x

E24: Palgatõusust pole pääsu

Allikas: Postimees, E24
Autor: Enn Tosso

Palgainfo Agentuuri töötajate ja tööandjate seas läbi viidud palgauuringust selgub, et ettevõtetel pole palgatõusust pääsu, sest vähemalt kolmandikku neist piirab pidev tööjõupuudus.

Uuringust selgub ühtlasi, et ettevõtjad ei maksa töötajatele soo järgi erinevat palka meelega, vaid ametikohtadel, kus töötavad pigem naised, lihtsalt ongi madalam palk. Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder ütles uuringut tutvustades, et madalamat palka ootavad naised ise ning volinikust pole abi, kui palgasaaja suhtumine on selline. «Kõrgemat palka makstes läheks tööandja naise enda õiglustundega vastuollu,» muretses palgaspetsialist.

 

Värskest uuringust tuli välja, et suurtel ettevõtetel on suurem vajadus uute töötajate järele – kolmandik neist tunnistas tööjõupuudust – ning eelkõige vajatakse kvalifitseeritud spetsialiste.

 

Teine huvipakkuv skeem, mida Seeder tutvustas, näitas, millisele alale tahaksid töötajad tööle minna. Selgus, et lihttöötajad unistavad kontoritööst, enamik turvatöötajaist eelistaks aga ükspuha millist muud tööd. Üllatavalt paljud inimesed tahaksid Seedri andmetel töötada administraatorina.

Kolmandana paelus uuringu koostajate tähelepanu juhtide käitumine. «Juhid peaksid pigem töötaja tulemusi hindama, mitte jälgima kellaaegadest kinnipidamist,» soovitas Seeder uuringu tulemusi analüüsides. «Ajuga töötajale ei pea kuklasse hingama.»

Samas on tööandjatel probleeme noorte töötajatega, kel napib vastutustunnet. Seeder nimetas muretuse põhjuse: «Noorem põlvkond ei arvestagi pensionile jäämisega, ollakse teadlikud, et töötada tuleb pikemalt ning seetõttu suhtutakse endasse säästlikumalt.»

Majandusanalüütik Maris Lauri ütles Palgainfo Agentuuri töötajate ja tööandjate palgauuringu tulemusi analüüsides, et ettevõtted seisavad valiku ees: tõsta palka või lõpetada tegevus.

Lauri möönis, et ka palku tõstev ettevõte võib olla sunnitud tegevuse lõpetama, kuna ei suuda palka piisavalt palju tõsta. Palgatõusuks vajaliku raha leidmiseks pakkus Lauri tõsta ettevõtte tootlikkust tööd ja tootmist ümber korraldades.

Samas hoiatas makroanalüütik ka töötajaid: «Töövõtjal ei maksa palga küsimisega uljaks minna, muidu paneb ettevõte tootmise kinni.»

Lauri osutas suundumusele, et tunnipalk tõuseb kiiresti, ent kuupalk aeglasemalt. Põhjust nägi ta selles, et preemiaid makstakse vähem, mistõttu töötajal on võimalik küsida kõrgemat põhipalka. «Töötaja mõjujõud palgaläbirääkimistel kasvab, palgatõus on vältimatu,» ennustas Lauri.

Lauri analüüsis põhjalikult Eesti majanduse olukorda kriisist väljumise aastatel ning osutas ühele selgele suundumusele – edeneb teadmispõhine majandus (infotehnoloogia) ning kiratseb tööjõupõhine sektor (ehitus).

Siiski hoiatas ta, et see aasta tuleb majanduses sama kehv kui eelminegi – põhjuseks meie ekspordipartnerite kehvad majandustulemused. «Ebakindlus muutub normiks,» lubas ta. «Eurooplastel on seda keeruline mõista, ent tuleb tunnistada, et arengul on ees klaaslagi.»