x

Populaarseimatele tööpakkumistele kandideerib üle 1000 inimese

Pressiteade

Tööpakkumiste arvu vähenemine ja töövõtjate aktiivsus tööturul on tõstnud konkurentsi töö leidmisel, näitavad Eesti suurima tööportaali cvkeskus.ee andmed. Hetkel kandideerib ühele vabale ametikohale keskmiselt 51 töövõtjat, mida on 35% rohkem kui aasta tagasi. Populaarseimatele tööpakkumistele laekub üle 1000 kandideerimisavalduse.

Tööandjad on cvkeskus.ee tööportaalis viimasel ajal avaldanud keskmiselt kolm ja pool tuhat tööpakkumist kuus, mida on 22% vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Enim on aastaga langenud abitöölistele ja teenindusvaldkonna töötajatele suunatud tööpakkumiste arv, kus on ka konkurents seeläbi vaba ametikoha nimel kõige kõrgem. Abitööliste tööpakkumistele laekub hetkel keskmiselt 84 kandideerimisavaldust ja teenindusvaldkonnas 66. Konkurentsi töö leidmisel on kõige vähem tervishoiusektoris, kus keskmiselt kandideerib vabale ametikohale 24 töövõtjat.

„Lisaks tervishoiusektorile on tööandjatel täna keeruline leida inimesi ka haridussektori ametikohtadele ning kindlate valdkondade tippspetsialiste ja keskastmejuhte,“ kirjeldas olukorda tööturul cvkeskus.ee värbamisagentuuri juht Grete Adler. Ta lisas, et keskmisest viis korda madalam on konkurents energeetikasektorisse või õigusvaldkonda tippspetsialistiks või juhiks kandideerimisel. „Need on valdkonnad ja ametid, kus Eestis leidub lihtsalt tööd rohkem kui tegijaid,“ selgitas Adler.

Kõige populaarsematele ametikohtadele laekub hetkel aga üle 1000 kandideerimisavalduse – selliseid ülipopulaarseid vabu ametikohti leidub nii kontori- kui oskustöötajate ametirühmades. Näiteks kandideeris viimaste kuude jooksul ühele e-poe kliendihalduri tööpakkumisele tervelt 1336, laotöötaja ametikohale 1126 ja juhiabi positsioonile 1030 töövõtjat.

Enam kui poole tuhande kandideerijaga konkursse leidub hetkel ka sellistele ametikohtadele nagu komplekteerija, logistiku assistent, reisikonsultant, andmesisestaja, müügiassistent, tootmistööline, B-kategooria autojuht, ostuassistent, andmespetsialist, klienditoe spetsialist ja klienditeenindaja.

Mis plaanidega lähenevad tööandjad 2024. aastale?

Tööandjate värbamisaktiivsus on tänavu vähenenud praktiliselt kõikides valdkondades, kuid neli sektorit on järgmise poolaasta suhtes juba keskmisest märgatavalt optimistlikumad, näitavad cvkeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värske tööandjate küsitluse tulemused.

Uuele aastale lähevad keskmisest suurema tööjõunõudlusega vastu tervishoiu-, hariduse ja avaliku sektori tööandjad, kus uusi töötajaid plaanivad värvata vastavalt 70%, 69% ja 65% tööandjatest. Mõnevõrra üllatuslikult on kõige optimistlikumad värbamisplaanid IT- ja telekommunikatsioonisektoris, kus 73% tööandjaid näeb võimalust töötajaid juurde palgata.

Kui enamasti tuleneb värbamisaktiivsus lahkuvate töötajate asendamisvajadusest, siis IT-sektori tööandjad on kõige optimistlikumad ka uute töökohtade loomise osas – pea kaks kolmandikku (64%) valdkonna tööandjatest plaanib seda tulevasel poolaastal teha. Võrreldes 2023. aastaga kavandas siis uute töökohtade loomist 57% IT- ja telekommunikatsioonisektori tööandjatest.

Kõige vähem on personaliotsingutele hetkel avatud kinnisvarasektori (sh haldus) tööandjad, kellest pooled plaanivad minna uuele aastale vastu olemasolevate töötajatega.

Mis sektorites on lootust palgatõusule?

