x

Palgainfo Agentuuri teenused

Töötasude turuvõrdlus

  • Kõige värskemad turul saada olevad andmed
  • Kõigi organisatsioonide ja täistööajaga töötajate andmed (allikad TÖR ja TSD-d)
  • Anaüüsid erinevate taustatunnuste järgi: maakond, organisatsiooni töötajate arv, tegevusala
  • Valikus üle 1500 ametinimetuse (ametite klassifikaatori järgi)

Vaadake lähemalt

 
Statistika banner avalehele

 


Töötajate tagasiside küsitluse korraldamine organisatsioonis

  • Põhjalik kogemus küsitluste korraldamisel
  • Lai valik 10 000 töötaja osalusel testitud küsimusi eesti, inglise ja vene keeles
  • Läbimõeldud ja lihtne metoodika
  • Hästi toimivad tehnilised lahendused
  • Võimekus korraldada tagasiside küsitlus ka paberkandjal
  • Kiire andmetöötlus ja tulemuste visualiseeritud analüüs

Vaadake lähemalt

Skeem