x

Küsitluste tulemused sügistalvel 2021–2022

Andmete kogumine on lõppenud. 

Täname kõiki küsitlusele vastajaid!

Organisatsioonide küsitlus korraldati oktoobris ja novembris 2021. Kokku osales küsitluses 448 tööandjat

Töötajate ja tööotsijate küsitlus korraldati novembris ja detsembris 2021. Kokku osales küsitluses 7412 inimest.

 

Tulemuste avaldamine

Tööandjate küsitluse tulemused avaldasime detsembris 2021. 

Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemused avaldame jaanuaris 2022. 

Küsitluste tulemusi saab tellida siit.  

 

Auhindade loosimine on toimunud.

Tööandjate küsitluse auhinnad võitsid: Annika, Bruno, Helena, Leelo ja Lily.

Töötajate küsitluse auhinnad võitsid: Anu, Veera, Deniss, Piret, Henry, Silvia, Sirje, Krista, Kelli ja Maile.

 Kusitluse tulemused ST2122

 2X2 Tööturu- ja palgauuring

 

 

Uuringu eesmärgid  

 

 • pakkuda osalejatele esinduslikku, põhjalikku ja ajakohast palgainfot 
 • selgitada välja muutused töötasudes 
 • selgitada välja muutused organisatsiooni- ja tööturukäitumises


2 andmeallikat

Tasakaalustatud pildi saamiseks küsitleme

 • organisatsioone
 • töötajaid


2 x aastas

Ajakohase pildi saamiseks kogume andmeid kaks korda aastas

 • kevadel ja
 • sügisel

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 


 

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring

Korraldatakse Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee koostöös.


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes. 


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu kiirülevaated ja tulemuste lühikokkuvõtte 
 • Osaleda auhindade loosimises ja kasutada partnerite sooduspakkumisi

  

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Mida annab?
 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaator), soodustustest, rahulolust ja lojaalsusest


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte
 • Osaleda väärt auhindade loosimises
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi