x

Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Töötasude ja soodustuste muutused 2022

 

E-väljaanne põhineb 2022. aasta septembris ja oktoobris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 441 organisatsiooni esindajat.

 

Väljaanne ilmus 3. novembril 2022 ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • sagedamini makstavatest lisatasudest ja nende muutustest,
 • töötajatele pakutavatest soodustustest ja nende muutustest,
 • töötajate vaimse tervise toetamisest,
 • tööandjate tööturukäitumisest, sh värbamisplaanidest ja hinnangutest tööturu olukorrale. 

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

 

Hinnad


E-väljaanne
(tekst koos graafikutega ja tabelitega, 45 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX).

Andmefail sisaldab detailset vastuste analüüsi vastajate taustatunnuste järgi ja aastate võrdlust. 

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 14. oktoobril 2022 toimunud sügisseminaril osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

Vaadake ka Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemused sügisel 2022

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf   

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx  

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Tööandjate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Muutused tööturul ja palkades 2022

 

E-väljaanne põhineb 2022. aasta märtsis ja aprillis Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 377 organisatsiooni esindajat.

Vaadake ka Töötajate küsitluse tulemused kevadel 2022

 

Väljaanne ilmus 20. mail 2022 (pikendatud ilmumise aeg) ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • tööandjate tööturukäitumisest, sh värbamisplaanidest,
 • hinnangutest tööturuolukorrale ja meetmetest tööjõuvajaduse katmiseks,
 • peamistest värbamiskanalitest ja hinnangutest neile. 

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)

Hinnad


E-väljaanne
(tekst koos graafikutega ja tabelitega, 44 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX)

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 10. juunil 2022 toimuval inspiratsioonipäeval osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf   

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx  

  

  

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Tööandjate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Töötajate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Rahulolu ja lojaalsus 2022

 

E-väljaanne põhineb 2022. aasta aprillis ja mais Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 10 282 inimest.

Vaadake ka Tööandjate küsitluse tulemused kevadel 2022

 

Väljaanne ilmus 27. mail 2022 ja annab ülevaate

 • toimunud töötasude muutustest,
 • töötasuga rahulolust ja toimetulekust,
 • palgaootustest praegusel töökohal ja töökoha vahetamisel,
 • virtuaaltöö kogemustest ja vahendatud suhtluse mõjust rahulolule,
 • tööga rahulolust, motiveeritusest ja hinnangutest tööandja mainele,
 • aktiivsusest tööturul ja lojaalsusest,
 • kogemustest kandideerimisel.


Andmefail sisaldab detailset vastuste analüüsi vastajate taustatunnuste järgi.

Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi (PDF)
 

Hinnad


E-väljaanne
(tekst koos graafikutega ja tabelitega, 63 lk, PDF, lisaks andmefail XLSX)

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • 10. juunil 2022 toimuval inspiratsioonipäeval osalejale on väljaanne osalustasu sees
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

  

  

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Failid alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.

 

E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks 

Laadi alla .pdf   

 

 

Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx  

  

  

Töötajate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid Input
Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Töötasud ja palgaootused

 

E-väljaanne põhineb 2021. aasta novembris ja detsembris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 7412 inimest.


Väljaanne ilmub 18. jaanuaril 2022 ja annab ülevaate

 • töötajate põhipalkade ja lisatasude muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • põhipalkade muutuste prognoosidest,
 • lisatasude osatähtsusest töötasus,
 • pakutavatest soodustustest ja nende kasutamisest,
 • toimetulekust ja rahulolust põhipalga, lisatasude ning soodustustega,
 • motiveeritusest ja tööandja soovitamisest,
 • tööturukäitumisest ja aktiivsusest tööotsingul,
 • palgaootustest ja nende muutustest,
 • tööandja valikul olulistest teguritest


E-väljaande sisukorda ja näidislehekülgi saate vaadata siit (PDF)

E-väljaande juurde kuuluvad andmetabelid (XLSX) 

 • netotöötasu ja palgaootused praegusel ametikohal, töökoha vahetamisel töö eriala ja ametirühma järgi,
 • soodustuste pakkumine ja kasutamine ning soodustustega rahulolu,
 • olulised tegurid tööandja valikul vastajate taustatunnuste järgi (nt sugu, ankeedile vastamise keel, haridustase jne)

 

Hinnad


E-väljaanne
(A4 45 lk PDF, tabelid XLSX)

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

 

Fail alla laadimiseks

Failid saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad, kui nad on veebilehele sisse loginud.

Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame materjalid e-postile.


E-väljaanne (PDF) alla laadimiseks
 

Laadi alla .pdf   

 


Andmetabelid (XLSX) alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx  

 

 

  

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Töötajate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid InputTellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Töötajate ja tööotsijate tööturuküsitluse kokkuvõte

Töötasude muutused ja kaugtöö mõjud

 

E-väljaanne põhineb 2021. aasta mais ja juunis Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 8963 inimest.

Väljaanne ilmus 16. augustil 2021 ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • töötasuga rahulolust ja toimetulekust,
 • töötajate tööturukäitumisest, sh aktiivsusest tööotsingul,
 • palgaootustest praegusel töökohal ja töökoha vahetamisel,
 • pingete ja stressi kogemise sagedusest,
 • kaugtöö praktikatest ja hinnangustest töökeskkonnale,
 • tööga rahulolust ja motiveeritusest

E-väljaande sisukorda ja näidislehekülgi saate vaadata siit (PDF) 


E-väljaande juurde kuuluvad lisaks tabelid

Ametirühmade töötasude statistika erinevatel erialadel (nt raamatupidamine, tööstus jne) ning töötajate netopalga palgaootused erinevatel ametitel (35 lk, PDF)

Vaadake ametite loetelu ja vastajate arve siit (PDF)

 

Hinnad


E-väljaanne
(50 lk, PDF)

 • Profipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • Tavahind 49 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

 

Fail alla laadimiseks

Faile saavad alla laadida profipaketi kasutajad. Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame kokkuvõtte e-postile.


E-väljaanne

Laadi alla .pdf 

 

 

Ametirühmade töötasud ja palgaootused

Laadi alla .pdf 

  

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Töötajate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input
Hinnad
Invalid InputTellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input