x

Osalege uuringus sügisel 2022

Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee tööturu- ja palgauuring sügisel 2022

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring koosneb

 • veebiküsitlus septembris ja oktoobris 2022
  Küsitlus on lõppenud


Kokku osales küsitluses 441 organisatsiooni esindajat. Oma kontaktid auhindade loosimises osalemiseks jättis 313 vastajat. 

Auhinnad võitsid: Aarne, Aleksandra, Erle, Eve, Jaan, Jaana, Jana, Liis, Minna-Maria, Ulvi.

Kõigi võitjatega on e-kirja teel ühendust võetud. 

 


Töötajate
 tööturu- ja palgauuring koosneb

 • veebiküsitlusest oktoobris 2022
  Küsitlus on lõppenud

 

Küsitlusele vastas kokku 9256 inimest. Oma kontaktid auhindade loosimises osalemiseks jättis 7929 vastajat.

Auhinnad võitsid: Aili, Anastassia, Kaido, Liilia-Rebekka, Maarja, Marko, Merle, Michael, Ragnar, Tatjana, Tom, Vadim, Virge, Zoja.

Kõigi võitjatega on võetud ühendust e-kirja teel. 

 

Vaadake küsitluse tulemuste väljaandeid.  

 

Kõik vastajad saavad tasuta küsitluse tulemuste kokkuvõtte (e-väljaanne) ja juurdepääsu 389 ameti keskmisele ja mediaantöötasule I–II kvartal 2022.

Lisaks mitmeid soodustusi ja auhinnad partneritelt.

 2X2 Tööturu- ja palgauuring

 

 

Uuringu eesmärgid  

 

 • pakkuda osalejatele esinduslikku, põhjalikku ja ajakohast palgainfot 
 • selgitada välja muutused töötasudes 
 • selgitada välja muutused organisatsiooni- ja tööturukäitumises


2 andmeallikat

Tasakaalustatud pildi saamiseks küsitleme

 • organisatsioone
 • töötajaid


2 x aastas

Ajakohase pildi saamiseks kogume andmeid kaks korda aastas

 • kevadel ja
 • sügisel

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 


 

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring

Korraldatakse Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee koostöös.


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes. 


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu kiirülevaated ja tulemuste lühikokkuvõtte 
 • Osaleda auhindade loosimises ja kasutada partnerite sooduspakkumisi

  

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Mida annab?
 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaator), soodustustest, rahulolust ja lojaalsusest


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte
 • Osaleda väärt auhindade loosimises
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi