x

 

Palgainfo Agentuuri seminar

KUIDAS UURIDA JA ANALÜÜSIDA TÖÖTASUSID?

Seminari materjalid


Töötasude analüüsi näidis 

Laadi alla .pptx

 

 

Töötasude ankeedi näidis 

Laadi alla .xlsx

 

 

Ettekanne. Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

Laadi alla .pdf

 

Ettekanded on saadaval üritusel osalejatele ja Profipaketi kasutajatele. Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse. 


 

PÄEVAKAVA

 

  Hommikukohv


     Sissejuhatus

 • Millised on erinevad palgainfo allikad ja millist infot sealt saab, sh statistika ja uuringud?
 • Kuidas hinnata töötasude muutusi, sh keskmise brutokuupalga muutusi, ja millised on peamised trendid?
 • Kui palju ja miks töötasud erinevad tegevusalati, organisatsiooni suuruse ja asukoha järgi?
 • Millised on töötajate hinnangud tasustamisele, palgaootused ja toimetulek?
 • Arutelu: kuidas kujundada õiglast ja tööpanusele vastavat tasustamist?


     Andmete esitamine Palgainfo Agentuuri töötasude uuringusse

 • Lihtne ankeet või põhiankeet?
 • Tööde süstematiseerimine ametite klassifikaatori abil
 • Keskmine, kõrgeim ja madalaim töötasu ametil
 • Töötaja koormuse, puhkuse jm puudumiste arvestamine andmete esitamisel
 • Töötasu osad: seadusega ettenähtud lisatasud, tulemustasud ja muud lisatasud
 • Ebaregulaarsed preemiad
 • Muutused põhipalkades

Vaadake ka organisatsioonide töötasude uuringus osalemist lähemalt 

 

     Palgainfo Agentuuri töötasude analüüside kasutamine

 • Töötasude statistiline analüüs, erinevad väljundid
 • Personaalne tagasiside ja töötasude andmefail
 • Töötasude muutuste analüüsi erinevad võimalused
 • Töötasude algandmete väljavõtted, sh põhitöötasu ja lisatasud, organisatsioonisisesed erinevused
 • Töötasude komponentide analüüs
 • Töötasude erinevused tegevusalade jm tunnuste järgi
 • Töötasude piirkondlike erinevuste analüüs

 

    Palgainfo Agentuuri töötasude online-andmebaaside kasutamine

 • Põhiandmebaasi ja profiandmebaasi erinevused
 • Päringud ja filtrite kasutamine andmebaasides
 • Andmete eksport andmebaasidest (PDF, CSV, JPG)

Vaadake töötasude analüüside ja andmebaaside kohta lähemalt

 

    Uued teenused

 • Väljavõtted töötajate küsitluse andmebaasidest
 • Eriuuringud ja küsitlused, sh sihtgrupi küsitlused