x

Töötajate tagasiside küsitlus

Palgainfo Agentuur pakub abi töötajate tagasiside küsitluse korraldamisel.

Küsitlus on saadaval eesti, inglise ja vene keeles veebis ja paberkandjal. Vaata veebiankeeti.

 

Miks küsida töötajatelt tagasisidet?

 

Töötajate käitumist nii organisatsioonis kui ka tööturul mõjutab see, kuidas nad suhtuvad oma töösse ja organisatsiooni.

Ära läinud töötaja asemele uue leidmine on ajamahukas ja kulu võib küündida tuhandetesse eurodesse. Rahulolematu töötaja negatiivne suhtumine viib tulemused alla ja kahjustab kliendirahulolu.

 

Positiivselt meelestatud töötajad pingutavad paremate tulemuste nimel, on rohkem avatud uutele algatustele ja muutustele, puuduvad vähem ja on lojaalsed.

 

Töötajatelt tasub küsida tagasisidet, et 

 • saada infot, mis on hästi, mis võiks paremini olla
 • kujundada positiivset suhtumist organisatsiooni
 • kommunikeerida organisatsiooni väärtusi  


 

Kuidas mõjutab tagasiside küsitlus töötajate suhtumist?

 

Töötajate suhtumine kujuneb läbi igapäevase suhtluse ja seda mõjutavad mitmed tegurid. 

Palgainfo Agentuuri uuringud näitavad, et töötasu kõrval on olulised 

 • juhtimiskvaliteet, sh tagasiside andmine ja tunnustamine
 • töökeskkond ja töövahendid
 • töökorraldus.

Samuti mõjutab töötajate tagasiside küsitlus nende suhtumist.

Töötajatelt info saamise kõrval on küsitluse korralduse juures sama oluline info andmine – mida organisatsioon väärtustab ja oluliseks peab.

Kui töötajate küsitlus on tüütu kohustus, vastamine ebamugav ja tulemustest midagi ei muutu, siis mõjutab see töötajate suhtumist pigem negatiivses suunas. 

Palgainfo Agentuur testib oma küsimustikke ja kogub võrdlusandmeid kaks korda aastas üle 10000 töötaja osalusel.

Palgainfo Agentuuri ettevõttesiseste küsitluste välja töötamisel hinnatakse küsitluse mõju töötajate suhtumisele ning küsitluse korraldamisel arvestatakse kõigi teiste sisekommunikatsiooni tegevuste ja protsessidega.

Hästi korraldatud töötajate küsitlus aitab kujundada positiivset suhtumist. 


Tootajate suhtumist mojutavad tegurid 2019

 


 

Millist infot töötajate tagasiside küsitlus annab?

 

 • Millega on töötajad Teie ettevõttes rahul, millega rahulolematud ja kuidas see nende igapäevast käitumist tööl mõjutab?

 • Kas ja mis töötajaid igapäevaselt tööl häirib, segab töö tegemist ja pärsib tulemuste saavutamist?

 • Kui paljud töötajad on igapäevaselt motiveeritud häid tulemusi saavutama, kui paljud viilivad igal võimalusel?

 • Kui paljud töötajad on südamest lojaalsed ja fännivad ettevõtet, kui paljud töötavad Teie juures paremate valikute puudumise tõttu ja kui paljud on valmis esimesel võimalusel töökohta vahetama?

 • Milline on töötajate motiveeritus ja lojaalsus Teie ettevõttes konkurentidega võrreldes?

 


UUS! Vaata näidisankeeti

 

Tagasiside kusitluse tulemuste naidis

 

 

Uuringu ja analüüsi lisaküsimused (näidised)  
 

 • Kuivõrd toetab lisatasude süsteem organisatsiooni eesmärke ja mõjutab töötajate käitumist soovitud suunas?
 • Kas soodustuste pakett on kuluefektiivne ja toetab töötajate seotust organisatsiooniga?
 • Kui paljud töötajad on pühendunud ja oma tööst haaratud, kuidas haaratust suurendada? Koostöös töödisaini laboriga Vivic
 • Kas ja kuidas rakendada organisatsioonis kaugtööd ja paindlikku töökorraldust?
 • Ootused ja hinnangud vahetule juhile ja juhtimiskvaliteedile, mis on hästi, mis võiks paremini olla?

 

 


 

Miks kasutada Palgainfo Agentuuri abi töötajate küsitluse korraldamisel?

 

 • Põhjalik kogemus küsitluste korraldamisel
 • Lai valik testitud küsimusi
 • Läbimõeldud tehnilised lahendused
 • Garanteeritud anonüümsus ja usaldusväärsus
 • Mahukas võrdlusgruppide andmebaas
 • Kiire andmetöötlus ja tulemuste visualiseeritud analüüs
 • Soovitused tulemuste tõlgendamiseks ja järeltegevuste kavandamiseks
 • Oma töötajate töötundide kulu oluline kokkuhoid
 • Töötajate positiivse suhtumise kujundamine tagasiside andmisesse

 

PIA eelised

 Kuidas küsitlus korraldatakse?

 

Küsitluse korralduse tegevused 

 • Küsitluse vajaduse analüüs, varasemate küsitluste ankeedi analüüs (kui on korraldatud)
 • Eel- ja järeltegevuste kavandamine koostöös tellijaga
 • Ankeedi koostamine ja/või kohandamine
 • Ankeedi testimine ja lõppversiooni kinnitamine tellija poolt
 • Tehniline korraldus: tõlkimine, veebi ülespanek
 • Töötajate kontaktide import küsitluskeskkonda
 • Ankeedi välja saatmine ja vastuste laekumise jälgimine, sh ülevaated tellijale
 • Tulemuste analüüs
 • Tulemuste võrdlus võrdlusgrupiga
 • Tulemuste esitlus, järelduste ja soovituste arutelu tellijaga


Tellija saab:

 • Oma ettevõttele kohandatud ankeedi, mida saab kasutada ka edaspidi
 • Tulemused andmebaasi ja statistilise analüüsi (Exceli fail)
 • Visualiseeritud tulemused slaididel (PowerPoint fail)

 

Vaadake ka näidis hinnapakkumist

Lisaküsimustele vastab ja aitab pakkumise päringul:

Laura Arro
Palgainfo Agentuuri assistent
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
56885066

 

 

Tunnen huvi ja soovin pakkumist
Kui soovite alustada läbirääkimisi töötajate rahulolu ja motivatsiooni uuringu läbiviimiseks organisatsioonis, sisestage palun oma kontaktid. Võtame Teiega ühendust lähema paari tööpäeva jooksul.
Organisatsiooni nimi*
Invalid Input
Ees- ja perekonnanimi*
Invalid Input
Telefon
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Kommentaarid ja erisoovid
Invalid Input