44% organisatsioonidest kavatseb uuel poolaastal palkasid tõsta (7 protsendipunkti vähem kui 2022. aasta sügisel), tõenäolisemalt saadakse palgatõusust osa suuremates organisatsioonides. „Kui kuni 15 töötajaga ettevõtetes näeb võimalust palkasid tõsta vähem kui kolmandik (30%), siis enam kui 250 töötajaga organisatsioonides on palgatõusuplaanid kahel kolmandikul ettevõtetest (66%),“ kirjeldas tööandjate tagasisidet Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

„Valdkondade lõikes on palgatõusu osas kõige optimistlikumad plaanid tervishoiusektoris, kus 70% tööandjatest plaanib palkasid kergitada. Ametirühmade lõikes on palgatõus kaks korda tõenäolisem keskastme spetsialistidel,“ lisas Seeder.

CVKeskus.ee tööportaalis avaldatakse suurim arv tööpakkumisi, vahendatakse pea kaht miljonit kandideerimist aastas ning vaadatakse tööpakkumisi üle 155 miljoni korra. Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. 2023. aasta sügisel läbi viidud tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 407 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.


Töötajate palgaootuse kasv näitab pidurdumise märke

Töötajad soovivad teenida 2000 eurot kätte, mida on eelmise sügisega võrreldes 200 eurot rohkem, selgub Palgainfo Agentuuri ja tööportaali cvkeskus.ee värskest üle 8000 osalejaga töötajate küsitluse kokkuvõttest.

Palgainfo Agentuur tutvustab küsitluse tulemusi 30. novembril sügisseminaril. Vaadake lähemalt siit.

Kevadega võrreldes palgaootused muutunud ei ole ja eelmise aasta sügisega võrreldes on töötajate mediaanpalgaootuse kasv pidurdunud – siis kasvasid töötajate palgasoovid 300 euro võrra. Töötajate palgaootuse kasv võttis hoogu maha ka tervisekriisi aastatel ja oodatud palganumber hakkas taas suurenema 2022. aasta kevadel.

Mediaanpalgaootus näitab piiri, millest pooled ootused on suuremad ja pooled väiksemad. Tööandjale tähendab 2000-eurose palgasoovi rahuldamine üle 3400-eurost tööjõukulu koos kõigi maksudega.

Aastaga on tõusnud nii palgaootuste alumine kui ka ülemine piir: 10% töötajatest lepib 1250-eurose või väiksema netopalgaga, 10% soovib aga teenida vähemalt 3500 eurot või rohkem. Aasta tagasi olid samad näitajad vastavalt 1100 eurot ja 3000 eurot. Vahemik, kuhu jäävad poolte töötajate palgaootused, aastaga muutunud ei ole ja see on jätkuvalt 1500–2500 eurot neto.

Küsitluses osalenud töötajatelt küsiti ka palgaootust töökoha vahetamisel ja see aastaga muutunud ei ole. Töökoha vahetamisel oli töövõtjate palgaootus juba eelmisel sügisel 2000 eurot (mediaan) ja samale tasemele jäi see ka tänavu, ilmselt on selle põhjus vähenenud töövõimaluste arv tööturul.

Samas on aga aastaga kerkinud töökoha vahetamisel soovitud palga alumine piir (10. protsentiil) 200 euro võrra ja ülemine piir (90. protsentiil) 300 euro võrra.

Töötajatelt uuritakse ka, kui tõenäoliseks nad soovitud palga saamist peavad. Kaks kolmandikku töötajatest seda tõenäoliseks ei pea. Pea iga viies vastaja (17%) pidas palgaootuse realiseerumist aga võimalikuks. Töötajate palgaootus erines reaalselt teenitavast palgast sel sügisel 500 euro võrra.

Palgaootuse kasv käib tavaliselt koos töötasude kasvuga – üle pooltel küsitluses osalejatel oli aasta jooksul põhipalk tõusnud. Lisaks mõjutab palgasoovi suurenemist töötajate vajadus tulla majanduslikult toime. Kuigi rohkem kui pooled vastajatest tulevad jätkuvalt oma töötasuga enam-vähem toime, on iga teise töötaja hinnangul tema toimetulek eelmise aastaga võrreldes kehvemaks muutunud.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega kogutakse hinnanguid palkade muutustele ning uuritakse tööturukäitumist, töötajate rahulolu ja motiveeritust. Töötajate ja tööotsijate küsitluses osales sel sügisel 8140 inimest.

Allpool on toodud palgaootuse ja toimetuleku graafikud.

Graafikutel liikumiseks klõpsake noolel.


Igapäevaselt teeb Eestis kaugtööd 10% töötajatest

Pressiteade
29. november 2023

Paindliku töökorralduse on omaks võtnud 78% tööandjatest ja iga viies pakub kaugtöö tegemise võimalust kõikidele ettevõtte töötajatele, näitavad cvkeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööandjate küsitluse tulemused. Igapäevaselt teeb Eestis kaugtööd 10% töötajatest.

Tervelt 78% Eesti ettevõtetest pakub töötajatele kaugtöövõimalust, kui töö iseloom seda võimaldab. 16% tööandjatest tõid küsitluses välja, et nende ettevõttes ei ole võimalik kaugtööd teha töö iseloomust tulenevatel põhjustel ning 6% ütles, et kuigi töö seda võimaldaks, siis nad seda oma töötajatele ei paku.

CVKeskus.ee värbamisagentuuri juhi Grete Adleri sõnul on paindlik töökorraldus ja kaugtöö endiselt tööturul tahetud hüve, mille lisamine tööpakkumisele keskmiselt kahekordistab kandideerijate arvu.

„Elisas kasutab valdav osa töötajatest igapäevaselt kaugtöö võimalust ja kontoris käib nädala lõikes vaid 20-25% elisalastest,“ jagas kogemusi uuringu partneri Elisa personalijuht Kaija Teemägi ning lisas, et inimeste sooviga ise oma töö ajas ja kohas kaasa rääkida tuleb arvestada, sest ainult nii on võimalik saavutada parimaid tulemusi.

Kaija Teemägi sõnul peab ettevõttes olema ühine arusaam, kuidas kaugtöö on korraldatud, kuid lahti tuleb lasta ka mõttest, et eesmärkide saavutamine sõltub kontoritöödel füüsilisest asukohast.

9% tööandjatest plaanib 2024. aastal kaugtöövõimalusi suurendada

„Uuringu tulemused näitavad, et 100% ehk täielikult teevad kaugtööd vaid vähesed töötajad ning enamasti tähendab paindlik töökorraldus hübriidset töömudelit,“ selgitas Grete Adler.

Pisut enam kui pooltes organisatsioonides, kus paindlikku töökorraldust võimaldatakse, on kokku lepitud kaugtöö tegemise reeglid – näiteks veerand tööandjatest on töötajatega kokku leppinud päevad, millal peab kontoris olema.

Teisalt koguni 45% kaugtööd pakkuvatest tööandjatest tõi uuringus esile, et nende töökorraldus on vaba ehk töötajad ise otsustavad, kus nad töötavad.

Igapäevaselt teeb tööandjate sõnul kaugtööd kümnendik töötajatest, iga kolmas mõni kord nädalas, 6% vaid korra nädalas ja ülejäänud harvem – seega teevad regulaarselt iganädalaselt kaugtööd Eestis vähem kui pooled töötajaist, kellel see võimalus on.

2024. aastal plaanib kaugtöövõimalusi suurendada pea kümnendik tööandjatest (9%). Valdav osa tööandjatest (75%) kavatseb jätkata samas mahus kaugtöö pakkumisega ja 5% peab vajalikuks vähendada paindlikku töökorraldust. Lisaks ei osanud 11% tööandjatest veel hinnata, kuidas kaugtöö võimaluse pakkumine uuel aastal muutub.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 407 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.


38% organisatsioonides kasutatakse töös AI-tehnoloogiaid

AI-tehnoloogiad on täna kasutusel enam kui kolmandikus (38%) organisatsioonides ja 31% ettevõtetest plaanib tehisintellekti kasutamist 2024. aastal suurendada, näitavad cvkeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värske tööandjate küsitluse tulemused.

Palgainfo Agentuur tutvustab küsitluse tulemusi 30. novembril sügisseminaril. Vaadake lähemalt siit.

Uuringust selgub, et enim kasutatakse AI-tehnoloogiaid Eestis müügi- ja turundusvaldkonnas (44%), administratiivtöös ja asjaajamiste korraldamisel (38%) ning personalitöös, sh värbamisel (25%).

