x

PÄEVAKAVA

 

I OSA: Agentuuri värskete väljaannete tutvustus

 

 • Töötasude muutused ametirühmades
 • Töö tulemuste mõõtmine ja seotus töötasuga
 • Muutused soodustuste ja hüvede pakettides
 • Töötajate eelistused tööandja valikul
 • Tööaja ja -koha korraldus Eesti organisatsioonides, kaugtöö soovid


ETTEKANNE


Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

Laadi alla .pdf

ST1920 kaaned veebi

 


 

II OSA: Osalemine Palgainfo Agentuuri töötasude uuringus

 

 • Andmete esitamine Palgainfo Agentuuri töötasude uuringusse
 • Ametite klassifikaator ja ametitele koodide määramine
 • Töötasude ankeedis küsitud töötasude andmed

 • Töötasude analüüside kasutamine, sh personaalse tagasiside fail
 • Algandmete väljavõtted
 • Töötasude online-andmebaaside kasutamine
 • Analüüside näidised

 

ETTEKANNE


Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

Analuuside tellimine pilt