x

Ligi veerand tööandjatest plaanib põhipalkasid tõsta

Pressiteade

Üle kolmandiku (34%) tööandjatest on viimase kuue kuu jooksul töötajate põhipalkasid suurendanud ja ligi veerand (23%) plaanib palgatõusu järgmise poolaasta jooksul. Kõiki organisatsiooni töötajaid puudutanud põhipalga kasv oli 5–6%, plaanitav palkade tõus jääb sagedamini 3–4% piiresse, selgub Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee tööandjate küsitluse esmasest tulemuste analüüsist.

Küsitlusele saab vastata veel selle nädala jooksul. Alustage vastamist siit.

Põhipalkade korrigeerimine jääb tavaliselt aasta esimesse poolde. Üle kolmandiku (34%) küsitlusele vastanud tööandjatest oligi põhipalkasid viimase kuue kuu jooksul tõstnud, samas 60% muutusi ei teinud. Võrreldes eelmise aasta kevadega, mil tervisekriis palgakasvule järsult pidurit tõmbas, oli põhipalkade tõstjaid sel kevadel rohkem. Võrreldes 2019. ja 2018. aasta kevadega, mil põhipalkasid tõstsid üle pooled tööandjad, aga märksa vähem.

Varasemate aastatega võrreldes on veidi vähem neid organisatsioone, kus põhipalkasid tõsteti kõikidel töötajatel – kui 2019. aastal puudutas palgatõus kõiki töötajaid ligi pooltes (49%) põhipalku tõstnud organisatsioonides, siis 2021. aasta kevadel vaid alla kolmandikus (31%). Ülejäänud organisatsioonides puudutas põhipalkade tõus kas osasid töötajate gruppe või üksikuid töötajaid.

„Tööturul toimunud muutused on jõupositsioone tööandja kasuks nihutanud ja leevendanud mitmetes valdkondades töötajate puudust. See on andnud võimaluse läheneda palkade muutmisele individuaalsemalt ja otsida tööjõukulude paindlikkust organisatsiooni tulemuslikkusega seotud lisatasudes. Palkade muutuste prognoosid on aga sarnasemad varasematele aastatele ning mitmes sektoris jätkuv tööjõupuudus ja tööandjate värbamisaktiivsus surub töötasusid ülespoole,“ kommenteeris küsitluse tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Järgmise kuue kuu jooksul plaanib põhipalkasid tõsta ligi veerand (23%) küsitluses osalenud organisatsioonidest. Üle pooled (55%) põhipalkasid muuta ei kavatse ja 18% ei oska veel öelda, kas palgamuutusi tuleb.

Võrreldes eelmise aasta kevadega, mil tervisekriis nii palgatõusu kui ka värbamisplaanid külmutas, on palkade suurendamist plaanivaid tööandjaid rohkem. 2019. aasta kevadega võrreldes aga vähem, siis kavandas palgatõusu 27% küsitluses osalejatest.

Kõiki töötajaid puudutav kavandatud palgatõus jääb sagedamini 3–4% aga ka 5–6% piiresse. Tippspetsialistide ja oskustööliste palgad võivad mõnel juhul tõusta ka 9–10%.

2021. aasta tööandjate küsitlus korraldati aprillis ja mais ning sellele oli esmaste tulemuste analüüsimise ajaks vastanud üle 400 tööandja. Küsitlusele saab vastata veel selle nädala jooksul Palgainfo Agentuuri kodulehel www.palgainfo.ee.

Mais jätkub andmete kogumine organisatsioonide palgauuringuga ning töötajate ja tööotsijate küsitlusega, mis sel aastal uurib ka kaugtöö korraldust, tööstressi ja rahulolu töökeskkonnaga.

Organisatsioonide palgauuringu kohta vaadake lähemalt siit

Töötajate küsitlusele saab vastata siit

Töötajate küsitlusele saab vastata Palgainfo Agentuuri veebilehel www.palgainfo.ee.

Sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) korraldavad kaks korda aastas tööturu- ja palgauuringut, milles osaleb tavaliselt üle 500 tööandja ning üle 10 000 töötaja.

Sooduspakkumised osalejatele tegid professionaalne ergonoomiliste toodete Ergoway, Lahemaal koolitusruume pakkuv Kolga Seltsimaja, Lõuna-Eestis metsamatkasid korraldav OÜ Loodustaju ning populaarteaduslikud ajakirjad Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus.

Auhinnad panid välja OÜ Ergoway ja Äripäeva raamatuklubi.