x

Tööturu- ja palgauuringu värskete väljaannete tutvustus

TRENDID TÖÖTURUL JA TASUSTAMISES

SÜGISTALVEL 2019–2020

 

AEG: 14. veebruaril 2020 kell 10.00–13.30

KOHT: Tehnopol, Teaduspargi 6/1, Tallinn


Seminaril tutvustame värskeid e-väljaandeid, mis annavad ülevaate 2019. aasta oktoobris ja novembris korraldatud tööturu- ja palgauuringu tulemustest.

Palgainfo Agentuur küsitleb koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid ja töötajaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Oktoobris 2019 korraldatud tööandjate küsitlusele vastas 562 organisatsiooni esindajat. Töötajate ja tööotsijate küsitlusele vastas 10 085 inimest.

Seminaril saate kiire ja põhjaliku ülevaate mahukatest väljaannetest.

Seminari kava välja trükkimiseks (PDF)


KadriSeeder


Kadri Seeder
Palgainfo Agentuur

 

ST1920 kaaned veebi


PÄEVAKAVA


10.00 Hommikukohv

10.20 Ülevaade värskest tööturu- ja palgastatistikast
 • Keskmise brutokuupalga ja väljamaksete muutused tegevusalade ja maakondade lõikes
 • Keskmise brutokuupalga prognoosid ja neid mõjutavad tegurid
 • Keskmise brutokuupalga muutused Lätis ja Leedus ning teistes Euroopa riikides

10.45 Töötasude muutused ametirühmades
 • Põhipalkade muutused ametirühmades
 • Lisatasude muutused ametirühmades
 • Töötasude muutused ja prognoosid ametirühmade lõikes
 • Rahulolu ja toimetulek töötasuga

11.30 Töö tulemuste mõõtmine ja seotus töötasuga
 • Töö eesmärkide ja oodatavate tulemuste kokkulepped
 • Tulemuse mõõtmise sagedus ja kriteeriumid
 • Tulemuse mõõtmise seos töötasuga
 
11.45 Töötasude analüüside kasutamine
 • Töötasude andmebaasid
 • Töötasude statistilised analüüsid
 • Töötasude algandmete väljavõtted
 • Analüüside näidised

12.00 Kohvipaus

12.15 Muutused soodustuste ja hüvede pakettides
 • Soodustuste pakkumine ja kasutamine organisatsioonides
 • Soodustuste pakkumise erinevused tegevusalade lõikes
 • Töötajate rahulolu soodustustega

12.35 Töötajate eelistused tööandja valikul
 • Muutused töötajate tööturukäitumises ja aktiivsus tööotsingul
 • Palgasoovid praegusel ametikohal ja töökoha vahetamisel
 • Olulised tegurid tööandja valikul, sh erisused soo, vanuse, sissetuleku jt taustatunnuste järgi
 • Muutused eelistustes tööandja valikul

12.55 Tööaja ja -koha korraldus Eesti organisatsioonides
 • Tööaja korraldus ja ületunnitöö hüvitamine
 • Töötamise koha korraldus ja kaugtöö võimaluste pakkumine
 • Töötajate iseseisvus tööaja- ja koha korraldamisel

13.15 Väljavõtted uuringute andmebaasidest ja eriuuringud
 • Sihtgrupi ootuste ja eelistuste analüüs
 • Tagasiside küsitluste 

13.30 Seminari lõpetamine

OSALEMINE


Seminaril osalemiseks täitke palun registreerimisvorm Palgainfo Agentuuri kodulehel.


Osalemistasud
 • Profipaketi kasutajale (perioodil sügis 2019–kevad 2020) tasuta
 • Soodushind töötasude uuringus novembris 2019 osalejatele 79 eurot
 • Soodushind tööandjate tööturuküsitlusele oktoobris 2019 vastajale 149 eurot
  (hind sisaldab e-väljaande I ja II osa hinnaga 2 x 39 eurot)
 • Tavahind 199 eurot
  (hind sisaldab e-väljaande I ja II osa hinnaga 2 x 59 eurot)

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Registreeru

 


 

Uuringu tulemuste põhiväljaanded

Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2019–2020

 

ST1920 1osa laige


I OSA: 
Põhjalik ülevaade töötasude muutustest ja prognoosidest

 • Ülevaade töötasude muutustest palgastatistika põhjal
 • Töötasud ja põhipalgad oktoobris 2019
 • Aasta jooksul toimunud töötasude muutused ametirühmades
 • Töötajate netotöötasu ootuste muutused
 • Põhipalkade muutuse prognoos
 • Põhipalkade muutuste põhjused
 • Lisatasude osatähtsuse muutus töötasus
 • Töö tulemuse mõõtmine ja tulemustasud
 • Töötajate rahulolu ja toimetulek töötasuga


Ilmumisaeg
: 27. jaanuar 2020

Formaat ja maht: A4, PDF, ca 70 lk

Hinnad:

 • Profipaketi kasutajale tasuta
 • Töötasude uuringus osalejale tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind 39 eurot + km
 • Tavahind on 59 eurot + km

 

ST1920 2osa laige


II OSA: Põhjalik ülevaade töötajate ootustest tööandjale

 • Ülevaade muutustest tööturul statistika põhjal
 • Tööandjate tööturukäitumine ja aktiivsus värbamisel 
 • Töötajate tööturukäitumine ja aktiivsus tööotsingul
 • Töötajate lojaalsus ja selle seosed töötasuga
 • Töötajate eelistused tööandja valikul
 • Soodustuste pakkumine ja kasutamine
 • Tööaeg ja töötamise koht, paindlikkus ja töötajate iseseisvus
 • Kaugtöö vormis töötamise soovid
 • Hinnangud tööandja mainele ja soovitamine

