x

Tööturu- ja palgauuringu värskete väljaannete tutvustus

TRENDID TÖÖTURUL JA TASUSTAMISES

SÜGISTALVEL 2019–2020

PÄEVAKAVA


10.00 Hommikukohv

10.20 Ülevaade värskest tööturu- ja palgastatistikast
 • Keskmise brutokuupalga ja väljamaksete muutused tegevusalade ja maakondade lõikes
 • Keskmise brutokuupalga prognoosid ja neid mõjutavad tegurid
 • Keskmise brutokuupalga muutused Lätis ja Leedus ning teistes Euroopa riikides

10.45 Töötasude muutused ametirühmades
 • Põhipalkade muutused ametirühmades
 • Lisatasude muutused ametirühmades
 • Töötasude muutused ja prognoosid ametirühmade lõikes
 • Rahulolu ja toimetulek töötasuga

11.30 Töö tulemuste mõõtmine ja seotus töötasuga
 • Töö eesmärkide ja oodatavate tulemuste kokkulepped
 • Tulemuse mõõtmise sagedus ja kriteeriumid
 • Tulemuse mõõtmise seos töötasuga
 
11.45 Töötasude analüüside kasutamine
 • Töötasude andmebaasid
 • Töötasude statistilised analüüsid
 • Töötasude algandmete väljavõtted
 • Analüüside näidised

12.00 Kohvipaus

12.15 Muutused soodustuste ja hüvede pakettides
 • Soodustuste pakkumine ja kasutamine organisatsioonides
 • Soodustuste pakkumise erinevused tegevusalade lõikes
 • Töötajate rahulolu soodustustega

12.35 Töötajate eelistused tööandja valikul
 • Muutused töötajate tööturukäitumises ja aktiivsus tööotsingul
 • Palgasoovid praegusel ametikohal ja töökoha vahetamisel
 • Olulised tegurid tööandja valikul, sh erisused soo, vanuse, sissetuleku jt taustatunnuste järgi
 • Muutused eelistustes tööandja valikul

12.55 Tööaja ja -koha korraldus Eesti organisatsioonides
 • Tööaja korraldus ja ületunnitöö hüvitamine
 • Töötamise koha korraldus ja kaugtöö võimaluste pakkumine
 • Töötajate iseseisvus tööaja- ja koha korraldamisel

13.15 Väljavõtted uuringute andmebaasidest ja eriuuringud
 • Sihtgrupi ootuste ja eelistuste analüüs
 • Tagasiside küsitluste 

13.30 Seminari lõpetamine

 

Uuringu tulemuste põhiväljaanded

Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2019–2020

 

ST1920 1osa laige


I OSA: 
Põhjalik ülevaade töötasude muutustest ja prognoosidest

 • Ülevaade töötasude muutustest palgastatistika põhjal
 • Töötasud ja põhipalgad oktoobris 2019
 • Aasta jooksul toimunud töötasude muutused ametirühmades
 • Töötajate netotöötasu ootuste muutused
 • Põhipalkade muutuse prognoos
 • Põhipalkade muutuste põhjused
 • Lisatasude osatähtsuse muutus töötasus
 • Töö tulemuse mõõtmine ja tulemustasud
 • Töötajate rahulolu ja toimetulek töötasuga


Ilmumisaeg
: 27. jaanuar 2020

Formaat ja maht: A4, PDF, ca 70 lk

Hinnad:

 • Profipaketi kasutajale tasuta
 • Töötasude uuringus osalejale tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind 39 eurot + km
 • Tavahind on 59 eurot + km

 

ST1920 2osa laige


II OSA: Põhjalik ülevaade töötajate ootustest tööandjale

 • Ülevaade muutustest tööturul statistika põhjal
 • Tööandjate tööturukäitumine ja aktiivsus värbamisel 
 • Töötajate tööturukäitumine ja aktiivsus tööotsingul
 • Töötajate lojaalsus ja selle seosed töötasuga
 • Töötajate eelistused tööandja valikul
 • Soodustuste pakkumine ja kasutamine
 • Tööaeg ja töötamise koht, paindlikkus ja töötajate iseseisvus
 • Kaugtöö vormis töötamise soovid
 • Hinnangud tööandja mainele ja soovitamine

Ilmumisaeg: 3. veebruar 2020

Formaat ja maht: A4, PDF, ca 70 lk

Hinnad:

 • Profipaketi kasutajale tasuta
 • Töötasude uuringus osalejale tasuta
 • Organisatsioonide veebiküsitluses osaleja soodushind 39 eurot + km
 • Tavahind on 59 eurot + km

 

 


Uuringu sügistalvel 2019–2020 väljaannete tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Uuringutes osalemine sügisel 2019
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input