CVKeskus.ee värbamisagentuuri juhi Grete Adleri sõnul on tehisintellekt värbamisel toeks nii tekstiloomes (nt ametiprofiili koostamine, tööpakkumiste kirjutamine, atraktiivse otsepakkumise loomine) kui ka kandideerijate esmasel hindamisel.

„Oluline on silmas pidada, et tehisintellekt meie eest värbamisotsust ei tee, vaid toetab värbajat teabe ja analüüsiga, mis aitab teha teadlikuma otsuse,“ leiab Adler ja lisab, et tehisintellekt aitab vältida ka eelarvamusi.

Kuigi AI-tehnoloogiad on täna kasutusel 38% organisatsioonides, siis peamiselt kasutatakse neid veel lihtsamate, rutiinsete ja toetavate ülesannete tegemiseks. Vaid 1% Eesti tööandjatest tõi uuringus esile, et AI-tehnoloogiad on nende ettevõttes suurel määral kasutuses.

2024. aastaks prognoosib 31% Eesti tööandjatest, et AI-tehnoloogiate kasutamine nende organisatsioonis kasvab.

„Võidujooks AI-talentide värbamisele ei ole Eestis veel alanud – vaid iga kümnes tööandja peab täna vajalikuks olla AI-spetsialistide silmis atraktiivne tööandja,“ tõi uuringust esile Grete Adler, kes lisas, et ka tööpakkumistel näeb täna veel harva AI-tehnoloogiatega seotud märksõnu.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 407 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.


Tööandjate hinnangul muutub värbamine 2024. aastal lihtsamaks

Pressiteade

Pea iga kümnes tööandja leiab, et töötajate leidmine muutub uuel aastal lihtsamaks, näitavad cvkeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värske tööandjate küsitluse tulemused. Värbamise lihtsustumist prognoosivate tööandjate osakaal on aastaga kahekordistunud.

Palgainfo Agentuur tutvustab küsitluse tulemusi 30. novembril sügisseminaril. Vaadake lähemalt siit.

Kui eelmisel sügisel leidis vaid 5% tööandjatest, et töötajate leidmine muutub tänavu lihtsamaks ja rohkem kui pooled (54%) ootasid personaliotsingute keerulisemaks muutumist, siis sel sügisel on tööandjate ootused tööturule muutunud.

„Kaks korda rohkem tööandjaid prognoosib, et töötajate leidmine muutub uuel aastal lihtsamaks, sest nähakse töövõtjate arvu suurenemist tööturul,“ tõi uuringust esile cvkeskus.ee värbamisagentuuri juht Grete Adler.

Adler lisas, et töövõtjate kasvanud aktiivsus tööturul ja pakutavate ametikohtade arvu vähenemine on märgatavalt tõstnud konkurentsi töökoha leidmisel – vabale ametikohtale on tänavu kandideerinud keskeltläbi 39 töövõtjat, mida on tervelt 70% enam kui aasta tagasi. „Suurim konkurents on hetkel turundusvaldkonnas, kus vaba ametikoha nimel on konkureerimas koguni 72 töövõtjat.“

Pea iga kolmas tööandja (32%) ennustab siiski, et personaliotsingud muutuvad vaatamata tööturu olukorrale hoopiski keerulisemaks, mida on samas märgatavalt vähem kui eelmisel sügisel samal ajal, kui seda ootasid rohkem kui pooled (54%) tööandjad.

„Tööandjad, kes prognoosivad töötajate leidmise keerulisemaks muutumist, näevad peamiste põhjustena töövõtjate suurenevaid palgaootusi või noorte vähest huvi organisatsiooni tegevusala vastu,“ tõi uuringust esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Lähima kuue kuu jooksul kavatsevad 57% tööandjatest värvata uusi töötajaid kas uutele töökohtadele, olemasolevate töötajate asendamiseks ja/või ajutistele töödele. Seda on vähem kui eelmisel sügisel, mil plaanisid värbamist tervelt 70% tööandjatest.

Lähema kuue kuu jooksul kavatseb töötajaid koondada 11% tööandjatest, mida on rohkem kui eelmisel sügisel, mil koondamist plaanis 6% tööandjatest.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 407 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.