x

Uuringu tulemused kevadsuvel 2021

Andmete kogumine Palgainfo Agentuuri 2X2 tööturu- ja palgauuringusse kevadel 2021 on lõppenud.

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring koosneb

 • põhipalkade veebiküsitlusest aprillis ja mais 2021, küsitlus on lõppenud
 • töötasude uuringust (Exceli ankeet) mais ja juunis 2021, andmete kogumine on lõppenud

 

Töötajate tööturu- ja palgauuring koosneb

 • veebiküsitlusest mais ja juunis 2021, küsitlus on lõppenud


Vaadake esmaseid tulemusi:

Ligi veerand tööandjatest plaanib põhipalkasid tõsta

2/3 tööandjatest kavatseb jätkata kaugtööga

 

Tulemused on avaldatud. Vaadake lähemalt e-väljaandeid

Auhinnad töötajate küsitluses osalejatele loosisime välja. Need võitsid Liisi, Gert, Sille, Taavi, Arvo, Katrin. Võitjatega on võetud ühendust ja auhinnad teele pandud. 

 

 

KS2021 TA banner2X2 Tööturu- ja palgauuring

 

 

Uuringu eesmärgid  

 

 • pakkuda osalejatele esinduslikku, põhjalikku ja ajakohast palgainfot 
 • selgitada välja muutused töötasudes 
 • selgitada välja muutused organisatsiooni- ja tööturukäitumises


2 andmeallikat

Tasakaalustatud pildi saamiseks küsitleme

 • organisatsioone
 • töötajaid


2 x aastas

Ajakohase pildi saamiseks kogume andmeid kaks korda aastas

 • kevadel ja
 • sügisel

 

 

2x2ring

 

2x2 skeem

 

2x2spekter

 

 


 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring


Organisatsioonide tööturu- ja palgauuringus osaleja vastab veebiküsitlusele ja täidab töötasude ankeedi (Excel).

 

Organisatsioonide veebiküsitlus

Korraldatakse Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee koostöös.


Mida annab?

Ülevaade organisatsioonides toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest ametirühmade ja tegevusalade lõikes. 


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu kiirülevaated ja tulemuste lühikokkuvõtte 
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto 
 • Osaleda auhindade loosimises ja kasutada partnerite sooduspakkumisi

  

Organisatsioonide töötasude uuring


Mida annab?

Põhjalik ülevaate töötasudest ja nende muutustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaatori järgi).


Mis kasu andmete esitaja saab?

 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto 
 • Tellida soodushinnaga töötasude uuringu tulemuste kokkuvõtte (e-väljaanne koos andmefailidega)
 • Tellida töötasude analüüse poole aasta jooksul 50% soodustusega
 • Liituda soodushinnaga Palgainfo Profipaketiga ja kasutada töötasude profiandmebaasi 

Vaadake lähemalt 

 

 

 

Profiandmebaas ekraan aruanne


Töötajate tööturu- ja palgauuring


Töötajate tööturu- ja palgauuringus osaleja täidab veebiküsitluse ankeedi. 


Mida annab?
 

Põhjalik ülevaade töötajate töötasudest ja palgaootustest erinevatel ametitel (ametite klassifikaator), soodustustest, rahulolust ja lojaalsusest


Mis kasu vastaja saab?

 • Tasuta uuringu tulemuste lühikokkuvõtte
 • Luua endale tasuta töötasude põhiandmebaasi kasutajakonto
 • Osaleda väärt auhindade loosimises
 • Kasutada partnerite sooduspakkumisi
 • Kasutada kõik agentuuri töötasude analüüsi teenuseid uuringus osaleja soodushinnaga