x

Töötajate ja tööotsijate tööturu- ja palgauuringu

lühikokuvõte sügistalvel 2020–2021

 

E-väljaanne põhineb 2020. a novembris ja detsembris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas kokku 9733 inimest.

Väljaanne ilmub 22. detsembril 2020 ja annab ülevaate

 • töötajate hinnangutest põhipalkade ja lisatasude muutustele
 • töökoha korraldusest ja kaugtööst
 • töötajate rahulolust ja motiveeritusest
 • tööandja soovitamisest
 • soodustuste kasutamisest ja nendega rahulolust
 • töötajate ootustest tööandjale
 • tööturukäitumisest ja aktiivsusest tööotsingul

E-väljaande näidislehekülgi saate vaadata siit. 

Kokkuvõttele lisaks on võimalik tellida väljavõtteid küsitluse andmebaasidest töötajate taustaandmete järgi.

E-väljaanne on kõigile küsitlusele vastanutele tasuta

 

Hinnad

E-väljaanne (38 lk, PDF) koos andmefailiga (Excel)

 • Küsitlusele vastajale ja profipaketi kasutajale tasuta
 • Soodushind organisatsioonide töötasude uuringus osalejale 39 eurot
 • Tavahind 59 eurot

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Failid alla laadimiseks

Faile saavad alla laadida profipaketi kasutajad. Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame failid e-postile.


E-väljaanne

Laadi alla .pdf 

 

Uuringu tulemuste andmefail: soodustuste kasutamine ja ootused tööandjale

Laadi alla .xlsx 

  

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Töötajate küsitluse tulemuste sügistalvel 2020–2021 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid InputHindadele lisandub käibemaks.

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Tööandjate tööturuküsitluse kokkuvõte

Põhipalkade muutused ja prognoosid 2021

 

E-väljaanne põhineb 2020. a oktoobris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 541 organisatsiooni esindajat.

Väljaanne ilmub 23. novembril 2020 ja annab ülevaate

 • tööandjate tööturukäitumisest ja värbamisplaanidest,
 • toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest,
 • ettevõtete majandusnäitajate muutustest ja prognoosidest,
 • sagedamini makstavatest lisatasudest ja
 • töötajate pakutavatest soodustustest

E-väljaande näidislehekülgi saate vaadata siit

Kokkuvõttele lisaks on võimalik tellida küsitluse tulemuste andmefaili (Excel), mis sisaldab järgmisi tabeleid vastajate tegevusalade, töötajate arvu ning tegevuspiirkonna järgi:

 • põhipalkade muutused ja prognoosid, lisatasude ja kogu töötasu muutused;
 • soodustuste pakkumine, sh 2019 ja 2020 võrdlus;
 • tööandjate tööturukäitumine, värbamis- ja koondamisplaanid;
 • majandusnäitajate muutused ja prognoosid.

 

E-väljaanne (35 lk, PDF) on kõigile küsitlusele vastanutele tasuta

 

Hinnad

E-väljaanne (PDF)

 • Küsitlusele vastajale tasuta
 • Tavahind 49 eurot

Uuringu tulemuste andmefail (XLSX)

 • Küsitlusele vastaja soodushind 79 eurot
 • Tavahind 129 eurot

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Failid alla laadimiseks

Faile saavad alla laadida profipaketi kasutajad. Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame failid e-postile.


E-väljaanne

Laadi alla .pdf 

 

Uuringu tulemuste andmefail

Laadi alla .xlsx 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

Andmefail ST2021

 

Põhipalkade muutused ja prognoosid 2021 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid InputTellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Töötasude uuringu tulemuste kokkuvõte

 

Töötasude uuringu tulemuste kokkuvõte põhineb kevadel ja suvel korraldatud tööandjate ning töötajate küsitlustel, samuti on kasutatud avalikke statistika andmebaase.

E-väljaanne annab ülevaate palkade muutustest ametirühmades ja tegevusaladel, samuti prognoosidest lähitulevikuks.

Kokkuvõtte lõpus on esitatud tabeli kujul 260 ameti (ametite klassifikaatori järgi) brutotöötasude keskmised ja mediaanid koos vastajate arvuga. Töötasude andmed on kogutud mais ja juunis 2020 aprillikuu töötasude kohta. 

 

Vaadake sisukorda, näidislehekülgi ja 260 ameti loetelu. 

 

E-väljaanne (PDF, 33 lk) on saadaval profipaketi kasutajale ja tellijatele. 

 

E-väljaanne alla laadimiseks. 

Väljaande saavad alla laadida Palgainfo Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse.

Laadi alla .pdf 

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

 

Töötasude uuringu tulemused sügisel 2020 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input


Hinnad
Invalid InputHindadele lisandub käibemaks.

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Tööandjate kordusküsitlus suvel 2020

Suurem palgalangus on selleks korraks mööda

 

Lähikuudeks prognoosib palkade langust vaid 3% tööandjatest, selgub Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee tööandjate värskest uuringust, kuhu andis panuse 589 organisatsiooni esindajat. Enamik tööandjaid (70%) palkasid muuta ei kavatse, 9% plaanib taastada varasema palgataseme ja 5% kavandab palgatõusu.

