x

Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2017–2018

 

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.

Oktoobris Palgainfo Agentuuri ja CV Keskuse korraldatud tööandjate tööturuküsitluses osales 852 tööandjat, novembris toimunud töötajate tööturu- ja palgauuringus 14 215 töötajat ning tööotsijat.


Uuringu tulemuste kokkuvõte

Vaadake väljaannete lühitutvustust (PDF)

 

I osa Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2017–2018 

 • Muutused töötasudes
 • Töötasud ja töötasu ootused ametirühmades
 • Põhipalk ja lisatasud
 • Rahulolu töötasu ja lisatasudega
 • Muud tulud

 

Ilmus 16. jaanuaril 2018

A4, 58 lehekülge

Hind 39 eurot

Tasuta saavad uuringu tulemused alla laadida profipaketi kasutajad.

Laadi alla .pdf

 


Alla laadimiseks logige palun veebilehele sisse.  

 

II osa Trendid tööturul ja tasustamises sügistalvel 2017–2018

 • Tööandjate ja töötajate tööturukäitumine
 • Soodustused ja hüved
 • Töötajate jaoks olulised tegurid tööandja valikul
 • Hinnangud vahetule juhile ja juhtimiskvaliteedile
 • Soovitusindeks erinevatel tegevusaladel

 

Ilmus 24. jaanuaril 2018

A4, 63 lehekülge

Hind 39 eurot

Tasuta saavad uuringu tulemused alla laadida profipaketi kasutajad. 

Laadi alla .pdf

 

 

Alla laadimiseks logige palun lehele sisse. 

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Vaata ka uuringu tulemuste tutvustust 15. veebruaril 2018 

kaaned st1718

Uuringu tulemuste tellimisvorm
Tellin
Invalid Input


Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input


 

 

Trendid tööturul ja tasustamises kevadsuvel 2017


I osa Muutused töötasudes ja töötajate finantskäitumine

Ilmus 21. augustil 2017, 58 lk, A4

 

Sisu

 • Ülevaade eesti palgastatistikast ja prognoosid
 • Töötasud aprillis 2017, töötasude muutused
 • Töötajate netotöötasu ootused
 • Töötasu osad – põhipalk ja muutuvpalk
 • Töötasude muutused ametirühmades
 • Põhipalkade muutused organisatsioonides
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Töötajate hinnangud tasustamisele: toimetulek ja rahulolu
 • Töötajate finantskäitumine

 

Laadi alla .pdf

 

 

 

 Kaaned

 

 

II osa Tööandjate ja töötajate tööturukäitumine. Töötajate rahulolu, motivatsioon ja seotus

Ilmus 30. augustil 2017, 63 lk, A4

 

Sisu

 • Ülevaade eesti tööturustatistikast
 • Tööandjate ja töötajate tööturukäitumine
 • Tööga rahulolu ja seda mõjutavad tegurid
 • Motivatsioon
 • Emotsioonid
 • Tööga seotus
 • Haaratus
 • Isiksuseomadused
 • Seotus organisatsiooniga  

 

 

Laadi alla .pdf

 

 

 

 Kaaned

 


Tööturu ja tasustamise trendid sügistalvel 2016–2017 


I osa: Töötasud

 • Eesti palgastatistika
 • Palgainfo Agentuuri töötasude uuring ja analüüs
 • Töötasud oktoobris 2016
 • Töötajate netotöötasu ootused
 • Töötasude muutused
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Töötasu osad – põhipalk ja muutuvpalk
 • Rahulolu töötasuga


Laadi alla .pdf


II osa: Töötajate tööturukäitumine, rahulolu ja motivatsioon

 • Eesti tööturu statistika
 • Tööandjate hinnangud ja käitumine tööturul
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Eelistatud töövormid ja organisatsioonid
 • Tööaja ja -koha korraldus
 • Soodustused
 • Tööga rahulolu
 • Motivatsioon
 • Sidusus tööga
 • Sidusus organisatsiooniga


Laadi alla .pdf

ST1617 kaas

 


 

Tööturu ja tasustamise trendid kevadsuvel 2016


I osa: Tööturg, töötajate tööturukäitumine, rahulolu ja motivatsioon

 • Eesti tööturu statistika
 • Tööandjate hinnangud ja käitumine tööturul
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel
 • Töötajate rahulolu, motivatsioon ja sidusus
 • Rahulolu tööga
 • Häirivad olukorrad
 • Motivatsioon
 • Sidusus tööga
 • Sidusus organisatsiooniga
 • Puudumiskäitumine
 • Tööaeg ja tööaja korraldus

 

II osa: Töötasud

 • Tasustamise trendid
 • Eesti palgastatistika
 • Töötajate netotöötasud
 • Töötajate netotöötasu ootused
 • Töötasude muutused
 • Töötasude muutuste põhjused
 • Töötasu osad


Laadi alla .pdf

 

KS2016 kaas

 


 

Tööturu ja tasustamise trendid sügistalvel 2015–2016


I osa: Tööturg, töötajate tööturukäitumine, rahulolu ja motivatsioon

 • Eesti tööturu statistika
 • Tööandjate ja töötajate hinnangud tööturule
 • Tööandjate reaktsioon tööturu olukorrale
 • Tööotsingu kanalite eelistused
 • Eri rahvustest inimestega koos töötamine
 • Töö asukoht ja töötajate mobiilsus
 • Kaugemal tööl käimise tingimused
 • Valmisolek vahetada töö pärast elukohta
 • Töötajate rahulolu, häirivad olukorrad, motivatsioon ja hooseisund
 • Tööruumidega rahulolu
 • Tööaja korraldus ja tööaeg, rahulolu töaja korraldusega


II osa: Töötasud

 • Eesti palgastatistika
 • Töötajate töötasud ja tasu ootused
 • Töötasude muutused ja muutuste põhjused
 • Töötasude muutuste prognoos
 • Töötasu osad
 • Soodustused
 • Tasustamise põhimõtted organisatsioonides


Laadi alla .pdf

ST1516 kaas

 


 

Tööturu ja tasustamise trendid kevadsuvel 2015


I osa: Tööturg, töötajate tööturukäitumine, motivatsioon ja hooseisund

 • Eesti ja Euroopa tööturu statistika
 • Tööandjate ja töötajate hinnangud tööturu olukorrale
 • Tööandjate töökohtade arvu muutuse prognoos
 • Tööandjate reageerimine tööjõupuudusele
 • Töötajate tööturukäitumine
 • Töö ja töötajate otsingu kanalite eelistused
 • Tööandja maine
 • Tööandja maine komponentide olulisus
 • Tõmbe- ja tõuketegurid töökoha vahetamisel
 • Hea tööandja maine kasutegurid
 • Tööandja maine kujundamise tegevused organisatsioonides
 • Töötajate sisemine motivatsioon ja hooseisund
 • Töö tulemuslikkust mõjutavad tegurid
 • Haaratus ja hooseisnud (flow)
 • Ootused vahetule juhile


II osa: Töötasud

 • Eesti ja Euroopa palgastatistika
 • Põhipalkade muutused ja muutuste põhjused organisatsioonides
 • Töötajate netotöötasud ja netotöötasu ootused
 • Netotöötasude muutused ja muutuste põhjused
 • Töötasu muutuste prognoos


Laadi alla .pdf

KS2015 kaas