x

Tööandjate küsitluse tulemuste kokkuvõte

Põhipalkade muutused ja prognoosid

 

E-väljaanne põhineb 2021. aasta oktoobris ja novembris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 448 organisatsiooni esindajat.

 

Väljaanne ilmus 10. detsembril 2021 ja annab ülevaate

 • toimunud ja prognoositavatest põhipalkade muutustest,
 • põhipalkade muutuste põhjustest,
 • töötajatele makstavatest lisatasudest, nende osatähtsusest töötasus ning muutustest,
 • pakutavatest soodustustest ja nende muutustest,
 • tööandjate tööturukäitumisest, sh värbamisplaanidest,
 • tööandjate eelistustest kandidaatide valikul


E-väljaande sisukorda ja näidislehekülgi saate vaadata siit (PDF)
 

E-väljaande juurde kuuluvad detailsed andmetabelid aastate ja vastajate taustatunnuste võrdlustega (XLSX)

 

Hinnad


E-väljaanne
(A4 35 lk PDF, tabelid 37 lk XLSX)

 • Kliendipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • Tavahind 79 eurot

Hinnale lisandub käibemaks. 

 

Fail alla laadimiseks

Faile saavad alla laadida kliendipaketi kasutajad. Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame kokkuvõtte e-postile.


E-väljaanne alla laadimiseks
 

Laadi alla .pdf   

 

Tulemuste tabelid alla laadimiseks

Laadi alla .xlsx  

 

  

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Tööandjate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid InputTellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Tööandjate tööturuküsitluse kokkuvõte

Põhipalkade muutused ja prognoosid 2021

 

E-väljaanne põhineb 2021. a aprillis ja mais Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööandjate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas 469 organisatsiooni esindajat.

Väljaanne ilmus 29. juunil 2021 ja annab ülevaate

 • toimunud ja kavandatavatest põhipalkade muutustest,
 • töötajate töökoormuse muutustest,
 • ettevõtete majandusnäitajate muutustest ja prognoosidest,
 • meeleolust ja töötajate kaasatusest organisatsioonides,
 • kaugtöö praktikatest ja mõjudest. 

E-väljaande näidislehekülgi saate vaadata siit. 

E-väljaanne (33 lk, PDF) on kõigile küsitlusele vastanutele tasuta

Hinnad

E-väljaanne (PDF)

 • Profipaketi kasutajale ja küsitlusele vastajale tasuta
 • Tavahind 29 eurot

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Fail alla laadimiseks

Faile saavad alla laadida profipaketi kasutajad. Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame kokkuvõtte e-postile.


E-väljaanne

Laadi alla .pdf 

  

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Tööandjate küsitluse kokkuvõtte tellimisvorm
Tellin
Invalid Input
Hinnad
Invalid InputTellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Värbamistrendid 2021

 

Tervisekriis on mõjutanud üsna tõsiselt tööturuolukorda ja pikalt kasvutrendis püsinud hõive määr langes 2020. aastal alla 70%. Kasvanud on registreeritud töötute arv, mis märtsi lõpus oli üle 57 tuhande. 

Palgainfo Agentuur koostöös tööportaaliga CVKeskus.ee uuris 2021. aasta märtsis, kuidas on tervisekriis mõjutanud tööandjate tööturukäitumist ja värbamisplaane. Küsitlus korraldati neljandat aastat järjest ja sellele vastas 471 tööandjat, kes annavad kokku tööd umbes 50 000 inimesele üle Eesti.

Küsitluse kiirtulemused on avaldatud Palgainfo Agentuuri veebilehel kommenteeritud interaktiivsete graafikute kujul. E-väljaanne "Värbamistrendid 2021" ilmub 26. aprillil 2021. Vaadake sisukorda ja näidislehekülgi siit (PDF).


Küsitluse tulemustest saate teada

 • Kuidas on muutunud värbamistegevustega seotud kulud ja praktikad?
 • Mida prognoosivad tööandjad värbamiskulude ja tegevuste osas 2021. aastaks?
 • Kuivõrd on tervisekriisi piirangud kahjustanud ettevõtete tegevust erinevates valdkondades?
 • Millised on tööandjate värbamis- ja koondamisplaanid ning hinnangud tööturu olukorrale?


Küsitluse tulemused veebilehel on kõigile vastajatele tasuta saadaval, lingi tulemustele saatsime e-postile.

E-väljaannet saab tellida all pool. 

