x

Tööturu- ja palgauuringu tulemused sügisel 2023

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee kutsuvad kõiki tööandjaid ja töötajaid osalema suures üle-eestilises tööturu- ja palgauuringus. 

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuringusse on andmete kogumine lõppenud 

 • veebiküsitlus septembris ja oktoobris 2023

Organisatsioonide küsitlus on lõppenud. Kokku vastas küsitlusele 407 organisatsiooni esindajat.

Esmaste tulemuste väljavõttedTöötajate
 ja tööotsijate tööturu- ja palgauuringusse on andmete kogumine lõppenud

 • veebiküsitlus oktoobris ja novembris 2023

Küsitlusele vastas 8140 inimest.

Esmaste tulemuste väljavõtted

 
Kõik vastajad saavad tasuta küsitluse tulemuste kokkuvõtte (e-väljaanne) ja juurdepääsu üle 400 ameti keskmisele ja mediaantöötasule II kvartal 2023.

Lisaks mitmeid soodustusi ja auhinnad partneritelt.

Küsitluste e-väljaandeid ja andmetabeleid saab tellida siit.

 2X2 Tööturu- ja palgauuring

 

 

Uuringu eesmärgid  

 

 • pakkuda osalejatele esinduslikku, põhjalikku ja ajakohast palgainfot 
 • selgitada välja muutused töötasudes 
 • selgitada välja muutused organisatsiooni- ja tööturukäitumises. 


2 andmeallikat

Tasakaalustatud pildi saamiseks küsitleme

 • organisatsioone
 • töötajaid


2 x aastas

Ajakohase pildi saamiseks kogume andmeid kaks korda aastas

 • kevadel ja
 • sügisel

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 


 

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring

Korraldatakse Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee koostöös.


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes. 


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu kiirülevaated ja tulemuste lühikokkuvõtte 
 • Osaleda auhindade loosimises ja kasutada partnerite sooduspakkumisi

  

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Mida annab? 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaator), soodustustest, rahulolust ja lojaalsusest. 


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte
 • Osaleda väärt auhindade loosimises
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi