x

Tasustamise psühholoogia konverents vol.2

Mis töötajaid tegelikult motiveerib?

ETTEKANDED

 AEG: 29. august 2019

Ettekanded on saadaval üritusel osalejatele ja Profipaketi kasutajatele. Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 

I osa: Kas ja kuidas töötasu motiveerib?

 

Töötasude muutused ja prognoosid 2019

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kuidas on muutunud põhipalgad ja lisatasud?
 • Millised on palkade muutuste prognoosid 2019. aastaks?
 • Kuidas hindavad töötajad tasustamise õiglust ja motiveerivust?

Laadi alla .pdf

 

 

Töötajat väärtustav tasustamine

Mait Raava, Pro Konsultatsioonide asutaja, juhtimiskonsultant

 • Kas ja miks on palga suurus oluline?
 • Kuidas tasu ja tasustamise viis töötaja käitumist mõjutab?
 • Kuidas töötajaid motiveerivalt tasustada?

 Laadi alla .pdf

 

 


II osa: Mis pärsib motivatsiooni?

 

Stress ja selle mõju töötajate käitumisele

prof Mare Teichmann, Sileesia Ülikooli professor, PE Konsult juhataja

 • Millised on Eesti töötajate peamised stressiallikad?
 • Mis on finantsstress ja kuidas on see seotud töötasuga?
 • Kuidas mõjutab stress töötajate käitumist?

 Laadi alla .pdf

 

Töökeskkonna ja -ruumide mõju töö efektiivsusele

Andres Teder, AS Intera tegevjuht

 • Kuidas füüsiline töökeskkond töö efektiivsust mõjutab?
 • Millised on Eesti töötajate ootused füüsilisele töökeskkonnale?
 • Milline on töö tulemuslikkust toetav tänapäevane töökeskkond?

  Laadi alla .pdf

 


III osa: Kes ja kuidas töötajat motiveerima peaks?

 

Töötajate tagasiside küsitlused ja nende mõju töötajate suhtumisele

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

 • Kui paljudelt töötajatelt küsitakse tagasisidet Eesti ettevõtetes?
 • Mil viisil töötajatelt tagasisidet küsitakse ja kuivõrd sellega arvestatakse?
 • Kuidas mõjutab tagasiside küsimine töötajate rahulolu ja motiveeritust?

 Laadi alla .pdf

 

Küsimise kunst

Elar Killumets, organisatsiooni arengu juhtimise mentor

 • Kuidas disainida „õigeid“ küsimusi?
 • Kuidas õigete küsimuste abil muuta klientide ja töötajate suhtumist?
 • Kuidas küsimise abil muuta iseennast?

 Laadi alla .pdf

 

 Ettekannetega esinejad

 

Kadri Seeder

 

Kadri Seeder on hariduselt sotsioloog ja Palgainfo Agentuuri (OÜ Tark tööandja) juht. Palgainfo Agentuuris tegeleb ta igapäevaselt töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega, samuti tööandjate ja töötajate koolitamise ning nõustamisega. Palgainfo Agentuur korraldab kaks korda aastas läbi suuremahulisi tööturu- ja palgauuringuid, mille uurimisfookuses on olnud lisaks töötasudele ka töökorraldus, töötajate tööturu- ja organisatsioonikäitumine, rahulolu ja motiveeritus. Konverentsil saame ülevaate mais 2019 korraldatud küsitluse värsketest tulemustest.

 

Mait Raava

 

Mait Raava on hariduselt psühholoog ning tippjuhtide nõustamisega tegeleva ettevõtte Pro Konsultatsioonide asutaja. Samuti on ta olnud lektor Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis ja Estonian Business Schoolis. Ta on põhjalikult tegelenud juhtide arendamisega, samuti kompetentside ja innovatsiooni juhtimise teemadega. Mait on ka mitme teadusorganisatsiooni liige. Mait on võtnud sõna ja kirjutanud artikleid ka tippjuhtide tasustamise teemal, rõhutades, kui oluline on väärikas palk ning motiveerivad tulemastasud. Konverentsil räägib Mait laiemalt väärikast tasustamisest.

 

Mare Teichmann

 

Prof Mare Teichmann on tööpsühholoog ja pikaaegne Tallinna Tehnikaülikooli professor, kes praegu töötab professorina Poolas Sileesia ülikoolis. Lisaks juhib Mare tööpsühholoogiaga tegelevat koolitus- ja konsultatsioonifirmat PE Konsult. Ta on ka mitmete rahvusvaheliste koostööorganisatsioonide liige selles valdkonnas. Mare teadustöö üks põhisuund on olnud tööstress. Koostöös Marega lisati Palgainfo Agentuuri selle aasta kevadisse töötajate küsitlusse stressi ja selle allikaid puudutavad küsimused. Ettekandes kuuleme, millised on uuringu esmased tulemused.

Andres Teder

 

Andres Teder on sisustustoodete müügiettevõtte AS Intera tegevjuht. 2019. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis magistritöö teemal füüsilise töökeskkonna planeerimine Eesti rahvuskultuuri kontekstis. Töö tulemusena tõi Andres välja mitmeid praktilisi soovitusi, mida organisatsioonid oma füüsilise kontorikeskkonna kujundamisel arvestada võiks, et see toetaks töö tulemuslikkust ja töötajate heaolu. Millised need soovitused täpsemalt on, sellest kuuleme konverentsil.

Elar Killumets

Elar Killumets on juhtimiskonsultant ja koolitaja, kel on nii tugev akadeemilise teadustöö taust kui kogemus eraettevõtlusest. Tema igapäevatöö on aidata juhtidel probleeme lahendada organisatsiooni arendamisega seotud muudatusi ellu viia. Lisaks annab ta ka ülikoolides loenguid organisatsioonide arendamise valdkonnas. Elari üheks huvi valdkonnaks on probleemide ja takistuste ületamine läbi „õigete“ küsimuste esitamise. Mida see täpsemalt tähendab, kuuleme konverentsil.

 


 


Sooduspakkumine konverentsil osalejale 


Augustis ilmuv e-väljaanne „Palgainfo trendid” I ja II osa
29. augustil 2019 konverentsil osalejale soodushinnaga -20%

Väljaanne annab põhjaliku ülevaate 2019. aasta kevadel korraldatud tööturu- ja palgauuringu tulemustest.

Väljaande teemad

 • Muutused töötasudes ja prognoosid
 • Põhipalk ja lisatasud
 • Töötajate toimetulek ja rahulolu töötasuga
 • Tööturukäitumine
 • Töötajate tagasiside küsitlused
 • Töötajate motiveeritus ja lojaalsus
 • Häirivad olukorrad ja stress
 • Tööandja maine ja soovitamine

Vaadake lähemalt

Kaaned koos