Profipaketi kasutajad leivad uuringu kiirtulemused kliendi rubriigist uuringu tulemuste blogi alt, e-väljaande saab alla laadida allpool. Blogi vaatamiseks ja väljaande alla laadimiseks on vaja lehele sisse logida.   

Laadi alla .pdf

 

 


Hinnad

Graafikute hinnad

 • Tasuta profipaketi kasutajale
 • Tasuta värbamisküsitluses osalejale
 • Tavahind 29 eurot


E-väljaande (PDF) hinnad

 • Tasuta profipaketi kasutajale
 • Soodushind 29 eurot värbamisküsitluses osalejale
 • Tavahind 49 eurot

Hindadele lisandub käibemaks. 


Auhinnad loosisime välja 2. aprillil 2021. Kõigi võitjatega on võetud ühendust ja raamatud ka posti pandud.

Auhinnaks oli kolm raamatut Äripäeva raamatuklubilt: Marcus Buckingham, Ashley Goodall „Üheksa valet töö kohta".  

 

 

Varbamistrendide 2020 vastajale

Värbamistrendid 2021 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Graafikute hinnad
Invalid Input


E-väljaande hinnad
Invalid InputTellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Töötajate ja tööotsijate tööturu- ja palgauuringu

lühikokuvõte sügistalvel 2020–2021

 

E-väljaanne põhineb 2020. a novembris ja detsembris Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud töötajate ja tööotsijate küsitluse tulemustel. Küsitlusele vastas kokku 9733 inimest.

Väljaanne ilmub 22. detsembril 2020 ja annab ülevaate

 • töötajate hinnangutest põhipalkade ja lisatasude muutustele
 • töökoha korraldusest ja kaugtööst
 • töötajate rahulolust ja motiveeritusest
 • tööandja soovitamisest
 • soodustuste kasutamisest ja nendega rahulolust
 • töötajate ootustest tööandjale
 • tööturukäitumisest ja aktiivsusest tööotsingul

E-väljaande näidislehekülgi saate vaadata siit. 

Kokkuvõttele lisaks on võimalik tellida väljavõtteid küsitluse andmebaasidest töötajate taustaandmete järgi.

E-väljaanne on kõigile küsitlusele vastanutele tasuta

 

Hinnad

E-väljaanne (38 lk, PDF) koos andmefailiga (Excel)

 • Küsitlusele vastajale ja profipaketi kasutajale tasuta
 • Soodushind organisatsioonide töötasude uuringus osalejale 39 eurot
 • Tavahind 59 eurot

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Failid alla laadimiseks

Faile saavad alla laadida profipaketi kasutajad. Uuringus osalejatele ja tellijatele saadame failid e-postile.


E-väljaanne

Laadi alla .pdf 

 

Uuringu tulemuste andmefail: soodustuste kasutamine ja ootused tööandjale

Laadi alla .xlsx 

  

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

Töötajate küsitluse tulemuste sügistalvel 2020–2021 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input

Hinnad
Invalid InputHindadele lisandub käibemaks.

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input

 


Töötasude uuringu tulemuste kokkuvõte

 

Töötasude uuringu tulemuste kokkuvõte põhineb kevadel ja suvel korraldatud tööandjate ning töötajate küsitlustel, samuti on kasutatud avalikke statistika andmebaase.

E-väljaanne annab ülevaate palkade muutustest ametirühmades ja tegevusaladel, samuti prognoosidest lähitulevikuks.

Kokkuvõtte lõpus on esitatud tabeli kujul 260 ameti (ametite klassifikaatori järgi) brutotöötasude keskmised ja mediaanid koos vastajate arvuga. Töötasude andmed on kogutud mais ja juunis 2020 aprillikuu töötasude kohta. 

 

Vaadake sisukorda, näidislehekülgi ja 260 ameti loetelu. 

 

E-väljaanne (PDF, 33 lk) on saadaval profipaketi kasutajale ja tellijatele. 

 

E-väljaanne alla laadimiseks. 

Väljaande saavad alla laadida Palgainfo Profipaketi kasutajad. Alla laadimiseks logige lehele sisse.

Laadi alla .pdf 

 

 

KS2020 org veeb kaas vaike

 

 

 

Töötasude uuringu tulemused sügisel 2020 tellimisvorm
Tellin
Invalid Input


Hinnad
Invalid InputHindadele lisandub käibemaks.

Tellija andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Organisatsiooni nimi
Invalid Input
Organisatsiooni aadress
Invalid Input