x

Mediaantöötasu

Keskmise brutokuupalga statistika kõrval tasub vaadata ka mediaantöötasu, millest pooled töötajad teenivad vähem ja pooled rohkem.

Statistikaameti palgarakenduses avaldatud mediaantöötasu oli 2022. a III kvartalis 1413 eurot, aasta tagasi 1290 eurot, kasv seega 9,5%. II kvartalis 2022. a oli mediaantöötasu 1400 eurot.

Artikkel on värskendamisel. 

Statistikaameti poolt avaldatav keskmine brutokuupalk põhineb uuringu andmetel, mediaantöötasu (bruto) maksu- ja tolliameti andmetel. Kuni 2019. aastani avaldas mediaantöötasu andmeid maksu- ja tolliamet. 2019. aastast avaldab mediaantöötasu andmeid statistikaamet oma palgarakenduses, mis põhineb maksu- ja tolliameti töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu aruannetel (TSD). Arvesse on võetud kõik täistööajaga töötajad, kellele töötamise registris on määratud ametite klassifikaatori kood. Keskmise brutokuupalga statistika on tekkepõhine, maksu- ja tolliameti andmetel põhinev statistika väljamaksete põhine. Kuna andmeallikad ja metoodika on erinevad, siis on ka andmed veidi erinevad. Allpool avaldatud graafikud põhinevad statistikaameti palgarakenduse andmetel ja metoodikal.

Tegevusalade lõikes oli II kvartalis 2022. a kõige madalam mediaantöötasu majutuses ja toitlustuses, kus pooled töötajad teenisid alla 901 brutotöötasuna ja pooled sellest rohkem. Kõigi tegevusalade mediaantöötasust (1400 eurot) teenisid enamik (81%) majutuse ja toitlustuse töötajatest vähem.

Kõige kõrgem oli mediaantöötasu II kvartalis info ja side valdkonnas (2542 eurot) ning finants- ja kindlustuse tegevusalal (2230 eurot). Mõlema valdkonna töötajatest teenis üle 80% suuremat töötasu kui kõigi tegevusalade mediaantöötasu.

Maakondade lõikes oli kõige kõrgem mediaantöötasu II kvartalis Harjumaal (1562 eurot) ja Tartumaal (1426 eurot), madalam oli mediaantöötasu Ida-Virumaal ja Valgamaal (1100 eurot). Kuna Harjumaal on kõige rohkem töötajaid, siis mõjutavad ka nende töötasud kõige enam keskmist ja mediaantöötasu. Kõigis maakondades, v.a Harjumaa ja Tartumaa, teenivad üle pooled töötajad kogu Eesti mediaantöötasust vähem.

Mediaantöötasud erinevad ka organisatsiooni suuruse järgi. Alla 10 töötajaga organisatsioonides oli II kvartali mediaantöötasu 900 eurot, 250 ja enama töötajaga organisatsioonides aga 1603 eurot. Kolm neljandikku (74%) alla 10 töötajaga organisatsioonide töötajatest teenib alla Eesti mediaantöötasu.

Graafikutel liikumiseks klõpsake noolel. Tegevusalade, maakondade ja organisatsiooni töötajate arvu järgi mediaantöötasude vaatamiseks liikuge hiirega graafiku tulpadele. 

Andmed on tellitud Palgainfo Agentuuri poolt statistikaametist.

 

 

Fail alla laadimiseks: alampalk ja mediaantöötasu I–II kvartal 2021 ja 2022

Andmefaili (XLSX) saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige oma kasutajakontoga meie lehele sisse. 

Tellijatele saadame faili e-postile. 

 

Andmefail Exceli vormingus.

Laadi alla .xlsx 

 

 

Palgastatistika päring

Palgainfo Agentuurist saate tellida tööturu- ja palgastatistika väljavõtteid ja analüüse tabelite ning graafikute kujul. Teeme Teile hinnapakkumise vastavalt päringule tööpäeva jooksul.

Huvipakkuvad andmed
Invalid Input

Päringu esitaja andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input