x

Kiire palgakasv ei näita raugemise märke

PRESSITEADE

66% tööandjatest on viimase kuue kuu jooksul tõstnud töötajate põhipalkasid ja ligi kolmandik (32%) plaanib seda teha lähikuudel. Vaid kümnendik (10%) tööandjatest ei ole põhipalkasid muutnud ega plaani seda ka teha, selgub Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee 2023. aasta märtsis ja aprillis korraldatud tööandjate küsitluse tulemustest.

Eelmisel kevadel oli põhipalkasid tõstnud 72% tööandjatest ja üle kolmandiku (34%) plaanis seda teha. Palgakasvu veavad eelkõige suurema töötajate arvu ja kõrgema palgatasemega ettevõtted. Aasta jooksul võidakse palkasid üle vaadata ka mitu korda.

„2022. aastal tehti tasa kahel eelneval aastal tervisekriisi tõttu ära jäänud palgatõus ja mõnes sektoris ka palkade langus,“ kirjeldas palgatrende Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Sel kevadel surub tema sõnul palkasid üles hinnatõus ja jätkuv töötajate puudus, mida on küll tööandjate hinnangul mõnevõrra leevendanud tööotsijate arvu suurenemine tööturul.

Küsitluse tulemused näitavad, et töötasu alammäära kasv on palkade muutmise otsust mõjutanud vähestes küsitluses osalenud organisatsioonides, kuna neis on palgatasemed tavaliselt kõrgemad.

Kadri Seedri sõnul tõsteti põhipalkasid peamiselt jaanuaris ja tõus puudutas üle pooltel juhtudel kõiki organisatsiooni töötajaid. Palkade kasv jäi enamasti 9–10% piiresse.

Pea kolmandik tööandjatest plaanib lähikuudel palkasid tõsta

Järgmise kuue kuu jooksul plaanib töötajate põhipalkasid tõsta ligi kolmandik (32%) tööandjatest, mida on küll veidi vähem kui möödunud aastal, kuid rohkem kui tervisekriisieelsetel aastatel. Kavandatud palkade tõus jääb sagedamini 9–10% või 5–6% piiresse.

Palkasid plaanitakse tõsta juba kevadel, aga on ka organisatsioone, kus palgatõus on kavandatud suve- või sügiskuudesse. Lisaks kavandavad mõned tööandjad palgatõusu ka selle aasta lõpukuudesse.

Pea pooltes organisatsioonides, kus põhipalkade muutust plaanitakse, puudutab palgatõus kõiki töötajaid. Ülejäänutes kavatsetakse tõsta mõne töötajate grupi töötasusid, nt spetsialistide, tippspetsialistide, müügi- ja teenindustöötajate, oskustööliste või lihttööliste töötasusid.

Töötajate leidmine ei ole oluliselt keerulisemaks muutunud

Kui eelmisel aastal ütles üle poole (57%) tööandjate küsitlusele vastajatest, et töötajate leidmine on aasta jooksul keerulisemaks muutunud, siis sel kevadel oli neid märksa vähem – 38%.

CVKeskus.ee värbamisosakonna juhi Grete Adleri sõnul on tööjõupuudust leevendanud tööotsijate suur aktiivsus uue töökoha otsingutel, mida on tõenäoliselt mõjutanud ka soov saada osa palgatõusust. „Kui eelmise aasta alguses kandideeris tööpakkumistele keskmiselt 22 töövõtjat, siis tänavu 45 ehk ühe ametikoha nimel konkureerib kaks korda rohkem töötajaid.“

Uuringu tulemustest selgus veel, et sel aastal plaanib uusi töötajaid värvata 65% küsitluses osalenud tööandjatest. Eelmisel aasta kevadel plaanis uusi töötajaid tööle võtta mõnevõrra rohkem vastajaid – 75%.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 402 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale. Vastajate seas olid ülekaalus suurema töötajate arvuga organisatsioonid, mille palgamuutused mõjutavad turgu rohkem.

Küsitluse tulemusi tutvustatakse põhjalikumalt 2. juunil toimuval seminaril. Vaadake lähemalt siit.