x

Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemuste kokkuvõte

kevadsuvel 2023

 

E-väljaanne põhineb 2023. aasta aprillis ja mais Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 10 532 inimest.

 

Väljaanne ilmub 26. juunil 2023 ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • lisatasude osatähtsusest ja muutustest,
 • palgaootustest praegusel töökohal ja töökoha vahetamisel,
 • töötajate tööturukäitumisest,
 • ChatGPT ja teiste keeleloome tehnoloogiate kasutamisest,
 • töötajate toimetulekust ja rahulolust töötasuga,
 • tööga rahulolust ja motiveeritusest,
 • tööandja soovitamisest.

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

 

Hinnad


E-väljaanne
(tekst koos graafikutega, 64 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX).

Andmefail annab põhjaliku statistilise ülevaate küsitluse tulemustest vastajate taustatunnuste järgi. 

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 2. juunil 2023 toimunud suvealguse seminaril osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

Vaadake ka Tööandjate küsitluse tulemused kevadel 2023

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf 

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx 

 

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Töötajate ja tööotsijate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input

Hindadele lisandub käibemaks

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Muutused tööturul ja palkades 2023

 

E-väljaanne põhineb 2023. aasta märtsis ja aprillis Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 402 organisatsiooni esindajat.

 

Väljaanne ilmus 12. juunil 2023 ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • preemiate maksmisest,
 • tööandjate tööturukäitumisest ja hinnangutest tööturu olukorrale
 • värbamispraktikatest ja tehnoloogiate kasutamisest värbamisel

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

 

Hinnad


E-väljaanne
(tekst koos graafikutega ja tabelitega, 50 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX).

Andmefail sisaldab detailset vastuste analüüsi vastajate taustatunnuste järgi. 

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 2. juunil 2023 toimunud seminaril osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

Vaadake ka Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemused kevadel 2023

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf 

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx 

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Tööandjate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input

Hindadele lisandub käibemaks

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Isiksuseomadused ja edukus tööturul 2022

 

E-väljaanne põhineb 2022. aasta oktoobris ja novembris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 9256 inimest.

 

Väljaanne ilmus 23. novembril 2022 ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • lisatasudest ja nende muutustest,
 • töötajatele pakutavatest soodustustest ja nende muutustest,
 • töötajate toimetulekust ja rahulolust töötasuga,
 • töötajate vaimse tervise toetamisest,
 • isiksuseomadustest ning tulemusele ja edukusele suunatusest,
 • töökoha vahetamise tõmbe- ja tõuketeguritest.

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

Pressiteade: Töötajate palgaootus on hüppeliselt kasvanud

 

Hinnad


E-väljaanne
(tekst koos graafikutega, 63 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX).

Andmefail annab põhjaliku ülevaate tõmbe- ja tõuketeguritest töökoha vahetamisel, rahulolust, motivatsioonist ja organisatsiooniga seotusest vastajate taustatunnuste järgi, soodustustest ja palgaootustest.. 

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 14. oktoobril 2022 toimunud sügisseminaril osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

Vaadake ka Tööandjate küsitluse tulemused sügisel 2022

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf   

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx  

 

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Töötajate ja tööotsijate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Töötasude ja soodustuste muutused 2022

 

E-väljaanne põhineb 2022. aasta septembris ja oktoobris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 441 organisatsiooni esindajat.

 

Väljaanne ilmus 3. novembril 2022 ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • sagedamini makstavatest lisatasudest ja nende muutustest,
 • töötajatele pakutavatest soodustustest ja nende muutustest,
 • töötajate vaimse tervise toetamisest,
 • tööandjate tööturukäitumisest, sh värbamisplaanidest ja hinnangutest tööturu olukorrale. 

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

 

Hinnad


E-väljaanne
(tekst koos graafikutega ja tabelitega, 45 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX).

Andmefail sisaldab detailset vastuste analüüsi vastajate taustatunnuste järgi ja aastate võrdlust. 

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 14. oktoobril 2022 toimunud sügisseminaril osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

Vaadake ka Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemused sügisel 2022

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf   

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx  

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Tööandjate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Muutused tööturul ja palkades 2022

 

E-väljaanne põhineb 2022. aasta märtsis ja aprillis Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 377 organisatsiooni esindajat.

Vaadake ka Töötajate küsitluse tulemused kevadel 2022

 

Väljaanne ilmus 20. mail 2022 (pikendatud ilmumise aeg) ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • tööandjate tööturukäitumisest, sh värbamisplaanidest,
 • hinnangutest tööturuolukorrale ja meetmetest tööjõuvajaduse katmiseks,
 • peamistest värbamiskanalitest ja hinnangutest neile. 

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

Hinnad


E-väljaanne
(tekst koos graafikutega ja tabelitega, 44 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX)

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 10. juunil 2022 toimuval inspiratsioonipäeval osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf   

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx  

  

  

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Tööandjate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input