x

Tööturu- ja palgauuring kevadel 2023

Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee tööturu- ja palgauuringu tulemusi kevadel 2023 saate vaadata väljaannete lehelt siit. 

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring 

 • veebiküsitlus märtsis ja aprillis 2023
  Küsitlus on lõppenud
  . Kokku osales küsitluses 402 tööandja esindajat.

Auhinnad võitsid: Aadi, Anneli, Elina, Helen, Külli, Küllike, Meelis ja Rene. Võitjatega on võetud ühendust ja auhinnad teele pandud. 


Vaadake küsitluse esmaseid tulemusiTöötajate
 tööturu- ja palgauuring

 • veebiküsitlus aprillis ja mais 2023
  Küsitlus on lõppenud
  . Kokku vastas küsitlusele 10 532 töötajat ja tööotsijat.

 

Vaadake küsitluse esmaseid tulemusi


Kõik vastajad said tasuta küsitluse tulemuste kokkuvõtte (e-väljaanne) ja juurdepääsu 397 ameti keskmisele ja mediaantöötasule IV kvartal 2022.

Lisaks mitmeid soodustusi ja auhinnad partneritelt.

Töötajate küsitluse auhinnad loosisime välja 30. mail ja kõigi võitjatega võeti ühendust e-posti teel

Auhinnad võitsid: Annaliisa, Anneli, Christi, Elisabeth, Enelii, Galina, Helen, Kalle, Külli, Matti, Sandra, Sirli, Vadim

 2X2 Tööturu- ja palgauuring

 

 

Uuringu eesmärgid  

 

 • pakkuda osalejatele esinduslikku, põhjalikku ja ajakohast palgainfot 
 • selgitada välja muutused töötasudes 
 • selgitada välja muutused organisatsiooni- ja tööturukäitumises


2 andmeallikat

Tasakaalustatud pildi saamiseks küsitleme

 • organisatsioone
 • töötajaid


2 x aastas

Ajakohase pildi saamiseks kogume andmeid kaks korda aastas

 • kevadel ja
 • sügisel

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 


 

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring

Korraldatakse Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee koostöös.


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes. 


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu kiirülevaated ja tulemuste lühikokkuvõtte 
 • Osaleda auhindade loosimises ja kasutada partnerite sooduspakkumisi

  

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Mida annab?
 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaator), soodustustest, rahulolust ja lojaalsusest


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte
 • Osaleda väärt auhindade loosimises
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi