x

Palgakasv näitab pidurdumise märke ja oodata on ka koondamisi

Palgainfo Agentuuri PRESSITEADE

Täpsustatud tulemused 20. mail 2024

65% tööandjatest on viimase kaheksa kuu (september 2023 – aprill 2024) jooksul tõstnud töötajate põhipalkasid ja veidi üle veerandi (26%) plaanib seda teha veel sel aastal, mida on mõnevõrra vähem kui aasta tagasi. Uusi töötajaid plaanivad värvata üle pooled (63%), samas kui 12% tööandjatest kavandab koondamisi, selgub Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee 2024. aasta aprillis korraldatud tööandjate küsitluse tulemustest.

Küsitluse tulemusi tutvustame põhjalikumalt 31. mail toimuval seminaril. Vaadake lähemalt siit.


„Palgamuudatused rakendusid peamiselt selle aasta jaanuaris ja puudutasid pooltel juhtudel kõiki organisatsiooni töötajaid. Palgatõus jäi sagedamini 5–6%, 7–8% või 9–10% piiresse. Tippspetsialistide ja klienditeenindajate palgatõus küündis kohati ka 11–20% ringi,“ selgitas tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Kõrgemat haridust eeldavate ametikohtade töötajate palkasid tõstetakse tavaliselt suurema sammuga. Klienditeenindajate palgakasvu mõjutab mingil määral ilmselt alampalga kasv, mis tõusis selle aasta alguses 13%,“ lisas Kadri Seeder.

Eelmisel kevadel toimus tööandjate küsitlus veidi varem ja siis oli viimase seitsme kuu (september 2022 – märts 2023) jooksul töötajate põhipalkasid tõstnud 70% vastajatest ja 4% plaanis seda teha aprillis. Edasiste kuude jooksul plaanis töötajate põhipalkasid tõsta üle kolmandiku (36%). Vaid kümnendik tööandjatest ei olnud põhipalkasid muutnud ega plaaninud seda ka teha.

Selle aasta jooksul plaanib töötajate põhipalkasid tõsta veidi üle veerandi (26%) küsitluses osalenud organisatsioonidest. Peaaegu sama paljud (25%) ei oska veel öelda, kas palgamuutused tulevad. 17% küsitluses osalenud tööandjatest ei ole põhipalkasid muutnud ega kavatse seda ka teha. Organisatsioonides, kus põhipalkade muutusi plaanitakse, puudutavad need enamasti kõiki töötajaid, aga on ka organisatsioone, kus tõstetakse ainult osade töötajate töötasusid, nt tippspetsialistide või keskastme spetsialistide omasid. Kõiki töötajaid puudutav kavandatav palgatõus jääb sagedamini 9–10% või 5–6% ringi.

Seega näitavad küsitluse tulemused, et eelmise aastaga võrreldes on vähem neid organisatsioone, kus töötajate põhipalkasid on tõstetud ja kus sel aastal veel palgatõusu kavandatakse.

„Palgakasvuks plaaneritakse küll 9–10% või 5–6%, kuid kuna palku tõstvaid organisatsioone on vähem ja palgatõus ei puuduta ka kõiki töötajaid, siis on mõju keskmise palga kasvule ilmselt ka väiksem. Palgasurve vähenemist oli tunda juba eelmise aasta sügisel ja see jätkub, kuna tööotsijaid on rohkem ja tööandjate värbamisaktiivsus tagasihoidlikum,“ ütles Kadri Seeder.

Põhipalkade muutmise või muutmata jätmise otsust mõjutavad eelkõige organisatsiooni majandustulemused ning majanduse olukord ja prognoosid. Vajalike töötajate saadavus või puudus turul on samuti oluline mõjutegur, kuid kuna töötajate leidmine ei ole enam nii keeruline, on selle tähtsus vähenenud.

Uusi töötajaid plaanib värvata 63% tööandjatest, 12% kavandab aga koondamisi

Võrreldes eelmise kevadega on veidi vähenenud nende tööandjate osatähtsus, kes on viimase kuue kuu jooksul uusi töötajaid tööle võtnud ja/või plaanib seda teha lähikuudel. Sellegipoolest oli 70% vastajatest uusi töötajaid tööle võtnud ja 63% kavatseb seda teha.