Palgainfo Agentuur ja CVKeskus.ee küsitlesid tööandjaid tervisekriisi vältel juba teist korda, et selgitada välja kriisi mõju töötajate põhipalkadele. Tööandjate palgaprognoosid näitavad, et suurem palgalangus on ilmselt möödas, sest enamik tööandjatest (70%) palku muuta ei kavatse. Palku kavatseb vähendada vaid 3% tööandjatest, mida on võrreldes tervisekriisi algusega tunduvalt vähem, mil palku kavatses langetada 16% tööandjatest. 18% organisatsioonidest tõigi välja, et nad juba on viimastel kuudel palku kahandanud.

Võrreldes aprilliga on tööandjatel palkade muutuste suhtes plaanid veidi selgemad – kui aprillis ei osanud 27% vastajatest öelda, kas nende organisatsioonis lähikuudel palgad tõusevad või langevad, siis juunis oli teadmatuses 14% uuringus osalejatest.

Organisatsioonides, kus palkasid on vähendatud, puudutab see enamasti kõiki töötajaid ja palgalangus jääb sagedamini 21–30% piiresse. 

Vaadake pressiteadet lähemalt: Suurem palgalangus on selleks korraks möödas

Palgainfo Agentuur küsitles koostöös Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid aprillis ja kordusküsitlus korraldati juunis. Tööandjate kevadises uuringus osales 698 organisatsiooni esindajat ja kordusküsitluses 589 tööandjat.

Lisaks põhipalkade muutustele uuriti ka tööandjate värbamis- ja koondamisplaane, käibe ja kasumi muutusi ning taastumise prognoose, juhtide väärtusi otsuste tegemisel ning kaugtöö rakendamise mõjusid.

 

E-väljaanne (PDF) kujul on saadaval uuringus osalejatele, profipaketi kasutajale ja tellijatele. 

Vaadake ka e-väljaande näidislehekülgi ja sisukorda

 

E-väljaanne alla laadimiseks. 

Väljaande saavad alla laadida Palgainfo Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse.

Laadi alla .pdf 

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

 

Tööandjate kordusküsitluse suvel 2020 tulemuste tellimisvorm
Tellin
Invalid Input
Hinnad
Invalid Input


Hindadele lisandub käibemaks.

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemused suvel 2020

Töötajate palgaootus on kahanenud

 

Töötajate keskmine palgaootus nii töökoha vahetamisel kui ka praegusel ametikohal on langenud. Kui eelmisel aastal oli keskmine palgaootus töökoha vahetamisel 1791 eurot, siis sel kevadel oli see kukkunud 1458 eurole, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee üle 11 000 osalejaga töötajate ja tööotsijate küsitluse esimestest tulemustest.

Mediaanpalgaootus, millest pooled töötajad soovivad rohkem ja pooled vähem kätte saada, on langenud töökoha vahetuse puhul 200 euro võrra ehk 1500 eurolt 1300 eurole.

Keskmine palgaootus praegusel ametikohal on samuti kahanenud – kui eelmisel kevadel sooviti oma põhiametikohal teenida keskmiselt 1791 eurot, siis sel kevadel 1524 eurot. Palgaootuse mediaan põhiametikohal on langenud 100 euro võrra 1600 eurolt 1500 eurole.

Teised teemad uuringu tulemustes:

 • Tööturukäitumine ja aktiivsus tööotsingul
 • Töötasude muutused viimastel kuudel ja prognoos
 • Pingete ja stressi esinemine ning selle allikad
 • Meelolud tööl ja kogetud emotsioonid 

Kokku vastas töötajate ja tööotsijate küsitlusele 2020. aasta kevadel 11 112 inimest.

Kõik küsitlusele vastajad said luua endale Palgainfo Agentuuri veebilehe kasutajakonto ning juurdepääsu töötasude põhiandmebaasile. Samuti said osalejad alla laadida väljavõtteid töötasude profiandmebaasist – kokku 75 ameti töötasude analüüsid.

Töötajate küsitluses osalejate vahel loositi välja Prisma Peremarketi ja Viking Line’i kinkekaardid. Lisaks said töötajate küsitlusele vastajad tellida soodsalt ajakirju Imeline Ajalugu, Imeline Teadus ja National Geographic ning reisida soodushinnaga Viking Line’i pardal.

 

E-väljaanne (28 lk, PDF) on saadaval uuringus osalejatele, profipaketi kasutajale ja tellijatele. 

Vaadake ka esimesi kiirväljavõtteid tulemustest

 

E-väljaanne alla laadimiseks. 

Väljaande saavad alla laadida Palgainfo Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse.

Laadi alla .pdf 

 

 

 

 

Töötajate küsitluse lühikokkuvõtte suvel 2020 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input
Hinnad
Invalid Input


Hindadele lisandub käibemaks.

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input