 korraldatud tööandjate küsitluse tulemusi. Küsitluse eesmärk oli selgitada välja tööandjate hinnangud tööturu olukorrale ning kogemused ja praktikad töötajate värbamisel. Küsitlusele vastas üle 550 organisatsiooni esindaja.

Vaadake ürituse tutvustust ja päevakava (PDF)

Varbamiskonverents 2019 tutvustus kaas

Vaata ettekandeid


Eesti suurima tööturu ja palgauuringu värskete tulemuste tutvustus Tartus

Trendid tööturul ja tasustamises 2019

 

AEG: 1. märts 2019 kell 9.30–15.00

KOHT: A. le Coq tehases, Laulupeo 15, Tartu

 

Oktoobris ja novembris 2018 korraldas Palgainfo Agentuur koos tööportaaliga CVKeskus.ee ning tööandja turundus- ja värbamisagentuuriga Brandem taas mahuka tööturu- ja palgauuringu, milles osales üle 500 organisatsiooni ning üle 10 000 töötaja ning tööotsija.

Uuringu eesmärk oli selgitada välja töötasudes ja põhipalkades toimunud muutused ning prognoosid. Samuti uuriti lisatasude osatähtsust töötasus, töötajatele pakutavaid soodustusi ja hüvesid ning töötajate rahulolu tasustamisega. Lisaks uuriti põhjalikult ka töötajate eelistusi tööandja valikul ning käitumist tööturul.

Uuringu tulemuste põhjal ilmub jaanuari lõpus mahukas väljaanne „Palgainfo Trendid“. Seminaril tutvustame uuringu tulemusi ning väljaannet. Seminaril osalejad saavad kiire ja põhjaliku ülevaate värsketest uuringu tulemustest, mis aitab langetada targemaid otsuseid tasustamise, töötajate motiveerimise ja värbamise valdkonnas.

 

Kaaned ST1819

Vaata ettekandeid