Samas suurenes nende tööandjate osatähtsus, kes olid töötajaid koondanud – kui eelmisel aastal märkis 18% vastajatest, et on töötajaid viimase kuue kuu jooksul koondanud, siis sel kevadel oli neid 27%. Töötajate koondamisplaanid on üle kümnendikul (12%) organisatsioonidest, eelmisel kevadel oli neid vaid 5%. Koondatavate töötajate arv piirdub enamasti 1–2 või 3–10 töötajaga.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 367 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.


Noored soovivad teenida 1899 eurot kätte

Pressiteade

Noored soovivad teenida keskmiselt 1899-eurost netopalka, selgus CVKeskus.ee tööportaali ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringust. Noorte palgaootused on teiste vanuserühmadega võrreldes tunduvalt kiiremini kerkinud, kasvades aastaga 18%.

Viis aastat tagasi soovisid 16–24-aastased noored teenida keskmiselt 1428 eurot kätte ning aasta tagasi 1614 eurot. Viimase aastaga on noorte palgaootus kerkinud aga tervelt 18% ehk kasvanud 1899 euroni.

Noorte palgaootuste kasv on kiirem kui teistel vanuserühmadel – näiteks 25–34-aastaste töövõtjate palgaootused on aastaga kerkinud 6% ja 35–44-aastastel 7%.

„Noored on soovitud palga küsimise osas teistest vanuserühmadest enesekindlamad,“ tõi uuringu tulemustest esile CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler ja lisas, et kui 17% töötajatest hindasid tõenäoliseks, et nad saavad peagi oma soovitud töötasu, siis noortest pidasid soovitud palga teenimist tõenäoliseks tervelt 31%.

Noorte mediaanpalgaootus, millest pooled soovivad rohkem ja pooled vähem teenida, on praegu 1800 eurot, mida on 300 euro võrra rohkem kui eelneval aastal ja 600 eurot enam kui viis aastat tagasi.

Keskmiselt teenivad noored hetkel 1364 eurot kätte

Keskmiselt teenivad noored hetkel 1364 eurot kätte. Seega jääb noorte soovitud palk reaalsusest pisut enam kui 500 euro kaugusele (535 eurot), mis teeb palgasurveks 28%. Võrreldes eelmise aastaga pole käärid noorte ootuste ja reaalsuse vahel suuresti muutnud – kui aasta tagasi oli palgasurve 27%, siis nüüd on see 28%.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder lisas, et noored on palgatõusu osas optimistlikumad. „Tervelt 45% noortest arvasid, et nende põhipalk 2024. aasta esimesel poolaastal kasvab. Kõigi vanuserühmade lõikes prognoosisid endale palgatõusu umbes 30% vastajatest,“ selgitas Seeder.

Palgainfo Agentuur ja Eesti külastatuim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas üle-eestilist tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. Küsitluses osales 8140 töövõtjat üle Eesti.

 


Turundajad soovivad teenida 2523-eurost netopalka

Pressiteade

Turundajate palgaootus on töökohta vahetades 2523 eurot kätte, mida on 5% vähem kui eelmisel aastal samal ajal, näitavad CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri korraldatud tööturu-uuringu tulemused. Konkurents turundussektoris on aastaga kerkinud 27%.

Turundajate palgaootus ületab reaalselt teenitavat palka 717 euroga ehk palgasurve on 28%. Võrreldes eelmise aastaga on turundajate oodatav palk langenud 5% ja palgasurve vähenenud kolm protsendipunkti.

Turundusosakonna juhtide palgaootus töökoha vahetamisel on 3173 eurot kätte (palgasurve 25%), tippspetsialistidel 2518 eurot (palgasurve 30%) ja keskastme spetsialistidel 2177 eurot (palgasurve 25%).

Olemasoleval töökohal on turundajate netopalgaootus 4% kasvanud ja kerkinud 2434 euroni. Enamasti ongi palgaootus olemasoleval töökohal pisut madalam kui töökoha vahetamisel.

29% turundajatest hindab oma palgaga toimetulekut hetkel heaks, pooled (51%) tulevad toime keskmiselt ning viiendik turundajatest leiab, et praegune töötasu ei võimalda neil majanduslikult hakkama saada.

Igale teisele turundajale on uut tööd pakutud

Detsembrikuuga võrreldes avaldasid tööandjad jaanuarikuus 68% rohkem turundusvaldkonna tööpakkumisi, mis suurendas märgatavalt turundajate võimalusi töö leidmisel, näitab CVKeskus.ee tööportaali statistika. Taoline kasv aasta alguses on aga tavapärane ning eelmise aastaga võrreldes leidub tänavu turundussektoris siiski pisut vähem (-14%) töövõimalusi.

Tervelt 49% turundajatest on aga saanud kutseid uuele töökohale kandideerimiseks, mida on enam kui kõikide vastajate seas keskmiselt (43%). Vaid iga viies turundaja (21%) tõi tööturu-uuringus esile, et ta ei ole üldse töökohavahetusest huvitatud.

CVKeskus.ee tööportaali statistika näitab, et turundusvaldkonna ametikohtadele on hetkel keskmiselt konkureerimas 85 töövõtjat, mida on 27% enam kui eelmisel aastal samal ajal. Sellest kõrgem on konkurents turundussektoris olnud vaid tervisekriisi alguses, mil keskmine kandideerijate arv ametikohale kerkis 95 tööotsijani.

„Kõrge konkurents sektoris eeldab turundajatelt nii loovust kui ka suuremat tähelepanelikkust kandideerimismaterjalide loomisel,“ selgitas CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler ja lisas, et pea saja kandideerija seast silma paistmiseks tuleb kandideerimisel lauale panna põhjalik ning eristuv väärtuspakkumine.

„Lisaks on ülioluline tähelepanelikult üle lugeda kandideerimismaterjalid ja vältida hooletusvigu, mis võivad kergelt konkurentsitihedal ametikohal kandideerimisel saatuslikuks osutuda,“ ütles Adler.

Palgainfo Agentuur ja Eesti külastatuim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas üle-eestilist tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. Küsitluses osales 8140 töövõtjat üle Eesti.


Palgasurve töökoha vahetamisel on leevenenud

Pressiteade

Palgasurve töökoha vahetamisel on leevenenud – kui eelmisel aastal oli palgasurveindeks töökoha vahetamisel 34%, siis praeguseks on see langenud 25%-le, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud üle 8100 osalejaga töötajate küsitluse tulemustest. Palgasurveindeks näitab soovitud ja tegeliku mediaanpalga erinevust. Töökoha vahetamisel sooviks töötajad teenida 500 eurot praegusest rohkem kätte.

Eesti suurima tööturuküsitluse tulemused näitavad, et parema palga pärast on enamik töötajaid valmis töökohta vahetama – vaid 8% töötajatest ei vahetaks parema palgapakkumise pärast töökohta.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder tõi uuringust esile, et kui töötajate töötasud kasvasid aastaga 13%, siis palgaootused töökoha vahetamisel püsisid paigal, mistõttu palgasurve vähenes.

„Töötajate netotöötasu mediaan kasvas aastaga 1500 euroni, kuid netopalgaootus töökoha vahetamisel jäi 2000 euro peale pidama. See tähendab, et ootustest jääb hetkel puudu 25% ehk 500 eurot,“ selgitas Kadri Seeder ja lisas, et veel aasta tagasi oli palgasurveindeks 34% ehk töötajatel jäi ootustest puudu pea 700 eurot.

Enim on palgasurve järgi andnud valdkonnajuhtide ja tippspetsialistide seas

Palgainfo Agentuuri ja CVKeskuse.ee tööportaali tööturu-uuringu küsitluse tulemused näitavad, et töökoha vahetamisel on endiselt kõrgeim palgasurveindeks alla 50 töötajaga organisatsiooni juhtide seas. Neil jääb oma soovitud palgast puudu 43% (eelmisel aastal 50%) ehk 1303 eurot (eelmisel aastal 1500 eurot).

Palgasurve on enim vähenenud valdkonna ja teenistuse juhtide seas, langedes 33%-lt 23%-le. Valdkonna või teenistuse juhid sooviksid töökoha vahetamisel 686 eurot rohkem palka. Eelmisel aastal oli erinevus ootuste ja reaalselt teenitava palga vahel koguni 1000 eurot.

