x

Tööandjad plaanivad värbamisse kaasata tehisintellekti

Pressiteade

Iga kümnes tööandja plaanib tänavu kandideerijate sobivuse hindamisel ning töövestluste analüüsimisel appi võtta AI, selgus CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööandjate küsitluse värsketest tulemustest. Iga teine tööandja soovib CV-s näha märget, kui töövõtja on kasutanud tekstiloomel ChatGPT abi.

Seni olid tehisintellekti värbamisse kaasanud pigem vähesed tööandjad – 2% kasutas AI-d kandideerijate sobivuse hindamisel ja vaid 1% tööintervjuude analüüsimisel. Lisaks tegeles tehnoloogiliste uuenduste toel tagasiside automatiseerimisega 5% tööandjatest.

Värske küsitluse tulemused näitavad, et käesoleval aastal plaanivad tööandjad värbamist märgatavalt enam efektiivsemaks muuta tänu tehnoloogia kiirele arengule – 17% tööandjatest soovib automatiseerida tagasiside jagamist, iga kümnes tööandja kavatseb kaasata AI-d kandideerijate sobivuse hindamisel ning ka tööintervjuu analüüsimisel.

13% ettevõtetest plaanib võtta ChatGPT või muu sarnase keelemudeli appi ka tööpakkumiste koostamisel, seni on seda teinud vaid 4% ettevõtetest.

Tööandjatelt küsiti uuringus ka seda, kui paljud on värbamisel kokku puutunud masinõppe abil loodud kandideerimisdokumentidega (CV, motivatsioonikiri vms). 7% värbajatest ütles, et nemad on masinõppe abil loodud kandideerimisdokumente juba märganud, 24% ei osanud öelda, ning 68% hindas, et pigem ei ole nad seda värbamisel märganud.

„Umbes kolmandik tööandjatest leidis, et ChatGPT kasutamine parandab keeleliselt vähem võimekate tööotsijate võimalusi tööd leida ning muudab CV ja motivatsioonikirja sisukamaks, kuid võib samas anda kandideerijate kohta ka eksitavat infot,“ tõi uuringust esile CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler.

Grete Adler lisas, et iga teine tööandja ütles, et masinõppe kasutamisel tuleks tööotsijal teha ka vastav märge oma kandideerimisdokumentidesse. „Iga viies värbamisspetsialist pidas masinõppe kasutamist kandideerimisel ebaeetiliseks ning 36% ütlesid, et selliste tehnoloogiliste uuenduste kasutamine paneb teised kandidaadid ebavõrdsesse olukorda,“ selgitas tööandjate tagasisidet Grete Adler.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse palkade, palgaootuste, tööturukäitumise jms muutusi. Tööandjate küsitluse tulemused põhinevad 402 tööandja tagasisidel, kes kokku annavad tööd rohkem kui 50 000 töötajale.

Palgainfo Agentuur ja CVKeskus.ee tutvustavad küstluse tulemusi 2. juunil 2023 toimuval seminaril. Vaadake lähemalt siit