Ilmumisaeg: 3. veebruar 2020

Formaat ja maht: A4, PDF, ca 70 lk

Hinnad:

 • Profipaketi kasutajale tasuta
 • Töötasude uuringus osalejale tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind 39 eurot + km
 • Tavahind on 59 eurot + km

 

 


Uuringu sügistalvel 2019–2020 väljaannete tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Uuringutes osalemine sügisel 2019
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 

 


Tööturu- ja palgauuringu värskete tulemuste tutvustus:

Töötasude muutused ja prognoosid
2019–2020


AEG: 19. detsembril 2019 kell 10.00–12.45 

KOHT: Tehnopol, Teaduspargi 6/1, Tallinn

 
Tutvustasime seminaril 2019. aasta oktoobris ja novembris korraldatud tööturu- ja palgauuringu värskeid tulemusi.

Palgainfo Agentuur küsitleb koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid ja töötajaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Oktoobris 2019 korraldatud tööandjate küsitlusele vastas 562 organisatsiooni esindajat. Töötajate ja tööotsijate küsitlus kestis 11. detsembrini 2019 ja sellele vastas üle 9500 inimese.  

Seminari viis läbi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

 

kaas laigev

Vaata ettekandeid


Töökeskkonna psühholoogia konverents

Kuidas aega ja ruumi tulemuslikult kasutada?

 

AEG: 15. november 2019

KOHT: Arhitektuurimuuseum, Ahtri 2, Tallinn

 

Kas tunnete end häirituna, kui keegi laua taga Teie tavapärase koha hõivab? Paindlikud kontorid lubavad meil valida endale iga päev erineva töötamise koha ja seda ka päeva jooksul vahetada. Kas me seda ka teeme või hakkame ikkagi endale „pesa“ ehitama? Konverentsil uurime, kuidas me ruumi tajume ja kas „oma koht“ töökeskkonnas on oluline.

„Mul on väga kiire, mul ei ole üldse aega“ – kui sageli kuulete seda oma töökaaslastelt, sõpradelt või iseendalt? Iga päev? Kuigi aja efektiivsest kasutamisest räägitakse palju, siis praktikasse see jõudma ei kipu. Meist enamik sipleb kroonilises ajapuuduses, mis sunnib tegema asju kiirustades ja süvenemata. See toob kaasa eksimusi ja palju infomüra, mis omakorda aega kulutab.

Kutsun Teid inspireerivale konverentsile, kus teadlaste, ekspertide ja praktikute osalusel vahetame mõtteid, kuidas aega ja ruumi paremini kasutada, et meil oleks vähem stressi ja õnnelikum tööelu.

 

 

Vaadake ürituse tutvustust ja päevakava (PDF)

 

Kadri veeb

Kadri Seeder
Palgainfo Agentuuri juht

 

 

kutse 15112019

Loe edasi...


Palgainfo Agentuuri seminar

Kuidas uurida ja analüüsida töötasusid?

 

AEG: 4. novembril 2019 kell 11.30–14.00

KOHT: Tartu Loomemajanduskeskus, Kalevi 13, Tartu

 

Seminaril osalemine toetab Palgainfo Agentuuri töötasude uuringus osalemist ning analüüside tellimist – räägime põhjalikult lahti, kuidas andmeid esitada ning milliseid andmeid meilt vastu saab. Saab ka teha ettepanekuid nii andmete esitamise vormi kui väljundite kohta.

Lisaks saate osalejana üldisema ülevaate erinevatest palgainfo allikatest ja nende kasutamise võimalustest töötasude muutuste ja tööjõukulude eelarve kavandamisel. Teeme ka põgusa ülevaate peamistest palgatrendidest.

Töötasude uuringusse andmete esitamine toimub novembris 2019 oktoobri töötasude kohta. Praegu on saadaval mais 2019 kogutud töötasude andmed.

Seminaril osalejad saavad töötasude analüüsi näidismaterjali PowerPoint formaadis, mille abil analüüside kasutamise võimalused koos läbi teeme.

Seminari viib läbi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

 

Vaata ettekandeid


Palgainfo Agentuuri seminar

KUIDAS UURIDA JA ANALÜÜSIDA TÖÖTASUSID?

 

AEG: 27. septembril 2019 kell 10.00-12.30

KOHT: Tehnopol, Teaduspargi 6/1, Tallinn

 

Seminaril osalemine toetab Palgainfo Agentuuri töötasude uuringus osalemist ning analüüside tellimist – räägime põhjalikult lahti, kuidas andmeid esitada ning milliseid andmeid meilt vastu saab. Saab ka teha ettepanekuid nii andmete esitamise vormi kui väljundite kohta.

Lisaks saate osalejana üldisema ülevaate erinevatest palgainfo allikatest ja nende kasutamise võimalustest töötasude muutuste ja tööjõukulude eelarve kavandamisel. Teeme ka põgusa ülevaate peamistest palgatrendidest ning arutame, kuidas õiglast tasustamise süsteemi kujundada.

Töötasude uuringusse andmete esitamine toimub novembris 2019 oktoobri töötasude kohta. Praegu on saadaval mais 2019 kogutud töötasude andmed.

Vaadake lähemalt sügisese uuringu kohta ja registreeruge uuringusse SIIT.

Seminaril osalejad saavad töötasude analüüsi näidismaterjali PowerPoint formaadis, mille abil analüüside kasutamise võimalused koos läbi teeme.

 

Vaata materjale