Ka tippspetsialistide seas on palgasurve vähenenud (7 protsendipunkti). Tippspetsialistide netopalga mediaan on aastaga kerkinud 11%, kuid palgaootuse kasv on jäänud seisma, mistõttu on erinevus reaalselt teenitava palga ja palgaootuse vahel langenud 900 eurolt 726 eurole.

Palgasurveindeks on vähenenud veel ka keskastme spetsialistide ja tehnikute (5 protsendipunkti), müügi- ja teenindustöötajate (2 protsendipunkti) ning mootorsõidukite ja liikurmasinate juhtide (2 protsendipunkti) seas.

Keskastme spetsialistid ja tehnikud sooviksid töökoha vahetamisel 570 eurot rohkem palka (palgasurve 27%), müügi- ja teenindustöötajad 451 eurot (palgasurve 28%) ning mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid 722 eurot (palgasurve 36%)

Palgasurve on aastaga kasvanud kontoriametnike ja klienditeenindajate seas (mõlemal 5 protsendipunkti), kes sooviksid töökoha vahetamisel teenida vastavalt 600 ja 547 eurot rohkem palka.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas üle-eestilist tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid.

 


Kui suurt töötasu on Eestis toimetulekuks vaja?

Pressiteade

Toimetulekuks on vaja teenida enam kui 2000-eurost brutopalka, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali cvkeskus.ee korraldatud üle 8100 osalejaga küsitlusest. Toimetuleku piir on aastaga kerkinud 255 eurot, mis on suurim hüpe viimase viie aasta jooksul.

Eesti suurima tööturuküsitluse tulemused näitavad, et oma töötasuga tulevad majanduslikult toime töötajad, kes teenivad 2011-eurost brutopalka. Seda on 255 eurot rohkem kui eelmisel aastal, mil toimetuleku piir oli 1756 eurot. Hästi või väga hästi tulevad aga toime töötajad, kelle brutotöötasu on 2894 eurot, mida on 308 eurot enam kui eelmisel aastal.

„Pooled uuringus osalenud töötajad tõid esile, et nende toimetulek on võrreldes eelmise aastaga kehvemaks muutunud, 37%-l on see jäänud samaks ja 13%-l on toimetulek paranenud,“ tõi uuringu tulemustest esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Ta lisas, et viiendikul vastajatest ei võimalda praegune töötasu majanduslikult toime tulla.

Kõige rohkem on töötajaid, kes ei tule oma töötasuga toime, lihttööliste (38%) ja klienditeenindajate (34%) seas.

Hinnangud toimetulekule on töötajate lõikes väga erinevad ja sõltuvad ka ootustest oma elukvaliteedile ning sellest, kellega end võrreldakse. Kui hästi toimetulevad tippspetsialistid teenivad keskmiselt üle 3000 euro brutotöötasu, siis klienditeenindajad, kes enda hinnangul hästi toime tulevad, saavad veidi üle 1300-eurost palka.

Enamik töötajaid vahetaks parema palga pärast töökohta

Tööportaali cvkeskus.ee värbamisagentuuri juht Grete Adler tõi uuringu tulemustest välja, et tervelt 84% töötajatest on valmis parema palga pärast töökohta vahetama ka siis, kui kõik muud töötingimused jäävad praeguse töökohaga võrreldes samaks.

„Kuni 10%-line palgatõus mõjutab väheseid (3%) töötajaid eeldusel, et uuel ametikohal ei ole teisi tõmbetegureid või olemasoleval töökohal mõjukaid tõuketegureid. 11–20%-lise palgatõusu pärast on valmis töökohta vahetama 16% töötajatest, mida on rohkem kui eelmisel aastal samal ajal,“ kirjeldas Grete Adler uuringu tulemusi.

Tegevusalade lõikes on kaevanduse, kunsti ja kultuuri, hariduse, tervishoiu ja haldustegevuste valdkonnas rohkem neid töötajaid, kes ei ole valmis palga nimel töökohta vahetama.

Palgainfo Agentuur ja Eesti külastatuim tööportaal cvkeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega kogutakse hinnanguid palgamuutustele ning uuritakse tööturukäitumist, töötajate rahulolu ja motiveeritust. Töötajate ja tööotsijate küsitluses osales 8140 inimest.

Küsitluse tulemuste kokkuvõte on avaldatud e-väljaaandena, vaadake lähemalt siit.

Graafikutel edasi liikumiseks klõpsake noolel.