x

Tööandjate hinnangul muutub värbamine 2024. aastal lihtsamaks

Pressiteade

Pea iga kümnes tööandja leiab, et töötajate leidmine muutub uuel aastal lihtsamaks, näitavad cvkeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värske tööandjate küsitluse tulemused. Värbamise lihtsustumist prognoosivate tööandjate osakaal on aastaga kahekordistunud.

Palgainfo Agentuur tutvustab küsitluse tulemusi 30. novembril sügisseminaril. Vaadake lähemalt siit.

Kui eelmisel sügisel leidis vaid 5% tööandjatest, et töötajate leidmine muutub tänavu lihtsamaks ja rohkem kui pooled (54%) ootasid personaliotsingute keerulisemaks muutumist, siis sel sügisel on tööandjate ootused tööturule muutunud.

„Kaks korda rohkem tööandjaid prognoosib, et töötajate leidmine muutub uuel aastal lihtsamaks, sest nähakse töövõtjate arvu suurenemist tööturul,“ tõi uuringust esile cvkeskus.ee värbamisagentuuri juht Grete Adler.

Adler lisas, et töövõtjate kasvanud aktiivsus tööturul ja pakutavate ametikohtade arvu vähenemine on märgatavalt tõstnud konkurentsi töökoha leidmisel – vabale ametikohtale on tänavu kandideerinud keskeltläbi 39 töövõtjat, mida on tervelt 70% enam kui aasta tagasi. „Suurim konkurents on hetkel turundusvaldkonnas, kus vaba ametikoha nimel on konkureerimas koguni 72 töövõtjat.“

Pea iga kolmas tööandja (32%) ennustab siiski, et personaliotsingud muutuvad vaatamata tööturu olukorrale hoopiski keerulisemaks, mida on samas märgatavalt vähem kui eelmisel sügisel samal ajal, kui seda ootasid rohkem kui pooled (54%) tööandjad.

„Tööandjad, kes prognoosivad töötajate leidmise keerulisemaks muutumist, näevad peamiste põhjustena töövõtjate suurenevaid palgaootusi või noorte vähest huvi organisatsiooni tegevusala vastu,“ tõi uuringust esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Lähima kuue kuu jooksul kavatsevad 57% tööandjatest värvata uusi töötajaid kas uutele töökohtadele, olemasolevate töötajate asendamiseks ja/või ajutistele töödele. Seda on vähem kui eelmisel sügisel, mil plaanisid värbamist tervelt 70% tööandjatest.

Lähema kuue kuu jooksul kavatseb töötajaid koondada 11% tööandjatest, mida on rohkem kui eelmisel sügisel, mil koondamist plaanis 6% tööandjatest.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 407 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.